Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ З ПОКАЗНИКАМИ ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ

Осипенко Мирослава

аспірантка

Науковий керівник: д.с.-г.н., професор Пелехатий М. С.

Житомирський національний агроекологічний університет

м. Житомир

 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ З ПОКАЗНИКАМИ ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ

 

Основними завданнями селекції є підвищення рівня молочної продуктивності корів та створення високопродуктивного стада, що в свою чергу потребує забезпечення інтенсивного відтворення.

Молочна продуктивність безпосередньо пов’язана з відтворною функцією корів. Більшість вчених вважає, що із зростанням показників молочної продуктивності погіршується відтворна здатність худоби [1, 2]. Одним із основних показників, за яким оцінюють відтворну здатність корів є тривалість сервіс-періоду [3]. Чим нижчий сервіс-період, тим коротша лактація, і навпаки. Надмірна тривалість сервіс-періоду не лише знижує рівень молочної продуктивності стада, а й призводить до недоотримання приплоду [4].

Продовження сервіс-періоду більше, ніж на 90 днів призводить до зменшення виходу телят на 15-27%, а зменшення – до 80 днів дозволяє додатково отримати 14,1% молока в середньому. Зменшення тривалості сухостійного періоду до 20 днів, як і його збільшення до 80-100 днів супроводжується зниженням надоїв у наступну лактацію [5, 6]. Знання закономірностей зв’язку показників молочної продуктивності із показниками відтворювальної здатності робить можливим раціональне ведення молочного скотарства й отримання господарством максимально можливого прибутку [7]. Тому метою наших досліджень було вивчення впливу тривалості сервіс-періоду на молочну продуктивність і відтворну здатність корів-первісток голштинської породи.

Дослідження проведені в ПрАТ «Агро-Союз» Синельниківського району Дніпропетровської області на 545 коровах-первістках гоштинської породи чорно-рябої масті. Виходячи із закономірностей нормального розподілу, тварини були згруповані за тривалістю сервіс-періоду на 3 групи: до 80 днів, 80-140 та більше 140 днів у співвідношенні близькому до 1:2:1.

Результати досліджень показали, що збільшення тривалості сервіс-періоду призводить до зростання величини надою та продукції молочного жиру і білка  за 305 днів лактації при одночасному погіршанні відтворної здатності. Найбільші кількісні показники молочної продуктивності спостерігаються у тварин ІІІ групи із тривалим сервіс-періодом (більше 140 днів). Разом з тим, у тварин цієї групи спостерігаються нижчі показники відтворної здатності (тривалість міжотельного періоду – 453 дні, коефіцієнт відтворної здатності – 0,81).

Тварини І групи із коротким сервіс-періодом (до 80 днів) мали дещо нижчі надої за 305 днів лактації - 9112 кг та продукцію молочного жиру та білка – 642 кг, що відповідно на 593 та 38,1 кг менше, ніж у тварин ІІІ групи із тривалим сервіс-періодом (td = 3,8 та 3,4).

В той же час, у тварин І групи спостерігалась висока відтворна здатність, про що свідчить міжотельний період тривалістю 337 днів, що на 116 днів менше, ніж у корів ІІІ групи (td = 37,6), та коефіцієнт відтворної здатності – 1,09, що на 0,28 більше, ніж у тварин ІІІ групи при високо достовірній різниці. Враховуючи те, що оптимальна тривалість МОП не повинна перевищувати 365 днів, і відповідно КВЗ – 1, що дає можливість щорічно отримувати приплід, корови даної групи є найкращими за відтворною здатністю.

Від корів-первісток ІІ групи із сервіс-періодом в межах 80-140 днів за 305 днів лактації було отримано 9546 кг молока, молочного жиру – 367 кг, молочного білку – 305 кг. В то й же час, спостерігаються досить нормальні показники відтворення (МОП – 382 дні, КВЗ – 0,96), які бажані для молочного стада будь-якої породи.

Враховуючи те, що відтворна здатність та молочна продуктивність є ознаками – антагоністами, досягти їх високого рівня одночасно дуже важко. Проте, показники тварин ІІ групи найбільш наближаються до оптимального значення цих ознак, про що свідчить їх відповідність параметрам тварин бажаного типу. Середнє нормоване відхилення (t) склало -0,3, що у 2-5 разів менше у порівнянні з тваринами І та ІІІ групи.  Виходячи з цього, можна зробити висновок, що найкращими за комплексом ознак є тварини саме ІІ групи, тривалість сервіс-періоду яких знаходиться в межах 80- 140 днів.

 

Література

  1. Бащенко М. Формування відтворної здатності у новостворених порід / М. Баженко // Тваринництво України. – 2000. - №5-6. – С. 30-31.
  2. Гончарук О.П. Відтворна здатність корів української чорно-рябої молочної породи племзаводу СТОВ «Агросвіт» / О.П. Гончарук // Мат. конф. молодих вчених та аспірантів. – Чубинське, 2004. – С.9-10.
  3. Племінна робота: довідник / [М.З. Басовський, В.П. Буркат, М.В.Зубець та ін.]: за ред.: М.В. Зубця, М.З. Басовського. – К.: ВНА „Україна”, 1995. – 440с.
  4. Салихов Ф. Влияние сервис-периода на молочную продуктивность коров. /Ф. Салихов, Ф. Шакиров, М. Салихова // Молочное и м’ясное скотоводство. – 1988. № 2-3. – С. 45-46.
  5. Коваль Т.П. Вплив віку першого отелення на відтворну здатність корів / Т.П. Коваль // Вісник аграрної науки. – 2008. – №11. – С. 29 – 32.1
  6. Поліщук Т.В. Молочна продуктивність корів-первісток української чорно-рябої молочної породи за різних систем утримання / Т.В. Поліщук // Збірник наукових праць ВНАУ,- Вінниця, 2014,- Вип. 1 (83), Т. 2. - С. 178-185.3
  7. Хмельничий Л.М. Основи генетики тварин з біометрією: [навчальний посібник] / Л.М. Хмельничий, І.О. Супрун, А.М. Салогуб. – Суми: Видавництво: ПП Вінниченко М.Д., ФОП Дьоменко В.В., 2011. – 344 с.4
Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 267
Всього коментарів: 0