Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_3_Ветеринарні науки

ВИКОРИСТАННЯ ОЗОНУВАННЯ ДЛЯ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ ВІД AEROMONAS HYDROPHILA

Петров Роман

к.в.н., доцент кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва

Сумський національний аграрний університет

м. Суми

Муравйов Федір

аспірант

Науковий керівник: к.в.н., доцент Петров Р.В.

Сумський національний аграрний університет

м. Суми

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ОЗОНУВАННЯ ДЛЯ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ ВІД AEROMONAS HYDROPHILA

 

В наш час розробляються спроби застосування озонових технологій, зокрема в рибництві, із метою знезараження води, дезінфекції обладнання та інвентарю, профілактики й терапії у риб [1-3]. Озон рекомендований для застосування в рибницьких господарствах Міжнародним ветеринарно-санітарним кодексом з водних тварин (1999) [4].

Озон – сильний окиснювач і дезінфектант органічних речовин [2]. Застосування озону в рибництві має свої переваги і недоліки. Після озонування воду деякий час відстоюють, оскільки може загинути риба [5]. При використанні озону виникає потреба в застосуванні біологічно активних фільтрів для видалення утворених побічних продуктів. Через високий окислювально-відновний потенціал озон переводить броміди в бромати, які є сильними канцерогенами; не забезпечує залишкової дезінфікуючої дії; вимагає значних початкових витрат на обладнання; при взаємодії зі складними органічними сполуками розщеплює їх на фрагменти, які є живильним середовищем для мікроорганізмів; має високу корозійну активність до металів [6, 7].

Метою наших досліджень було визначення впливу озону на збудника аеромонозу коропів - Аeromonas hydrophila (A. hydrophila) при перевезенні рибопосадкового матеріалу й товарної риби за допомогою озонатора GL-3188A. Для дослідження впливу озону на стійкість A. hydrophila у воді використовували зразки води, узятої з різних джерел, - водопровідну воду, артезіанську воду, ставкову воду.

Результати проведення дослідів при різних концентраціях залишкового озону й експозиціях (від 120 сек. до 3 хв.) подаються в таблиці 1.

Таблиця 1

Результати знезараження води з різних джерел від A. hydrophila за допомогою озонатора GL-3188A (M±m, n=30)

Проба води

Час роботи приладу, с.

Експозиція після озонування, с.

Концентрація озону у воді мг/л

Концентрація мікроорганізмів в об’ємі 5 л.

Ефективність знезараження, %

до обробки м.кл.

після обробки, КУО/см3

Водопровідна вода

120

0

13,2

1×106

53,0±4,0

99,9947

60

10,1

1×106

25,0±2,0

99,9975

120

8,3

1×106

19,0±2,5

99,9981

Артезіанська вода

180

0

19,1

1×106

36,0±3,0

99,9964

60

15,1

1×106

14,0±2,0

99,9986

120

11,6

1×106

7,0±3,5

99,9993

Ставкова вода

240

0

26,2

1×106

23,0±3,0

99,9977

60

20,9

1×106

15,0±2,5

99,9985

120

16,7

1×106

4,0±2,5

99,9996

 

Аналізуючи дані, наведені у таблиці 1, можемо сказати, що дія озонатора протягом 120 с. забезпечує інактивацію A. hydrophila у водопровідній, артезіанській воді, а протягом 240 с. - інактивацію аеромонад у ставковій воді.

В усіх випадках обробки води з різних джерел після закінчення часу роботи озонатора отримано ефект знезараження до 100 %, що свідчить про ефективність зазначеного методу знезараження води який може бути використаний при перевезенні рибопосадкового матеріалу й товарної риби.

 

Література

  1. Использование озона в рыбном хозяйстве [Текст] / [Жаворонков Н.И., Васильков Г.В., Махно П.М. и др.]. – М.: Агропромиздат, 1986. – 6 с.
  2. Соломаха Н.А. Применение озона в животноводстве [Текст] / Н.А. Соломаха, П.Е. Шкарлат // Материалы научно-практической конференции. – Москва: Изд-во Российского университета дружбы народов, 1997. – С. 85-86.
  3. Horvath M. Ozone [Text] / M. Horvath, L. Bilizky, J. Huttner - Amsterdam: Elsevier, 1985. – 346 р.
  4. Ветеринарно-санитарный кодекс водных животных [Електронний ресурс]. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: www.fsvps.ru/fsvpsdocs/ru/ importExport/tsouz/docs/CodexVodnJiv.pdf.
  5. Тертишний О.С. Рибництво з основами гідробіології: навчальний посібник [Текст] / Тертишний О.С., Товстик В.Ф. – Харків: Еспада, 2009. – 288 с.
  6. Krasner S.W. Formation of Control of Bromate During Ozonation of Water Containing Bromide [Text] / S.W. Krasner, W.H. Glaze, H.S. Weinberg // J. AWWA. – 1993. – Vol. 85(5). – Р. 62.
  7. Krasner S.W. The Occurrence of Disinfection By-products in US Drinking Water [Text] / S.W. Krasner // J. AWWA. – 1989. – Vol. 81(8). – Р. 41.
Категорія: Секція_3_Ветеринарні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 197
Всього коментарів: 0