Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_3_Ветеринарні науки

ДИСТАНЦІЙНО-БЕЗКОНТАКТНА ТА НЕІНВАЗІЙНА ДІАГНОСТИКА ПАТОЛОГІЙ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ КОРІВ ЛАКТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ ТА МЕТОДИ ТЕРАПІЇ

Пастернак Аліна

асистент

Харківська державна зооветеринарна академія

Науковий керівник: д.в.н., професор Скляров П.М.

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет;

д.б.н., профессор Кошевой В.П.

 

Харківська державна зооветеринарна академія

 

ДИСТАНЦІЙНО-БЕЗКОНТАКТНА ТА НЕІНВАЗІЙНА ДІАГНОСТИКА ПАТОЛОГІЙ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ КОРІВ ЛАКТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ ТА МЕТОДИ ТЕРАПІЇ

 

Сучасне ведення тваринництва можна розділити на два типи: «традиційне» та індустріальне. Проблема першого, як правило, низька якість кормів і умов утримання у зимово-весняний період, що негативно впливає на організм у цілому та на молочну залозу зокрема. В індустріальному скотарстві використовуються корови з високою продуктивністю. Підвищення продуктивності адекватно знижує репродуктивну здатність тварин, і фізіологічні процеси легко переводяться у патологічні. Актуальною є проблема дії екологодефіцитообумовлених факторів на організм, що завершується виникненням дисбалансу у прооксидантно-антиоксидантній системі та розвитком цитотоксичної гіпоксії і обумовлює мастодистрофію. Пріоритетним є розробка ранньої діагностики мастодистрофії та ефективної терапії і профілактики.

Підходами щодо виконання розробок з врахуванням інноваційності є інформація про дію екологодефіцитообумовлених факторів, недостатності каротину (вітаміну А), цинку на баланс прооксидантно-антиоксидантної системи та розвиток цитотоксичної гіпоксії. Зростає концентрація вільнорадикальних окислів та знижується антиоксидантний захист. Це завершується розвитком дистрофічних процесів у мамарних епітеліоцитах та клітинах продуцентах імуноглобулінів. Виникає мастодистрофія, що під час лактації призводить до зростання кількості соматичних клітин у молоці. Потім можуть розвиватися комбінації декількох патологічних процесів: порушення кровообігу, запалення, дегенерація, які прийнято об'єднувати під рубрикою «типових загальнопатологічних процесів».

Дослідження проводились на базі господарств Науково-педадогічного центру Харківської державної зооветеринарної академії Дергачівського, ТОВ «Маяк» Чугуївського, ТОВ «Дельта» Нововодолазького районів Харківської області.

Головною метою, що диктується практикою ветеринарної медицини, є виявлення найбільш ранніх стадій патологічного процесу. Саме тому нами пропонується дистанційно-безконтактна, неінвазійна діагностика патологій молочної залози корів з виведенням термо- і сонограм. Ці методи дозволяють виявляти патологічний процес на ультраструктурному рівні, де він проходить дійсно ранні, ще нічим зовнішньо (симптоматично) не виявлені фази свого розвитку.

Наша розробка має інноваційний характер з сучасним рішенням та методикою використання  інформаційно-технічних приладів. Методи діагностики з використанням ультразвуковх сканерів та тепловізора забезпечують виявлення патологічних процесів на початковій стадії розвитку.

Мастодистрофію можна упередити, використовуючи препарати, що збільшують вміст тканинних антиоксидантів та підвищують резистентність клітин до ушкоджуючої дії продуктів вільно-радикальних реакцій.

Застосування розроблених нами комплексних препаратів на основі нано-  біоматеріалів проводиться аргументовано і цілеспрямовано на фоні дефіцитообумовлених факторів та порушеннях прооксидантно-антиокидантної системи в організмі корів.

Впровадження розробки сприяє нормалізації показників прооксидантно-антиоксидантної системи, кисневого метаболізму, підвищення рівня каротину, (вітаміну А) та цинку в організмі корів, забезпечує реабілітацію молочної залози.

В цілому наші новітні розробки та їх раціональне використання сприяють підвищення рентабельності ведення галузі молочне скотарство. Конкретними позитивними впливами від застосування діагностично-терапевтичного впровадження є підвищення молочної продуктивності та якості молока (його сортності) від 15 до 40 % по конкретній тварині.

 

Література

1. Фотіна Т. І. Сучасний метод діагностики прихованих маститів  [Текст] /
Т. І. Фотіна, А. Г. Левченко // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту : науковий журнал. – Сер. «Ветеринарна медицина» / Сумський НАУ. – Суми, 2012. – Вип. 7(31). – С. 102-107.

2. NeerajDilbaghi, HarmanmeetKaur, RiteshKumar, PoojaArora, SandeepKumar. Nanoscale device for veterinay technology:Trends and future prospective  [Тex] / Adv. Mat. Lett. 2013, 4(3), 175-184

3. Пастернак А.М. Диференційна діагностика серозного, катарального, гнійного та фібринозного маститів у корів з використання УЗД-сканера та тепловізора [Текст] / Пастернак А.М., Кошевой В.П.//Збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії. – 2012.– Вип. 25.– Ч.2 –. С.142-147.

Категорія: Секція_3_Ветеринарні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 162
Всього коментарів: 0