Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_3_Ветеринарні науки

ВПЛИВ «АВЕССТИМТМ» НА МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ТИМУСА КУРЕЙ, ВАКЦИНОВАНИХ ПРОТИ ІНФЕКЦІЙНОГО БРОНХІТУ

Гуральська Світлана

к.в.н., доцент кафедри анатомії і гістології

Житомирський національний агроекологічний університет

м. Житомир

 

ВПЛИВ «АВЕССТИМТМ» НА МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ТИМУСА КУРЕЙ, ВАКЦИНОВАНИХ ПРОТИ ІНФЕКЦІЙНОГО БРОНХІТУ

 

В системі заходів боротьби з інфекційним бронхітом велика увага приділяється підвищенню ефективності імунопрофілактики. При цьому, імуностимулюючі препарати різних груп відіграють важливу роль в боротьбі з імунодефіцитами у птиці, підсилюють імуногенність і знижують реактогенність вірус-вакцин, сприяючи, тим самим, розвитку більш напруженого поствакцинального імунітету [1, 2]. За даними [3] доведено, що препарат «Авесстимтм» підвищує поствакцинальну противірусну імунну відповідь і, як імуностимулятор, може бути рекомендованим при вакцинаціях птиці проти вірусних хвороб.

Аналіз результатів наших гістологічних досліджень свідчить, що гістоархітектоніка тимусу імунізованих курей при додаванні «Авесстим™» відносно контрольної (вакцинованої згідно схеми щеплення ремонтного молодняку проти ІБК) майже не змінювалась. Тимус курей 8-добового віку дослідної групи представлений великими часточками, з чітко вираженими КР та МР. Між часточками добре спостерігаються вузькі прошарки сполучної тканини. В окремі дні досліду площа КР та МР практично не відрізняються. Так, на 7 день після першої вакцинації живою проти ІБК ліофілізованою вакциною штам H-120 площа КР тимуса у контрольній групі становить 34,84±0,24 %, а при додаванні «Авесстим™» даний показник становив 35,36±0,36 %. Відповідно ІК у курей 8-добового віку контрольної групи становив 0,64±0,03, у дослідній – 0,68±0,05. Таким чином, у курей 8-добового віку спостерігали тенденцію до зростання площі КР та ІК, що вказує на активізацію імунних процесів, які проходять в тимусі в даному віці.

У тимусі курей 20-добового віку дослідної групи зустрічаються об’єднані часточки тимуса значних розмірів, в яких МР з’єднується, а КР розділена вузькими прошарками сполучної тканини. У курей контрольної групи спостерігається розростання сполучної тканини. У 20-добовому віці площа КР контрольної групи становить 38,94±0,14 %, у курей при додаванні імуномодулятора даний показник достовірно зростав до 40,79±0,26 % (р<0,01). Індекс кори (ІК) у курей 20-добового віку контрольної групи становив 0,78±0,01, у дослідній – 0,81±0,01. Таким чином, застосування імуномодулятора «Авесстим™» сприяє достовірному зростанню площі КР, збільшенню ІК, що свідчить про нормалізацію процесів, які проходять в часточках тимуса.

У курей віком 40 діб контрольної групи спостерігається збільшення площі МР, в той час як в дослідній групі спостерігається достовірне зростання площі КР. Так, якщо площа КР в контролі становила 45,56±0,21 %, то у досліді – 47,68±0,68 % (р<0,05). У курей 40-добового віку відмічали достовірне зростання ІК, так в контролі ІК становив – 1,31±0,02, а в досліді – 1,38±0,02 (р<0,05). В даному віковому періоді в дослідній групі відбівалось достовірне зростання площі КР та ІК, що свідчило про цілеспрямовану дію імуномодулятора на розвиток центрального органу імуногезу – тимусу.

Такі ж зміни спостерігали і в наступних вікових групах 90 та 110-добовому віці. З віком щільність заповнення лімфоцитами КР та МР збільшилася у всіх групах, однак у курей, яким задавали імуномодулятор, цей процес протікав інтенсивніше. У курей 90-добового віку в дослідній групі ІК достовірно зріс. Достовірність при цьому становила р<0,01. У 110-добовому віці показник ІК практично не відрізнявся від курей контрольної групи. Площа сполучної тканини була дещо більша в контрольній групі, тобто спостерігали її розростання. За рахунок цього відбувалось зменшення кількості тимусних часточок. Так, якщо у курей 110-добового віку даний показник становив 4,88±0,09 шт., то у дослідній групі 5,3±0,10 шт. (р<0,05). Також у контрольній групі курей відмічали меншу площу КР, яка становила 45,68±0,74 %, тоді як в дослідній групі даний показник достовірно зростав до 53,04±0,58 (р<0,05). «Авесстим™» впливав на зростання тимусних тілець в часточці. У всіх дослідних курей спостерігаєлось достовірне зростання даного показника.

Таким чином, застосування імуномодулятору «Авесстим™» щойно вилупленим курчатам в умовах інкубаторію – аерозольно, потім шляхом випоювання із розрахунку 10 мл на 1 літр води (1:1000), за дві доби до вакцинації та дві доби після неї не викликає побічних ефектів, стимулює розвиток імунних утворень, що проявляється збільшенням кількості та розмірів лімфоїдних вузликів в периферичних органах імуногенезу, сповільнює процеси інволюції клоакальної сумки, впливає на зростання площі кіркової речовини в тимусі, кількості тимусних тілець в часточці та індексу кори, про що свідчать наші морфометричні дослідження.

 

Література

  1. Балашов В. В. Влияние препарата Ветостим на некоторые гематологические показатели и иммунный статус цыплят-бройлеров при профилактике болезни Ньюкасла и инфекционного бронхита кур /
    В. В. Балашов, В. И. Плешакова // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана, 2013. –Т. 214. – С. 77–82.
  2. Голубев Д. С. Влияние иммуностимулятора калия оротата на иммуноморфогенез при пероральной ассоциированной и раздельной вакцинации против ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита : автореф. дис. на соиск. науч. ст. канд. вет. наук : спец. 16.00.02. «Патология, морфология и онкология животных» / Д. С. Голубев. – Витебск. – 2002. – 22 с.
  3. Бушуєва І. В. Застосування препарату Авесстимтм для підвищення ефективності вакцинопрофілактики та вплив препарату на резистентність курчат [Текст] [Електронний ресурс] / І. В. Бушуєва, А. В. Березовський,
    Є. Г. Книш, О. І. Панасенко // Scientific Journal «ScienceRise», 2014. – №4/1(4) –
    С. 94–97. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texc_2014_4(1)__20.
Категорія: Секція_3_Ветеринарні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 228
Всього коментарів: 0