Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_3_Ветеринарні науки

ГОНАДОДИСТРОФІЯ САМОК ЖУЙНИХ

Федоренко Сергій

к. в. н., доцент, завідувач кафедри

Кошевой Віктор

 

 

д. б. н., професор

Харківська державна зооветеринарна академія

м. Харків

Скляров Павло

д. в. н., професор, професор кафедри

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

м. Дніпро

 

ГОНАДОДИСТРОФІЯ САМОК ЖУЙНИХ

 

У сучасних умовах робота ветеринарного лікаря дотична як до традиційного тваринництва, так і до високотехнологічного. Відомо, що збільшення продуктивності тварин негативно впливає на прояви репродуктивної функції, що пов’язано із функціонуванням статевих залоз [1, 4, 6, 8]. У тварин з високою продуктивністю на сучасних технологічних фермах досить часто реєструють патологію яєчників, зокрема гонадо- (чи оваріо-) дистрофія [2, 5, 7, 9].

За неї відбувається порушення морфологічного та функціонального стану гонад, фолікуло- та стероїдогенезу. При світлооптичному дослідженні в яєчниках знаходять зменшення примордіальних фолікулів, разом з тим збільшується кількість атретичних тіл. Зростає число фіброзних тіл на місці атретичних фолікулів і жовтих тіл. Формуються гіалінові утворення, кровоносні судини ушкоджених яєчників розташовані більш щільно. Стінка їх потовщена, гіалінізована, що супроводжується звуженням просвіту. Відбуваються виражені ультраструктурні зміни в інтерстиціальних клітинах, що беруть участь у стероїдогенезі. Ліпіди майже повністю зникають. Збільшується товщина базальної мембрани, вона часто стає багатошаровою. Дистрофічні процеси в яєчниках супроводжуються дезінтеграцією фолікулів на всіх етапах розвитку, порушенням цілісності їх оболонки. При цьому відмічається зниження тінкторіальних властивостей (погано забарвлюються) везикулярних фолікулів.

Дистрофія гонад у корів завершуються масовою атрезією фолікулів. Дегенеративні процеси руйнують яйцеклітини та оточуючі структури. Це клінічно виявляється неповноцінними статевими циклами та як наслідок – неплідністю тварин.

З’ясування механізмів виникнення, розвитку таких патологій та саногенезу заслуговує на увагу та всебічну підтримку. Пріоритетними є питання об’єктивної діагностики гонадопатій, ефективної терапії та профілактики.

У зв’язку з тим, що головними причинами порушень структури і функції яєчників є вплив екологодефіцитообумовлених факторів на організм, то логічним є застосування препаратів на основі нанобіоматеріалів, зокрема «Каплаестрол+OVZn». Він містить каротин, естрогени, карбонат цинку та ортованадат [3].

Його застосування забезпечує збільшення показників вмісту у сироватці крові каротину, вітаміну А та цинку; відновлення балансу прооксидантно-антиоксидантної системи; позитивні зміни у системі кисневого метаболізму; підвищення рівня естрогенів у сироватці крові, відновлення структурно-функціонального стану статевих органів. Терапевтичний ефект від застосування полягає у відновленні структури та функції гонад, прояві еструсу, а також підвищенні рівня заплідненості та зменшенні тривалості неплідності.

За відсутності лікувальних процедур та продовження активної дії негативних екологодефіцитообумовлених факторів на організм дистрофія ускладнюється атрофічними процесами, що завершується гіпогонадизмом. У випадках проникнення та дії патогенних мікробів, тобто розвитку запального процесу, виникає діорганна патологія.

 

Література

  1. Завірюха В. І. Патологія органів розмноження та стимуляція продуктивності корів [Текст] / В. І. Завірюха, Б. М. Куртяк. – Львів :  ТеРус, 1999. – 148 c.
  2. Карпюк, В. В. Лечение бесплодных коров с патологией яичников [Текст] / В. В. Карпюк // Актуальные проблемы ветеринарного акушерства и репродукции животных :  Мат. междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию со дня рождения и 50-летию науч.-практ. деятельности проф. Г. Ф. Медведева. – Горки, 2013. – С. 284-287.
  3. Комплексні препарати, створені на основі нано-біоматеріалів та їх використання у ветеринарній репродуктології (метод. рек.) [Текст] / [В.П. Кошевой, С.Я. Федоренко, С.В. Науменко та ін.]. – Дніпропетровськ :  Пороги, 2016. – 110 с.
  4. Кононов В. П. Проблема совместимости высокой молочной продуктивности, воспроизводительной способности и продуктивной жизни коров в современном скотоводстве [Текст] // В. П. Кононов // Farm Animals. – 2013. ‒ №1. – С. 40-47.
  5. Краткое руководство по репродукции животных [Текст] / Пер. Давыдова Н. Ю.; 10-е изд., испр. и доп. ‒ Intervet International bv, 2009. – Ч. 1 и 2. ‒ 176 с.
  6. Пути интенсификации воспроизводства стада в скотоводстве :  рекомендации [Текст] / [А. В. Глаз, К. К. Заневский, А. А. Козел и др.]. – Гродно : ГГАУ, 2011. – 80 с.
  7. Kübar H. Pathological changes in the reproductive organs of cows and heifers culled because of infertility [Text] / Kübar H., Jalakas M. // J. Vet. Med. A Physiol. Pathol. Clin. Med. – 2002. – Vol. 49, № 7. – Р. 365-372.
  8. Lucy M. C. ADSA Foundation scholar award. Reproductive loss in high-producing dairy cattle: where will it end? [Text] / M. C. Lucy // J. Dairy Sci. – 2001. – Vol. 84, №. 6. – Р.1277-1293.
  9. Studies on treatments results from cows with ovarian disorders in relation to year and season [Text] / [E. Ruginosu, M. Sofronie, Bors, I. et al.] // Cercetari agronomice in Moldova. – 2012. – Vol. XLV, Is. 3 (151). – P. 87-100.
Категорія: Секція_3_Ветеринарні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 197
Всього коментарів: 0