Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_3_Ветеринарні науки

ПРИЧИНИ НЕПЛІДНОСТІ КОРІВ В ГОСПОДАРСТВАХ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇЇ ПРОФІЛАКТИКА

Грищук Геннадій

к.в.н., доцент, декан

Ревунець Анатолій

к.в.н., доцент

Житомирський національний агроекологічний університет

м. Житомир

 

ПРИЧИНИ НЕПЛІДНОСТІ КОРІВ В ГОСПОДАРСТВАХ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇЇ ПРОФІЛАКТИКА

 

Систематична та добре налагоджена робота з відтворення стада в сучасних умовах ведення тваринництва є запорукою прибутковості галузі скотарства. Серед різних форм неплідності в умовах України найбільш поширеними є аліментарна, симптоматична і штучно набута [1-2, 4, 7].

Досить часто причиною виникнення симптоматичної неплідності є затримання посліду. До сьогодні серед вчених та дослідників не існує єдиною думки щодо основних причин затримання посліду. При його лікуванні найчастіше проводиться його мануальне відділення з наступним внутрішньоматковим введенням антимікробних засобів, а питанням профілактики патології третьої стадії отелення взагалі приділяється мізерна увага [3, 5, 6].

Метою нашої роботи було виявити основні форми неплідності корів в господарства Житомирської області та розробити і апробувати засоби профілактики затримання посліду у них.

Для з’ясування стану відтворення поголів’я великої рогатої худоби в господарствах Житомирської області нами було проведено дослідження по встановленню основних форм неплідності поголів’я великої рогатої худоби в них за останні роки. Було встановлено, що найпоширенішими формами неплідності корів у господарствах Житомирської області були аліментарна, що виникала за неповноцінної і незбалансованої годівлі і симптоматична, на тлі функціональних порушень та запальних процесів у внутрішніх статевих органах.

Аналіз результатів гінекологічної диспансеризації корів у господарствах області дає підставу стверджувати, що однією з основними причинами симптоматичної неплідності корів є: гіпотонія й атонія матки – 36-40 %, гіпофункція яєчників – 27-32 %, персистентне жовте тіло яєчників – 17-21 %, кісти – 16-19 %, сальпінгіт – 12-17 %, склероз яєчників – 4-5 %, атрофія і склероз яєчників – 6-8 %.

Затримання посліду у корів реєстрували в середньому в 15-20 % випадків від загальної кількості отелених, що обумовлювало виникнення функціональних розладів та запальних процесів у матці. Отже, є всі підстави стверджувати, що віддаленими наслідками затримання посліду було виникнення симптоматичної неплідності корів.

На основі вище викладеного, ми пропонуємо з метою профілактики затримання посліду, як однієї з основних ланок симптоматичної неплідності, коровам за 21 день до отелення тричі з інтервалом у 7 діб вводити тканинний препарат фетоплацентат з розрахунку 4-5 см3 на 100 кг маси тіла. За симптоматичної неплідності корів, що проявилася субінволюцією, гіпотонією та атонією матки, гіпофункцією яєчників, гіполютеолізом, сальпінгітом і оофоритом, для стимуляції стадії збудження статевого циклу рекомендуємо вводити фетоплацентат 3–5 разів з розрахунку 8-10 см3 на 100 кг маси тіла.

Запропоновані нами схеми застосування тканинного препарату фетоплацент профілактують затримання посліду, як однієї з ланок в ланцюгу патогенезу симптоматичної неплідності, прискорюють відновлення і нормалізація перебігу статевого циклу та покращують заплідненість.

 

Література

  1. Грищук Г. П. Вплив фетоплацентату та естрофану на відтворювальну функцію корів / Г. П. Грищук // Ветеринарна медицина України. – 2012. – №2 (192). – С. 21–23.
  2. Застосування тканинних препаратів при симптоматичній формі неплідності корів / Г.П. Грищук, А.С. Ревунець, В.В. Карпюк, Ю.В. Ковальчук // Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і інституту біології тварин. – Львів, 2015. – Вип. 16, част. №2. – С. 361-366.
  3. Захарченко В. А. Консервативне лікування корів з затриманням посліду / В. А. Захарченко // Науковий вісник Сумського НАУ. – 2012. – № 4. – С. 58–64.
  4. Калиновський Г. М. Стан відтворення і причини неплідності корів / Г. М. Калиновський, А. С. Ревунець, Г. П. Грищук // Вісник ЖНАЕУ. – 2016. – № 1 (55), т. 3. – С. 442–447.
  5. Кузебний С. В. Проблеми відтворення у молочному скотарстві [Текст] / [С. В. Кузебний, С. Ю. Демчик, Г. С. Шарапа] // Розведення і генетика тварин. – 2015. - № 49. – С. 209-213.
  6. Ревунець А. С. Неплідність у великої рогатої худоби в Житомирській області, заходи ліквідації та профілактики [Текст] / А. С. Ревунець,
    Г. П. Грищук, Г. М. Калиновський // Вісн. держ. агроеколог. ун-ту. – 2007. – Вип. 2 (19). – С. 37–41.
  7. Яблонський В. А. Проблема відтворення тварин у нових у мовах [Текст] / В. А. Яблонський // Ветеринарна медицина України. – 2014. - № 4 (218). – С. 17-22.
Категорія: Секція_3_Ветеринарні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 352
Всього коментарів: 0