Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_4_Технічні науки

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАТИСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ

Сокотун Жанна

аспірант

Кошелєва Ольга

здобувач

Зубрецька Наталія

д.т.н., професор

Київський національний університет технологій та дизайну

м. Київ

 

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАТИСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ

 

Ефективним підходом для забезпечення стабільності та керованості процесів, оптимізації управлінських рішень є застосування концепції статистичного управління процесами (Statistical Process Control – SPC). SPC – це метод моніторингу виробничого процесу для ефективного управлінського впливу на основі обробки інформації про зміну показників виробництва з використанням статистичних інструментів управління якістю.

Концепція SPC впроваджується в різних галузях промисловості та найбільш широкого застосування отримала в автомобілебудуванні, де є однією з обов'язкових при впровадженні вимог стандарту ISO / TS 16949 [1, 2]. Останні дослідження проблем впровадження SPC свідчать про наявність великої кількості факторів, що зумовлюють негативний вплив на розвиток та ефективне застосування цієї концепції [3−5]. Тому важливим завданням є визначення найбільш впливових факторів для усунення причин, що перешкоджають  широкому впровадженню концепції SPC на вітчизняних підприємствах масового та серійного виробництва продукції різного цільового призначення.

Аналіз та систематизація факторів, що обумовлюють негативний вплив на розвиток концепції SPC, дозволили визначити дві основні групи взаємозалежних факторів (зовнішні та внутрішні) та дослідити взаємозв'язки між ними. До зовнішніх належать: економічні (нестабільність економічної ситуації, кризовий стан справ на зовнішньому та внутрішньому ринках); соціально-політичні (вплив державної політики на всі сфери діяльності, її орієнтація на вирішення переважно оборонних задач та задоволення олігархічних інтересів); технологічні (динамічний розвиток технологій та науково-технічного потенціалу, потреба в спеціалістах певного профілю в конкретній галузі); загальний стан галузі, в якій розвивається та діє підприємство; наявність недобросовісної конкуренції, що задля отримання власної вигоди керується забороненими методами (корупція та ін.).

 

Рис. 1. Структура взаємозалежних факторів, що обумовлюють

негативний вплив на впровадження концепції SPC

 

До внутрішніх факторів слід віднести відсутність підтримки вищого керівництва – відсутність зацікавленості у застосуванні концепції SPC, що призводить до неефективного управління, націленості на швидкий прибуток та управлінської гіперієрархії – зарегульованості та неефективного розподілу обов'язків. Це, в свою чергу, спричиняє низький рівень підготовки  фахівців – відсутність кваліфікованого персоналу, який має теоретичні знання та практичні навички застосування класичних статистичних методів контролю якості продукції та сучасних методик (FMEA, MSA, APQP&CP, QSA та ін.)

Сукупність зовнішніх та внутрішніх факторів, які представлено у вигляді структурної моделі на рисунку 1, спричиняє низку наслідків: відсутність системного впровадження на підприємстві стандартів технічного комітету ISO / TC 69, відсутність необхідного програмного забезпечення або використання його можливостей в неповному обсязі; відсутність мотивації персоналу для навчання методам SPC та взаєморозуміння між керівництвом та персоналом.

У результаті узагальнення, систематизації та структуризації факторів сформульовано рекомендації, які дають можливість відслідкувати ключові причини виникнення проблем впровадження концепції SPC та розробити план заходів щодо їх попередження, корегування та усунення, а також обумовить підвищення ефективності контролю та покращення показників виробництва.

 
Література
  1. ISO / TS 16949 Системи менеджменту якості – Особливі вимоги щодо застосування ISO 9001:2008 в автомобільній промисловості та організаціях, що виробляють відповідні запасні частини
  2. Статистическое управление процессами (SPC). Ссылочное руководство. [Текст] / Корпорация Крайслер, Форд Мотор компании и Дженерал Моторс корпорейшн: Пер. с англ. – Н. Новгород: ООО СМЦ «Приоритет», 2007. – 224 с.
  3. Адлер Ю. П. На пути к статистическому управлению процессами [Текст]/ Ю.П. Адлер, В. Л. Шпер // Методы менеджмента качества, – 2003. – № 3. – С. 23–28.
  4. Уилер Д. Статистическое управление процессами: Оптимизация бизнеса с использованием контрольных карт Шухарта [Текст] / Д. Уилер, Д. Чамберс. Пер.с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 409 с
  5. Харрингтон Дж. Совершенство управления процессами [Текст] /Дж. Харрингтон. – М.: Стандарты и качество, 2008. – 192 с.
Категорія: Секція_4_Технічні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 292
Всього коментарів: 0