Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_4_Технічні науки

АЛЬТЕРНАТИВНІ МЕТОДИ ОПАЛЕННЯ

Моісеєва Валерія

слухач магістратури

Науковий керівник: к.т.н., доцент Кузьмін О.В.

Національний університет харчових технологій

м. Київ

 

АЛЬТЕРНАТИВНІ МЕТОДИ ОПАЛЕННЯ

 

На сьогоднішній день Україна забезпечена лише на 40% власними енергетичними ресурсами – вугіллям, газом, нафтою, які не є відновлюваними джерелами енергії. Згідно ініціатив України [1, 2], проведено ряд заходив, які направлено на економію енергетичних ресурсів та їх оптимальне використання. Тому пошук альтернативних джерел теплоти та систем опалення для нашої країни є актуальним, а традиційні методи, в більшій мірі, перестають влаштовувати сучасного споживача.

Для вибору найбільш оптимальних джерел теплопостачання необхідно проведення аналізу існуючих систем і обґрунтування найбільш перспективних.

Об'єктом дослідження є огляд існуючих методів опалення.

Метою дослідження є  пошук можливих варіантів джерел енергії в системах опалення, а також пошук найбільш оптимальних варіантів.

Найчастіше в системах опалення та гарячого водопостачання використовують: централізовані електротехнічні системи, централізовані системи газопостачання, індивідуальні твердопаливні котли, а також альтернативні джерела енергії – геліоустановки, вітроенергетичні установки, теплові насоси, плівкові обігрівачі, ІЧ-обігрівачі та ін. [3-6].

Одним з найефективніших способів альтернативного опалення є використання сонячної енергії у геліоустановках (сонячні батареї, сонячні колектори). Принцип дії геліоустановок полягає в тому, що сонячне випромінювання поглинається розміщеними над панеллю колектора трубами, по яких циркулює теплоносій, що передають теплоту в трубку теплозбірника.

Принцип роботи теплових насосів полягає в тому, що відбувається стискання (концентрація) розсіяної теплоти за допомогою компресора, тому теплова енергія отримує більш високу концентрацію і температуру. Тепловий насос може працювати у двох режимам – опалення та кондиціювання. Ці установки є простими у використанні, вибухо- і пожежобезпечними та економічними.

Як альтернативу газовому опаленню застосовують плівкові електронагрівачі, які складаються з гнучких багатошарових резисторів, розташованих між спеціальними плівками з лавсану. Плівкові електронагрівачі є економічними та мають низьку вартість у порівнянні з тепловими насосами.

Ще один вид альтернативного опалення – це ІЧ-нагрівачі, які для розповсюдження теплоти не використовують повітря. ІЧ-нагрівачі рівномірно випромінюють теплоту, тому температура як біля підлоги, так і під стелею зберігається приблизно на одному рівні. На відміну від традиційних рефлекторів ІЧ-нагрівачі є пожежобезпечними. Недоліком ІЧ-нагрівачів є великі електричні витрати.

Висновок. В роботі проведено пошук можливих варіантів джерел енергії в системах опалення, а також пошук найбільш оптимальних варіантів. Можна стверджувати, що при виборі альтернативного варіанта системи опалення споживачу слід враховувати багато факторів. Нарешті, якщо на першому місці є фінансова складова, то зниження видатків на опалення можна не тільки шляхом використання альтернативних джерел теплоти, але й шляхом дбайливого використання енергетичних ресурсів.

 

Література

1. Про енергозбереження [Текст]: Закон України № 74/94 від 01.07.1994 р. / Закони України. – К., 1997. – Т. 7. – С. 281–291.

2. Про стимулювання споживачів природного газу та теплової енергії до переходу на використання електричної енергії для опалення і підігріву води [Електронний ресурс]: Постанова від 16.10.2014 № 540 / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/540-2014-п.

3. Sivaramakrishna, N. Hybrid Power Generation through combined solar – wind power and modified solar panel [Text] / N. Sivaramakrishna, Ch. Kasi Ramakrishna Reddy // International Journal of Engineering Trends and Technology. – 2013. – Vol. 4, Iss. 5. – P. 1414-1417.

4. Zeghici, R.M. Energy performance assessment of a complex district heating system which uses gas-driven combined heat and power, heat pumps and high temperature aquifer thermal energy storage [Text] / R.M. Zeghici, A. Damian, R. Frunzulic, F. Iordache // Energy and Buildings. – 2014. – Vol. 84. – P. 142-151.

5. Порівняльний аналіз систем децентралізованого теплопостачання житлових будівель із використанням електроенергії [Текст] / [О.А. Мазуренко, О.А. Климчук, О.М. Шраменко, О.А. Сичова] // Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2014. – № 5/8(71). – С. 21-25.

6. Денисова, А.Е. Аккумулирование энергии в гелиосистемах теплоснабжения [Текст] / А.Е. Денисова // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2002. – № 2. – С. 9-14.

Категорія: Секція_4_Технічні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 195
Всього коментарів: 0