Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_4_Технічні науки

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ЛУКАМИ

Веретенін Микола

слухач магістратури

Науковий керівник: к.т.н., доцент Кобець О.М.

Дніпропетровський державний

аграрно-економічний університет

м. Дніпро

 

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ЛУКАМИ

 

Сучасний стан лук  (пасовищ) в Україні не задовільний. Урожайність цих природних угідь - до 13 центнерів кормових одиниць з гектара. У той час, як в інших європейських країнах з високорозвиненим тваринництвом, таких як Нідерланди, Фінляндія, Німеччина, Швеція, де луки займають 45...60% площ сільськогосподарських угідь, урожайність їх сягає 80 центнерів кормових одиниць з гектара [1].

Утримання дійних корів на пасовищах (без додаткової годівлі концентратами) забезпечує щоденні надої на корову до 16...20 літрів, а добові прирости молодняку великої рогатої худоби у віці одного року - до 800-900 грам.  Тому для успішного розвитку тваринництва в Україні необхідно збільшити площі пасовищ, для чого потрібно залужити частину орних земель і перезалужити частину існуючих пасовищ, створивши на них високопродуктивні кормові угіддя з урожайністю 60...70 центнерів кормових одиниць з гектара. Слід довести частку лук до 30...40% від загальної площі сільськогосподарських угідь, зменшивши розораність ґрунтів [2].

Застосування традиційних технологій перезалуження вимагає значних матеріальних і трудових затрат. Вагомим недоліком їх є також великий строк введення перезалуженого пасовища в експлуатацію. Для усунення цих недоліків необхідно застосовувати доступні і маловитратні технології, які б враховували особливості регіону та тип природних кормових угідь.

Переваги технології прямого посіву насіння трав такі: можливість перезалуження лук, розміщених на ґрунтах з малим гумусовим горизонтом та ерозійні небезпечні площі; зменшення затрат енергії та праці; підвищення врожайності в 1,5…2 рази; можливість використання луків в рік пере- залуження [2]. Аналіз існуючих технологій показав, що значну перспективу має технологія прямого прискореного перезалуження і поверхневого поліпшення, в основі якої лежить процес підготовки смуги дернини з одночасною прямою сівбою трав. Реалізація такої технології прямого смугового підсіву трав в існуючий травостій можлива за наявності малоенергоємних робочих органів.

Докорінне поліпшення слід застосовувати на низькопродуктивних пасовищах де цінні кормові рослини майже зовсім випали з травостою і переважають трави, непридатні для згодовування тваринам. Поверхневе поліпшення проводять на пасовищах, де ботанічні групи цінних трав перевищують 25 %. Там, де можливо, треба застосовувати поверхневе поліпшення, оскільки затрати на його проведення менші, а в деяких випадках продуктивність кормових угідь як при поверхневому, так і при докорінному поліпшенні однакові [3].

Вітчизняною промисловістю виробляється сівалка зернотукотрав’яна| лукопасовищна| СЛТ-3,6, яка призначена для рядового і суцільного (розкидного|) посіву великого і дрібного насіння багаторічних бобових| і злакових трав, а також травосумішей з покривною культурою| або без неї на сінокосах і пасовищах з одночасним внесенням гранульованого суперфосфату.  Для більш  стійкого| ходу, сошники заднього ряду мають довантажувач, який зв’язано з рамою сівалки. Сівалка забезпечена пристосуванням для поверхневого розкидного| висіву насіння з наступним загортанням їх ланцюговим шлейфом. Як доводить досвід практичного використання цієї сівалки в складних умовах роботи вона не забезпечує необхідних якісних показників виконання технологічного процесу прямого висіву.

Серед закордонних сівалок для догляду за пасовищами і луками найбільше поширення знайшли технічні засоби Угорської фірми Guttler [4]. Ранньої весни необхідно вирівняти пасовища  і прочесати дернину. Якщо цього не виконати, корм буде сильно забруднений піском і землею, що різко понизить його цінність. Прочісування поверхні луків потрібне, для вичісування відмерлої трави, і для аерації верхнього шару грунту, що забезпечує інтенсивне проростання нових рослин. При виродженні пасовища або луків внаслідок старіння рослин, травостій| необхідно оновлювати шляхом поверхневого або прямого підсіву трав в дернину. І якщо для злакових трав придатніший спосіб поверхневої підсівби, то для бобових трав кращий результат дає пряме підсівання в дернину. Усі вказані вище операції можливо виконати за один прохід використовуючи сівалку для догляду за пасовищами і луками Угорської компанії Guttler. Основу лукопасовищної| сівалки Greenmaster складає штригельна| борона з пружинними зубами. Зуби борони розпушують верхній шар грунту, прочісують ділянки травостою|, що звалялися, і розподіляють органічні залишки, і екскременти тварин по полю. Планувальна балка вирівнює поверхню поля зрізаючи кротовини. Висів насіння трав здійснюється пневматичним висіваючим апаратом з бункером об'ємом від 200| до 600 літрів). Важкі призматичні котки оригінальної конструкції надійно загортають насіння трав у верхній шар дернини для швидшого їх проростання. 

 

Література

1. Зінченко, Б.С. Багаторічні трави в інтенсивному кормовиробництві [Текст] / Б.С.Зінченко, П.Т.Дровець, Й.І.Мацьків та ін. / за ред. Б.С.Зінченка. – К.: Урожай, 1991. – 192 с.

2. Бабич, А.О. Довідник по заготівлі і зберіганню кормів [Текст] / А.О.Бабич, С.Й.Олішинський (упоряд.), В.А.Ясенецький та ін. – К: Урожай, 1989. – 176 с., іл..

3. Ясенецький, В.А. Комплексна механізація кормовиробництва [Текст] / В.А.Ясенецький, С.Й.Олішинський, В.Ю.Поєдинок, А.Д.Гаркавий – К.: Урожай, 1992. – 216 с.

4. Мартин Эльзэсер, Делаем ремонт [Електронний ресурс]. ­– Режим доступу: http://www.nsh.ru (3.2011). – Назва з екрана.

Категорія: Секція_4_Технічні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 174
Всього коментарів: 0