Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_3_Ветеринарні науки

ВИЗНАЧЕННЯ МИЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА БАКТЕРИЦИДНОГО РОВЕДЕННЯ ПРЕПАРАТУ САНСТІМ

Коваленко Ірина

Аспірант

Науковий керівник д.в.н., Фотіна Г.А.

Сумський національний аграрний університет

м. Суми

 

ВИЗНАЧЕННЯ МИЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА БАКТЕРИЦИДНОГО РОВЕДЕННЯ ПРЕПАРАТУ САНСТІМ

 

При виборі дезінфікуючого засобу потрібно звертають увагу не тільки на його бактерицидні властивості, токсичний вплив але і не менш важливим є його миючі властивості при різних температурах застосування. Нами було проведені дослідження з вивченню миючих властивостей та бактерицидного розведення препарату "СанСтім" за різних температур.

Використовували скляні пластинки розміром 60 на 90 мм. На кожну пластинку наносили по 5-6 капель забруднюючого компоненту та розмазували його по всій поверхні скла. Забрудненні пластинки загружали у кювети і вливали по 200 мл 0,3% робочого розчину СанСтім при температурі 300С. В якості контролю використовували 3% розчин кальцинованої соди. Витримували 30 хвилин. Забруднення змивали під проточною водою та зважували на аналітичних вагах.

Розраховували за формулою:

, де: м0 – маса початкової чистої пластинки, г; м1 – маса забрудненої пластинки, г; м2 – маса очищеної пластинки.

За результат приймали середньоарифметичне трьох паралельних визначень [1, 2 3 ].

Було визначено, що при концентрації 0,3% розчину коефіцієнт миючої здатності наблизився до показника 85,8%. Прийнято рахувати, якщо при застосуванні даної методики мийний ефект сягає близько 80% – то це вказує на добру мийну здатність дослідного препарату.

Таблиця 1

Показники мийних властивостей концентрації робочого розчину СанСтім (M±m)

Сануючий розчин

Маса пластинок до початку досліду (m0), г

Маса забруднених пластинок (m1), г

Маса очищених пластинок (m2), г

Миюча здатність, %

3% розчин кальцинованої соди

21,674± 0,017

21,832± 0,019

21,713± 0,017

 

75,3

0,3 % Санстім

21,695± 0,028

21,857± 0,012

21,75± 0,015

 

85,8

 

В нашому досліді контрольний засіб (3% розчин кальцинованої соди) показав мийну здатність що рівнялася 75,3%. На основі отриманих даних можна зробити висновок, що досліджувана концентрація робочого розчину СанСтім виявляють виражену мийну здатність.

При встановленні температурного коефіцієнта препарату "СанСтім" ми довели, що температурний коефіцієнт (ТК) характеризує ступінь зміни бактерицидних властивостей дезінфікуючого препарату під час застосування його робочих розчинів різної температури (таблиця 2) [1, 2, 3].

Таблиця 2

Результати визначення бактерицидного розведення препарату "СанСтім" за різних температур (п = 7, р<0,05)

№ колби

Розведення

Температура робочого розчину, °С

0

10

20

30

40

50

1

1:50

2

1:70

3

1:98

4

1:137,2

5

1:192,1

6

1:268,9

7

1:376,5

8

1:527,1

9

1:737,9

+

+

10

1:1033,1

+

+

+

+

+

+

Обчислення температурного коефіцієнта проводили за бактерицидним розведенням дезінфікуючого препарату, визначеного в межах температур від 0 °С до 50 °С з інтервалом 10°С у дослідах з використанням двохмільярдної зависі (за оптичним стандартом) S. aureus (штам № 209-Р) при експозиції 30 хвилин та температурі робочих розчинів 0, 10, 20, 30, 40, 50°С.

З результатів, наведених у таблицях, видно, що бактерицидне розведення "СанСтім" за різних температур становить: t 0°С - 1: 376,5; t10°С - 1:527,1; t20°С - 1: 527,1; t30 °С - 1: 527,1; t40 °С - 1: 527,1; t50 °С - 1:737,9. За одиницю (ТК=1,0) приймали бактерицидне розведення досліджуваного препарату за температури 20°С. Визначення ТК проводили шляхом ділення показника бактерицидного розведення препарату за температур: 0, 10, 20, 30, 40, 50 °С на показник бактерицидного розведення дезінфектанту за температури 20 °С. Температурний коефіцієнт препарату "СанСтім" при даних температурах становить: ТК 0° = 376,5/527,1 = 0,714; ТК 10° = 527,1/527,1 = 1; ТК+20° = 527,1/527,1 = 1; ТК 30° = 527,1/527,1 = 1; ТК 40° – 527,1/527,1 = 1; ТК 50° = 376,5/527,1 = 0,714.

З аналізу отриманих результатів видно, що бактерицидна активність препарату "СанСтім" за температури 0°С і 50 °С знижується в 1,4 раза( ТК 50° = 376,5/527,1 = 0,714) оптимальною є температура 10-40 °С.

 

Література

  1. Рекомендації щодо санітарно-мікробіологічного дослідження змивів з поверхонь тест-об’єктів ветеринарного нагляду і контролю: Рекомендації / Якубчак О.М., Хоменко В.І., Коваленко В.Л. та ін.. – К.: НАУ, 2004. – 15 с.
  2. Афиногенов Г.У., Домород А.А., Краснова М.В. Оценка методов изучения эффективности дезинфектантов и антисептиков // Актуальные проблемы дезинфектологии в профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний. – Москва, 2002. – С. 104-105.
  3. Штайнхаудер К. Эффективность испытания дезинфицирующих средств по нормам EN в рамках норм FDA для фармацевтической промышленности // Чисте помещения и технололгические среды. – 2007. - №2. – С. 24-27.
Категорія: Секція_3_Ветеринарні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 189
Всього коментарів: 0