Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

ДОСЛІДЖЕННЯ ОЦІНКИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БІОМАСИ УКРАЇНИ

Білик Степанія

к.т.н., доцент, завідувач кафедри машиновикористання

та технологій в сільському господарстві

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

м.Бережани

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОЦІНКИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БІОМАСИ УКРАЇНИ

 

Біомаса є практично невичерпним джерелом енергії в сучасних умовах. Україна володіє значними обсягами земельних ресурсів для ведення сільськогосподарського виробництва і здатна не лише забезпечити власні потреби в продуктах харчування, але і виробляти сировину для біоенергетики.

Дослідження оцінки енергетичного потенціалу біомаси та використання її як джерела енергії є надзвичайно актуальним для України. Саме це зумовлює актуальність постановки проблеми щодо можливостей та доцільності використання потенціалу України для виробництва та використання альтернативних енергоресурсів в АПК.

Світовий досвід переконує, що виробництво біопалива – сприятлива можливість для економіки кожної країни, зокрема, дає змогу створювати нові робочі місця не тільки в сільській місцевості, а й у промислових центрах, покращує екологічну ситуацію в країні, регіонах тощо.

Заміщення традиційних палив відновлювальними джерелами енергії (ВДЕ) є наразі актуальним завданням паливно-енергетичного комплексу України. Одним з найбільш перспективних видів ВДЕ є біомаса-вуглецеві органічні речовини рослинного та тваринного походження (деревина, солома та інші рослинні залишки сільськогосподарського виробництва, гній, спеціально вирощувані енергетичні культури, органічна частина твердих побутових відходів та іноді торф). Для виробництва енергії застосовують тверду біомасу, а також отримані з неї рідкі та газоподібні палива – біогаз, біодизель, біоетанол та інші.

Потенціальні енергетичні ресурси біомаси можна розділити на дві групи:

  • плантації рослин, які вирощуються за призначенням на енергетичні потреби (наприклад, кукурудза, ріпак, енергетична верба, картопля, топінамбур, міскантус тощо);
  • органічні рештки та відходи-рештки культурних рослин, відходи від вирощування і переробки рослинної продукції, відходи тваринництва, комунальні органічні відходи[1, 2].

Первинну сировину для отримання енергії поділяють на рідку (рослинна олія, спирт), тверду (солома, деревина чи відходи деревообробної промисловості), газоподібну (біогаз). Біомаса є відновлювальним, екологічно чистим паливом, використання якого не призводить до підсилення глобального парникового ефекту.

Потенціал використання відходів сільського господарства як джерела енергетичної біомаси величезний. До відходів сільського господарства належать: частини сільськогосподарських культур (стебла, лушпиння та інше), пошкоджені при вирощуванні, зборі чи зберіганні рослини; гній тварин.

Для досягнення цілей, поставлених в Україні у сфері відновлювальної енергетики, необхідна достовірна інформація про енергетичний потенціал біомаси. Однак результати існуючих оцінок ресурсів біомаси для однієї й тієї ж географічної місцевості суттєво різняться між собою [1].

Найістотнішою причиною відмінності результатів є різноманітність підходів до вибору загальної методології оцінки, вихідних даних, методів визначення потенціалу земель, доступних для вирощування енергетичних культур, коефіцієнтів та припущень щодо виробництва й утилізації біомас [3] .

Розрізняють три основні види потенціалу – теоретично можливий (теоретичний), технічно доступний (технічний) та економічно доцільний (економічний).

За результатами проведених розрахунків на основі статистичних даних було визначено обсяги біомаси, доступної для виробництва біогазу в Україні. Розрахунки було проведено для таких видів біомаси: побічна продукція рослинництва (солома, стебла, гичка, бадилля); відходи основної продукції рослинництва; відходи тваринництва (гній, сечівка); доступні трави сінокосів і пасовищ.

Таблиця 1

Потенціал біомаси та виходу біогазу в Україні

п/п

Вид біомаси

Об’єм біомаси, (тис. т.)

Вихід біогазу,

(тис. м3)

Вміст

метану

%

Об’єм

метану

(тис. м3)

Об’єм

органо – мінералізованих добрив,

(тис.т.)

1

Побічна продукція рослинництва

 

101121

 

34252844,3

 

59

 

20209178,2

 

101079,9

2

Відходи основної продукції рослинництва

 

9096,5

 

2866037,0

 

66

 

1891584,4

 

9093,05

3

Відходи тваринництва

92259,0

29791066,0

67

19960014,2

91223,3

4

Трави пасовищ і сінокосів

68520,2

31519200

84

26476128,0

68482,2

 

Всього

270996,7

98429147,3

 

68536904,8

269878,45

 

 

Розрахунки були проведені з врахуванням коефіцієнтів співвідношення доступності, втрат, потреби для народного господарства.

 

Література

  1. Гелетуха Г. Г. Оцінка енергетичного потенціалу біомаси в Україні [Текст] / Г. Г. Гелетуха Т. А., Желєзна, М. М. Жовмір [та ін.] // Промислова теплотехніка – 2010. – Т. 32, № 6. – С. 58–65.
  2. Гелетуха Г. Г. Перспективи використання відходів сільського господарства  для  виробництва енергії в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uabio.org/img/files/docs/Position-paper-uabio-7-ru.pdf.
  3. Якушко С. І. Установка комплексної переробки органічних відходів за енергозберігаючою технологією [Текст] / С. І. Якушко, С. М. Яхненко. – Вісник “СумДу”, 2006. – С. 81-84.
Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 399
Всього коментарів: 0