Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_3_Ветеринарні науки

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕПІЗООТОЛОГІЧНОГО (ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО) НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ ЗГІДНО МІЖНАРОДНИХ ВИМОГ

Меженська Наталія

к.в.н., доцент кафедри

епізоотології та організації ветеринарної справи

Національний університет біоресурсів і природокористування України,

м. Київ

 

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕПІЗООТОЛОГІЧНОГО (ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО) НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ ЗГІДНО МІЖНАРОДНИХ ВИМОГ

 

Стратегією національної безпеки України визначено необхідність вжиття заходів для забезпечення біологічної безпеки, унеможливлення поширення небезпечних інфекційних хвороб та підтримання міжнародних зусиль у цій сфері. Тому вирішення низки проблем забезпечення епізоотологічного (епідеміологічного) благополуччя держави здійснюється у співпраці та / або при контролі міжнародних організацій, таких як Всесвітня організація з охорони здоров’я тварин (МЕБ), ФАО (англ. FAO), СОТ, що вимагає від вітчизняних фахівців не тільки знання прийнятої за кордоном методології та професійної мови, а й використання їх на практиці .

В протиепізоотичній та протиепідемічній діяльності міжнародних організацій і багатьох країн світу нині широко впроваджені науково обґрунтовані та апробовані форми та принципи роботи епізоотологічний (епідеміологічний) нагляд і контроль. Значення і роль цих понять у процесі вивчення епізоотології підтверджені міжнародним досвідом.

Поняття нагляд (англ. supervision) відносять до елементів адміністративного права та визначають як здійснення спеціально уповноваженими органами цільового спостереження (англ. targeted surveillance) за станом законності, фіксації його порушень і вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності. Суб’єктами здійснення нагляду є державні органи [1].

Таким чином, епізоотологічний (епідеміологічний) нагляд ‒ це діяльність уповноважених державних органів управління ветеринарної медицини та державних установ ветеринарної медицини, спрямована на попередження, виявлення та припинення порушень органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також юридичними особами, їх керівниками та іншими посадовими особами, індивідуальними підприємцями, їх уповноваженими представниками (далі – юридичні особи, індивідуальні підприємці) і фізичними особами, встановлених відповідно до міжнародних договорів, законів та прийнятими відповідно до них іншими нормативно-правовими актами в області забезпечення благополуччя тварин у популяції та захисту населення від хвороб, спільних для людей і тварин, за допомогою організації та проведення періодичних перевірок органів, установ та, вжиття передбачених законодавством заходів щодо припинення і (або) усунення наслідків виявлених порушень. Тобто діяльність уповноважених державних органів спрямована на систематичне спостереження за виконанням вимог законодавства в сфері забезпечення благополуччя тварин у популяції та захисту населення від хвороб, спільних для людей і тварин, аналізу та прогнозування стану виконання вимог законодавства в сфері забезпечення благополуччя тварин у популяції та захисту населення від хвороб, спільних для людей і тварин при здійсненні органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами, індивідуальними підприємцями та громадянами своєї діяльності щодо профілактичних і протиепізоотичних заходів.

Здійснення епізоотологічного (епідеміологічного) нагляду покладено на уповноважені державні органи управління ветеринарної медицини (державний епізоотологічний (епідеміологічний) нагляд) та державні установи ветеринарної медицини що розташовані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (регіональний державний епізоотологічний (епідеміологічний) нагляд) відповідно до їх компетенції у порядку, встановленому вищими виконавчими органами державної влади які реалізують державну політику у галузі ветеринарної медицини. Посадові особи, що здійснюють епізоотологічний (епідеміологічний) нагляд, є державними ветеринарними інспекторами.

Ключовими елементами епізоотологічного (епідеміологічного) нагляду є:

– перевірка дотримання чинного законодавство в галузі ветеринарної медицини;

– проведення епізоотологічного (епідеміологічного) розслідування спалахів захворювань;

– реагування та прийняття рішень при надзвичайних ситуаціях;

– залучення до відповідальності за порушення законодавства в галузі ветеринарної медицини.

Щодо питань контролю, то його визначають як вид управлінської діяльності, який здійснюється на основі спостереження (англ. surveillance) за поведінкою керованої системи (контроль за хворобами) з метою забезпечення оптимального її функціювання – звільнення країни від хвороб (вимірювання досягнутих результатів і співвіднесення їх із очікуваними результатами). На основі даних контролю здійснюється адаптація системи, тобто прийняття оптимальних управлінських рішень (удосконалення методів контролю в країнах з випадками інфікування) [2, 3].

Стратегія епізоотологічного (епідеміологічного) контролю полягає в інтеграції методів контролю над хворобами і залежить від рівню контроля (державний, регіональний та глобальний МЕБ).

Ключовими елементами епізоотологічного (епідеміологічного) контролю є:

– оцінка діяльності ветеринарних служб;

–  ризик-орієнтоване спостереження за хворобою;

–  система діагностики;

–  специфічна профілактика;

–  заходи реагування.

 

Література

1. Битяк, Ю.П Адміністративне право України: підручник. [Електронний ресурс] / Режим доступу: pravoznavec.com.ua/books/252/18630/13/).

2. Контроль (значення) https://uk.wikipedia.org/wiki

3. Загальна епізоотологія: підручник / за ред. Б. М. Ярчука,
Л. Є. Корнієнка. ‒ Біла Церква, 2002. ‒ 656 с.

4. Матеріали курсу базової епідеміології та аналізу ризиків для працівників офіційних ветеринарних служб. ‒ Київ, 2011‒2014 рр. ‒ 1014 с.

5. National Training and Education (NTE) [Electronic resource] / Mode of access: www.training.fema.gov.

6. National Response Framework [Electronic resource] / Mode of access: www.fema.gov/emergency/nrf.

7. Матеріали тренінгу з питань епідеміологічного спостереження за здоров'ям тварин на основі оцінки ризику в рамках роботи Швейцарсько-Українського проекту SAFOSO AG «Створення системи контролю за безпечністю харчових продуктів на основі оцінки ризиків у циклі виробництва та збуту молочних продуктів». [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.safoso.com.ua/

Категорія: Секція_3_Ветеринарні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 274
Всього коментарів: 0