Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_3_Ветеринарні науки

ПОКАЗНИКИ ГОМЕОСТАЗУ У ВАГІТНИХ І НЕ ВАГІТНИХ ОВЕЦЬ ЗА ДЕФІЦИТНОЇ НА КАРОТИН ТА ЦИНК ГОДІВЛІ

Островерхова Ірина

аспірант

д.б.н., професор Кошевой В. П.

 

Наукові керівники:

д. в. н., професор Скляров П. М.

Харківська державна зооветеринарна академія

м. Харків

 

ПОКАЗНИКИ ГОМЕОСТАЗУ У ВАГІТНИХ І НЕ ВАГІТНИХ ОВЕЦЬ ЗА ДЕФІЦИТНОЇ НА КАРОТИН ТА ЦИНК ГОДІВЛІ

 

Як відомо недостатня годівля чинить негативний вплив на показники гомеостазу та зокрема на репродуктивну функцію організму у тварин. Характерною особливістю деяких вітамінів та мінеральних речовин є те, що вони не синтезуються в живих організмах і повинні регулярно надходити з кормами і водою. Крім того, більшість ессенціальних макро- і мікроелементів не здатні накопичуватися в організмі тварин, навіть при їх високому вмісті в зовнішньому середовищі, тому доцільно приділяти підвищену увагу до раціону тварин [3].

За вагітності в організмі самки відбувається ряд адаптаційно-пристосувальних процесів, спрямованих на забезпечення адекватного перебігу гестаційного періоду, росту й розвитку плода. Така перебудова обумовлює зміни, у тому числі й у системі гомеостазу. Визначення цих показників може бути складовою моніторингових досліджень, а також основою розробки терапевтичних та превентивних заходів.

У зв’язку з цим нами було проведене дослідження, метою яких було вивчення показників гомеостазу у вагітних і не вагітних овець за дефіцитної на каротин та цинк годівлі.

Спочатку було проведено дослідження кормів на поживність, за результатами якого встановлено, що раціон овець у зимово-весняний період є не збалансованим за цинком та каротином. Так вміст цинку був нижчий за рекомендовані норми на 33,7 %, а каротин на – 34,1 %.

Біологічна роль життєво необхідних мікроелементів та вітамінів зараз добре відома і не викликає сумніву [2]. Такі речовини як каротин (вітамін А) та цинк стали об’єктом підвищеної уваги. Тривалий дефіцит каротину (вітаміну А) призводить до значного зниження показників відтворної здатності тварин. Витрата вітаміну зростає у високопродуктивних тварин, в період вагітності і лактації [4]. Серед ессенціальних мікроелементів особливе місце займає цинк. Він присутній у всіх клітинах організму, бере участь у різних метаболічних процесах, є складовою більше 200 ферментів [1].

При досліджені показників гомеостазу вагітних та невагітних овець з дефіцитом цинку та каротину в раціоні, вивчали такі показники, як: гемоглобін, еритроцити, загальний білок, альбуміни, глобуліни, загальний кальцій, неорганічний фосфор, калій, цинк, вітамін А.

Встановлено, що показники гемоглобіну у вагітних овець у порівнянні з не вагітними зменшились на 17,38 %, еритроцити на 9,7 %, загальний білок на 10,12 %, альбуміни на 13,09 %, глобуліни на 4,24 %, загальний кальцій на 11,08 %, неорганічний фосфор на 13,19 %, калій на 6,54 %, цинк на 26,05 %, вітамін А на 29,33 %. З цих даних можна зробити висновки, що незбалансована годівля овець, негативно впливає на стан гомеостазу, що підтвердили дослідження.

Це зобов’язує спеціалістів в період вагітності слідкувати за станом годівлі та утримання овець, і якщо усунення причин порушень годівлі та утримання пов'язано з певними труднощами, і усунути їх неможливо, то необхідно проводити фармакологічну корекцію. Саме це буде метою наших наступних досліджень.

 

Література

  1. International Zinc Association [Electronic resource]. – Access mode :   http://www.zincworld.org/zinc_health.html.
  2. Кошевой, В. П. Проблеми відтворення овець та кіз і шляхи вирішення : монографія [Текст] / В. П.  Кошевой, П. М.  Скляров, С. В. Науменко / за заг. ред. В. П. Кошевого. – Харків– Дніпропетровськ: Гамалія, 2011. – 467 с.
  3. Кучинский, М. П. Биоэлементы – фактор здоровья и продуктивности животных :  монография [Текст] / М. П. Кучинский. – Минск :  Бизнесофсет, 2007. – 372 с.
  4. Нефедова, В. Н. Витамин А в животноводстве и ветеринарии [Текст] / В. Н. Нефедова, С. В. Семенченко, А. С. Дегтярь // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 30. – С. 176–180. – URL: http://e-koncept.ru/2015/65106.htm.
Категорія: Секція_3_Ветеринарні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 160
Всього коментарів: 0