Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_4_Технічні науки

ІНЖИНІРИНГ ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ СТИМУЛ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Шевченко Ольга

Поліщук Ірина

слухачі магістратури

Науковий керівник: к.т.н., доцент Кузьмін О.В.

Національний університет харчових технологій

м. Київ

 

ІНЖИНІРИНГ ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ СТИМУЛ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

 

Суспільство, розвиваючись, породжує нові складні і масштабні види послуг, що відповідають вимогам сучасної промисловості. Сьогодні для того, щоб побудувати і запустити в експлуатацію новий готельно-ресторанний заклад або переобладнати старий, окрім грамотної організації робочого процесу необхідно враховувати цілий ряд технічних відкриттів і наукових досягнень. Крім того, плануючи діяльність майбутньої компанії, треба спочатку представляти фінансові, управлінські, маркетингові, кадрові та ін. принципи, на яких будуватиметься її функціонування. Саме потреба в комплексному підході при підготовці і просуванні інженерно-будівельних проектів послужила поштовхом до зародження нового напряму у сфері консультаційних послуг – інжинірингу.

Хоча зарубіжний промисловий світ вже майже півстоліття оперує термінами і категоріями інжинірингу, в Україні це напрям консультаційних послуг в його сучасному західному розумінні з'явився відносно нещодавно. Під інжиніринговою діяльністю мають на увазі надання комплексу послуг у виробничій, комерційній і науково-технічній областях. Дати точний перелік видів робіт, які повинні входити в «пакет інжинірингу» досить складно. Це залежить як від вибору замовника, так від нюансів тієї або іншої промислової сфери.

Не секрет, що такий вид бізнесу як готельно-ресторанний досить перспективний, прибутковий і стійкий в умовах ринкової економіки, але при цьому має досить високу конкуренцію на ринку. Щоб підприємство було конкурентоздатне, воно повинне ефективно працювати, але для цього йому потрібні певні засоби. Якщо підприємство не має у розпорядженні таких коштів або вони є не в достатній кількості, то їх треба притягнути з боку, але це треба робити на взаємовигідних умовах для усіх учасників угоди. Ці схеми фінансування дозволяють притягнути необхідні засоби на розвиток підприємства, при цьому не ущемляючи права учасників цих операцій. Працюючи за цими схемами підприємство має в розпорядженні необхідний об'єм капіталовкладень і можливість отримувати надалі прибуток, який може піти на розвиток підприємства.

У сучасному світі під інжинірингом розуміють роботи і послуги, що включають: складання технічних завдань; проведення науково-дослідних робіт, складання проектних пропозицій і техніко-економічне обґрунтування будівництва промислових і ін. об'єктів; проведення інженерно-дослідницьких робіт; розробку технічних проектів і робочих креслень будівництва нових і реконструкції діючих промислових та інших об'єктів; розробку пропозицій у внутрішньозаводському і внутрішньоцеховому плануванні, міжопераційним зв'язкам і переходам; проектування і конструкторську розробку машин, устаткування, установок, приладів, виробів: розробку складів матеріалів, сплавів, ін. речовин і проведення їх випробувань; розробку технологічних процесів, прийомів і способів; консультації і авторський нагляд при шеф-монтажу, пуско-налагоджувальних роботах і експлуатації устаткування і об'єктів в цілому; консультації економічного, фінансового або іншого порядку.

Наприкінці можна зробити висновок, що інжиніринг у готельно-ресторанному бізнесі дозволить створювати нові, розширювати або реконструювати діючі основні виробничі фонди готельно-ресторанного господарства на основі сучасних наукових підходів.

Категорія: Секція_4_Технічні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 361
Всього коментарів: 0