Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

СУЧАСНИЙ СТАН ТА МОЖЛИВІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МИСЛИВСЬКОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

Шейгас Ігор

к.с.-г.н., с.н.с., завідувач сектору мисливствознавства

ДП "СФ УкрНДІЛГА"

м. Олешки, Херсонська обл.

Семенюк Станіслав

к.б.н., доцент кафедри екології та географії,

Херсонський державний університет

м. Херсон

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА МОЖЛИВІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МИСЛИВСЬКОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

 

Сучасний кризовий стан лісового господарства України в особі Державного агентства лісових ресурсів України (ДАЛРУ), спеціально  уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі лісового та мисливського господарства та полювання, у зв'язку з браком державного фінансування та популістською формою управління стратегічною галуззю держави, негативно відбився не лише на поступальному розвитку мисливського господарства, а також і на мисливствознавстві. Аналіз динаміки основних показників ведення мисливського господарства в Україні, згідно "Статистичного бюлетеню державної служби статистики" за період з 2010 по 2015 роки [1], показав суттєве зниження основних показників: площі мисливських угідь, наданих у користування (відповідно – збільшення площ безгосподарних територій запасу) – на 17,2%; облікової кількості штатних працівників, зайнятих у мисливському господарстві – на 10,1%; кількості мисливських копитних тварин – на 3,2%; хутрових звірів – на 24,2%; пернатої дичини – на 0,8%. Разом з тим, по облікованих територіях мисливських угідь України, згідно "Бюлетеню", загальні витрати на ведення мисливського господарства у фактичних цінах за останню п'ятирічку зросли на 33,9%. У Херсонській області аналогічні показники зменшилися на: 19,9%; 22,6%; 38,0%; 17,2%; 11,%; 5,3%. Частка бюджетного фінансування мисливського господарства Херсонщини у 2015 році склала лише 3,2% загальних витрат на його ведення, що свідчить про відсутність централізованого контролю та сприяння поступальному розвитку галузі.

Результатом спільного виконання та логічним закінченням [2] мисливської частини українсько-європейської Програми "Правозастосування та управління в лісовому секторі Східного регіону дії Європейського інструменту сусідства і партнерства – 2" (FLEG-ІІ), що фінансується Європейським Союзом і впроваджується Світовим банком у партнерстві з МСОП та WWF за участю ДАЛР України, стало заключне засідання та презентація "Проекту законодавчих пропозицій щодо реалізації моделі реформування і розвитку мисливського господарства України" в "Укрцентркадрилісі", місто Боярка. Консультант програми FLEG-II з питань організації мисливського господарства та експерт з питань лісів WWF-DCP, координатор заходів програми "ENPI East FLEG-II" від WWF в Україні проаналізували заключну роботу групи спеціалістів FLEG-II у створенні Проекту "Моделі реформування мисливського господарства" [2-3] та спробували підвести законодавчу базу під пропозиції учасників попередніх робочих круглих столів з метою покращення існуючого Закону [1]. Наша  позиція відносно "Моделі",  особливо – її Дорожної карти, полягає у підтримці законотворчих ініціатив, які сприяють вдосконаленню нормативної бази мисливської галузі. Але за відсутності державної Концепції розвитку вітчизняного мисливського господарства, в умовах повного дефіциту фахової наукової підтримки, стверджувати про оперативну можливість реформування мисливської галузі – передчасно. І все ж, на нашу думку, приймаючи до уваги сучасну перспективність розвитку ресурсних галузей,  мисливське господарство, яке може творчо використовувати фауністичний ресурс держави, має реальний шанс посісти достойне місце не лишу у суспільному виробництві, але й попасти у число соціально-природоохоронних утворень з великим майбутнім. Щоб цього досягти, необхідно дотримуватися поступальних та логічних концептуальних кроків під час формування основних фахових параметрів майбутньої галузі:

- створення управлінської вертикалі, яка виконуватиме роль державного представництва у охороні, відтворенні та використанні мисливського фонду;

- відпрацювання нормативів з формування раціональної інфраструктури галузі з метою недопущення монопольних утворень;

- утворення служби охорони державного мисливського фонду з необхідним матеріально-технічним забезпеченням та наданням їй повноважень представників органів внутрішніх справ;

- організація наукового Центру мисливствознавства, першочерговим завданням якого буде розробка Концепції розвитку вітчизняного мисливства, а також наукове забезпечення розвитку галузі;

- розвиток та вдосконалення нормативно-правової бази, що має стати одним з головних завдань мисливського Центру;

-  вдосконалення державної статистичної звітності з мисливства;

- інтенсивний розвиток напіввільного утримання мисливських тварин, як сучасної комплексної галузі народного господарства, що утворилася на межі інтересів тваринництва, мисливства та туризму;

- наукове обґрунтування ролі хижих тварин у природних ценозах, а також  у розвинутих мисливських та сільськогосподарських господарствах;

- сприяння розвитку іноземного мисливського та науково-дослідного туризму;

- розвиток міжнародного співробітництва у науці та виробництві.

 

Література

1. Державна служба статистики України. Статистичний бюлетень. Ведення мисливського господарства у 2015 році. Вих. № 06.4-35/123-16 від 11.04.2016. – К., 2016 – 17 с.

2. Новіков Роман. Законодавча євроінтеграція / Роман Новіков // Лісовий і мисливський журнал. – 2016. – № 5. – С. 26-29.

3. http://www.fleg.org.ua/news/703.

Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 405
Всього коментарів: 0