Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_4_Технічні науки

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНЖИНІРИНГУ В УКРАЇНІ

Кравцов Олександр

слухач магістратури

Науковий керівник: к.т.н., доцент Кузьмін О.В.

Національний університет харчових технологій

м. Київ

 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНЖИНІРИНГУ В УКРАЇНІ

 

Інжиніринг вважається одним із поширених видів послуг на міжнародних ринках. Він надає інженерно-технічні та консультативні послуги у створенні об'єктів. Він є важливим методом збільшення ефективності вкладеного в об'єкт капіталу. Інжиніринг розглядається як визначена форма експорту послуг із країн виробника у країну замовника, який охоплює комплекс робіт по проведенню попередніх досліджень, підготовки техніко-економічного обґрунтування, комплекту проектних документів, а також розробку документації по організації виробництва і керуванню, експлуатації устаткування і реалізації готової продукції [1-3].

Проблеми розвитку інжинірингу в Україні містить в собі ряд проблем, пов’язаних насамперед із застарілою нормативною базою, дефіциту кваліфікованих кадрів, неякісного виконання робіт, недосконала система визначення вартості проектних робіт, корупційні явища на стадії погодження та експертизи документації, низький рівень автоматизації проектних робіт. В нашій країні поки ще не створена система персонального ліцензування спеціалістів, яка практикується у всьому світі.

Оскільки Україна вважається країною, що розвивається у подальшій перспективі повинна удосконалюватися система навчання фахівців відповідно до нових напрямків у діяльності інжинірингових фірм. Також потрібно приділяти увагу по підготовці фахівців із впровадження інновацій, які повинні вміти швидко адаптуватися до умов економіки і кон’юнктури будівельного ринку, що безупинно змінюються.

Останнім часом на міжнародному ринку з'явився новий вид послуг – послуги реінжинірингу. Реінжиніринг – це інженерно-консультаційні послуги з перебудови системи організації виробничо-торговим і інвестиційним процесами суб'єкта з метою підвищення його конкурентоздатності та фінансової стійкості.

Реінжиніринг являє собою інженерно-консультаційні послуги по перебудові систем організації та управління виробничо-торговими й інвестиційними процесами господарського об’єкта з метою підвищення його конкурентоздатності і фінансової стійкості. Реінжиніринг поділяється на два види: кризовий і реінжиніринг розвитку.

Кризовий реінжиніринг займається вирішенням кризисних проблем підприємства. Застосовується лише тоді, коли результат фінансово-комерційної діяльності підприємства постійно знижується, конкурентоздатність різко падає, з’являються тенденції до банкрутства й потрібен комплекс заходів для подоланню кризової ситуації. Реінжиніринг розвитку використовується з тих обставин, коли динаміка розвитку знижується і діюча структура організації й управління підприємством вже досягла межі в одержанні прибутку.

Наприкінці можна зробити висновок, що на даний час, у зв’язку зі структурною перебудовою економіки України, «інжиніринг» став найбільш затребуваною сферою діяльності, що передбачає подальше підвищення кваліфікації персоналу і новаторський підхід для подальшого розвитку країни.

 

Література

1. Організація і технологія надання послуг : навч. посіб. / [Апопій В.В., Олексин І.І., Шутовська Н.О., Футало Т.В.]. – К.: ВЦ «Академія», 2006. – 312 с. (Альма-матер).

2. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: навч. посіб. / Дроздова Г.М. – К., Центр навч. літ., 2004. – 247 с.

3. Козик В.В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. – К.: Знання, 2008. – 406 c.

Категорія: Секція_4_Технічні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 338
Всього коментарів: 0