Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_3_Ветеринарні науки

ЛАРВОЦИДНІ ВЛАСТИВОВСТІ ДЕЗІНФЕКТАНТІВ НА ЛИЧИНОК STRONGYLOIDES WESTERI

Гугосьян Юрій

аспірант

Науковий керівник: д. вет. н., професор Євстаф’єва В. О.

Полтавська державна аграрна академія

м. Полтава

 

ЛАРВОЦИДНІ ВЛАСТИВОВСТІ ДЕЗІНФЕКТАНТІВ НА ЛИЧИНОК STRONGYLOIDES WESTERI

 

Інокуляторна дія гельмінтів має важливе значення для розвитку інвазійних та інфекційних захворювань. Філярієподібні личинки Strongyloides spp. потрапляють в організм аліментарно або перкутанно, здійснюють складний шлях міграції, механічно травмують органи і тканини, заносять на своїй поверхні різні види мікроорганізмів, чим сприяють розвитку і більш тяжкому перебігу інфекційних та інвазійних хвороб [2, 7]. Стронгілоїдеси пристосувавшись до існування у навколишньому середовищі і розвиваючись шляхом гетерогонії, накопичуються в об’єктах довкілля, створюють передумови для постійної реінвазії тварин [2, 4].

Проведення дезінфекції та дезінвазії об’єктів навколишнього середовища дозволяє запобігати розвитку хвороб різної етіології. Дослідження останніх років вказують, що ряд дезінфектантів має згубну дію на виживання та розвиток яєць: Ascaris suum [3], Trichuris suis [8], Toxocara leonine [1], Ascaridia galli [5], ряду найпростіших: Isospora suis [6], Eimeria spp. [5] та ін. Ларвоцидний вплив вітчизняних дезінфектантів на личинок Strongyloides westeri не описаний, тому робота в даному напрямку є актуальною.

Мета дослідження полягала у вивченні ларвоцидних властивостей дезінфектантів вітчизняного виробництва на личинок Strongyloides westeri.

Дослідження проводили в умовах наукової лабораторії кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії. Матеріалом для дослідження слугували личинки гельмінтів отримані шляхом попереднього культивування їх за Величкіним і виділенням за методом Бермана. Після накопичення та відмивання личинок у фізіологічному розчині, поміщали їх у чашки Петрі в кількості  500±25,6 лич. у кожній, рівномірно розподіляли рідину (5 мл) по всій її поверхні, до них додавали аналогічний об’єм дезінфектанту, необхідної концентрації. Визначення ларвоцидних властивостей засобів «Бі-дез» (ТОВ «Бровафарма»), «Бровадез-плюс» (ТОВ «Бровафарма»), «Кристал-1000» (ТОВ «Інтер-Синтез») проводили використанням їх у різній концентрації 1, 1,5 та 2 % та експозиції впродовж 30, 60, 90 хв. Вплив препаратів оцінювали враховуючи їх дезінвазійну ефективність (ДЕ, %) за показниками кількості загиблих личинок у культурі по відношенню до контролю: високий рівень ефективності – 90–100 %, задовільний – 60–90 %, незадовільний – до 60 %. (табл.).

Таблиця 1

Дезінвазійна ефективність препаратів на личинок S. westeri (n=500)

Дезінфектант

Концентрація, %

Експозиції, хв.

30

60

90

ДЕ, %

ДЕ, %

ДЕ, %

«Бі-дез»

1

60,3

71,6

100

1,5

72,9

93,2

100

2

100

100

100

«Бровадез-плюс»

1

47,2

69,2

91,2

1,5

70,4

90,8

100

2

92,4

100

100

«Кристал-1000»

1

62,8

95,6

100

1,5

77,8

100

100

2

100

100

100

Контроль

-

-

-

-

 

Аналізуючи дані таблиці констатуємо 100 % ларвоцидну ефективність дезінфектантів за різної концентрації в експозиції 90 хв. Концентрація препаратів 1,5 % за експозиції 60 хв спричинила загибель більше 90 % личинок. Показники ефективності більш високі у препаратів «Бі-дез» та «Кристал-1000».

Таким чином, з метою профілактики стронгілоїдозу коней та дезінвазії об’єктів навколишнього середовища оптимальним є застосування дезінфектанту «Бі-дез» та «Кристал-1000».

 

Література

1. Березовський, А. В. Теоретичні і практичні основи створення лікарських форм хіміотерапевтичних препаратів для терапії та профілактики інвазійних хвороб тварин [Текст]: Автореф. дис. … д-ра вет. наук: 16.00.11. – Харків, 2003. – 36 с.

2. Галат, В. Ф. Інвазійні хвороби коней [Текст] / В. Ф. Галат,
А. В. Березовський, Н. М. Сорока, М. П. Прус, Г. О. Лук’янова, М. В. Галат // Навч. посібник. – Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2014. – 136 с.

3. Євстаф’єва, В.О. Випробування дезінфектантів за аскарозної інвазії свиней [Текст] / В. О. Євстаф’єва // Вісник Полтавської державної аграрної академії, № 1, 2009. – С. 101–103.

4. Євстаф’єва, В.О. Контамінація інвазійними елементами Strongyloides westeri тваринницьких приміщень, вигульних майданчиків та пасовищ у різні періоди року» [Текст] / В.О. Євстаф’єва, Ю. А. Гугосьян // Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2015 році, Полтава. – 2016. – С. 134–135.

5. Коваленко, І. І. Дезінвазійні властивості препарату максисан при боротьбі з кишковими паразитозами у сільськогосподарської птиці [Текст] /
І. І. Коваленко, Т. В. Маршалкіна, Г. В. Заікіна // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Ветеринарна медицина».– 2009. – №3. – С. 51–55.

6. Стибель, В. В. Вплив дезінфектанту «Кристал-1000» на спорогонію Isospora suis [Текст] / В. В. Стибель, М. М. Данко, О. Л. Тішин, Р. В. Хом’як // Ветеринарна медицина. – 2013. – Вип. 97. – С. 405–407.

7. Шендрик, І. М. Особливості перебігу інфекційного процесу туберкульозу на фоні нематодозної інвазії в експерименті [Текст] /
І. М. Шендрик // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету, № 2, 2011. – С. 107–109.

8. Юськів, І. Д. Ефективність використання різних тест-культур яєць гельмінтів щодо встановлення дезінвазійних властивостей хімічних засобів [Текст] / І. Д. Юськів, В. В. Мельничук // Вісник Полтавської державної аграрної академії, № 4, 2015. – С. 58–60.

Категорія: Секція_3_Ветеринарні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 197
Всього коментарів: 0