Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

БІОТЕХНОЛОГІЯ: ВИКОРИСТАННЯ КУЛЬТУРИ IN VITRO У ВИНОГРАДАРСТВІ

Теслюк Наталія

к.с-г.н.

Національний науковий центр

«Інститут виноградарства та виноробства ім. В.Є.Таїрова»

м. Одеса

Барабаш В

учитель хімії та біології

Клачун А

учениця

Таїровська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Овідіопольського району Одеської області

 

БІОТЕХНОЛОГІЯ: ВИКОРИСТАННЯ КУЛЬТУРИ IN VITRO У ВИНОГРАДАРСТВІ

 

Роботу за темою виконала член Одеського територіального відділення МАН Клачун  Анастасія  Анатоліївна, учениця 11 класу Таїровської ЗОШ І-ІІІ ступенів Овідіопольського району Одеської області в лабораторії культури тканин in vitro відділу розсадництва та розмноження винограду ННЦ “ІВіВ ім. В.Є. Таїрова” під керівництвом старшого наукового співробітника відділу Теслюк Наталії Іванівни, кандидата сільськогосподарських наук та вчителя хімії та біології Таїровської ЗОШ  І-ІІІ  ступенів Барабаш Вікторії Борисівни.

Важливим напрямом використання культури ізольованих тканин рослин є розмноження і, головне, оздоровлення посадкового матеріалу. Цей метод отримав назву клонального мікророзмноження рослин. Метод дозволяє отримувати з однієї меристеми сотні тисяч рослин на рік і в наш час він став комерційним[1].

В зв’язку із цим, розробка, удосконалення методів та прийомів культури винограду in vitro, пошук особливостей та закономірностей у процесах росту і розвитку є актуальними і надають широкі можливості їх використання в селекції винограду і в системі виробництва садивного матеріалу винограду високих селекційних категорій якості. Разом з тим в культурі тканин та органів винограду in vitro багато проблем та питань залишаються ще невирішеними. Для широкого використання в практичній роботі методів клонального мікророзмноження винограду окремі етапи потребують суттєвих доробок та нових підходів. Зокрема, середовища та умови культивування, що були розроблені для одних форм, клонів та сортів не завжди можуть бути використаними для інших.

Мета роботи – удосконалення методу клонального мікророзмноження винограду in vitro для прискореного розмноження цінних сортів.

У ході роботи вивчали вплив різних желюючих  агентів, складу поживного середовища на приживлюваність, ріст і розвиток ініціальних експлантів винограду на первинних етапах клонального мікророзмноження винограду сорту Кобзар in vitro. Було проведено пошук заміни дорогого агару більш доступним компонентом для желювання середовища, а також була проведена оцінка впливу замінювача агару на ефективність процесів клонального мікророзмноження (позитивний вплив на ріст та розвиток винограду in vitro). Були апробовані нативні, харчові картопляний та кукурудзяний крохмалі в різних концентраціях.

Для прискореного розмноження винограду in vitro розроблено, обгрунтовано і запропоновано використовувати харчовий кукурудзяний крохмаль  для поживного середовища. Розроблено склад оптимального поживного середовища Мурасіге - Скуга із застосуванням кукурудзяного крохмалю для первинних етапів клонального мікророзмноження винограду [2].

При порівнянні впливу кукурудзяного крохмалю та агару в усіх дослідних типах поживних середовищ було виявлено, що кукурудзяний крохмаль не тільки добре желює різні типи поживних середовищ, а також підвищує приживлюваність ініціальних експлантів, прискорює їх розвиток при введенні і культуру in vitro [3]. Так, в середньому по типах поживних середовищ, використання кукурудзяного крохмалю, в порівнянні із агаром, сприяло підвищенню приживлюваності ініціалє на 13,38%.

В результаті досліджень було виявлено, що кукурудзяний крохмаль позитивно впливає на процеси проліферації та ризогенезу ініціальних експлантів винограду на первинних етапах клонального мікророзмноження. Заміна агару кукурудзяним крохмалем прискорювала початок проліферації на 1,57 дня, а початок утворення коренів на 1,86 дня (середнє по поживних середовищах).  Встановлено, що для швидкого, дружнього коренеутворення у мікроклонів найкращим поживним середовищем є середовище МС модифіковане із кукурудзяним крохмалем.

Вагомим аргументом на користь використання кукурудзяного крохмалю при введенні експлантів винограду в культуру in vitro є його вартість – 12-13 грн.  за 1 кг, а вартість 1 кг агару на сьогоднішній день коливається в межах 1300 -1500 грн.

Економічна ефективність застосування розробленого поживного середовища із кукурудзяним крохмалем досягалась за рахунок зменшення витрат на придбання агару, підвищення приживлюваності ініціальних експлантів в порівнянні з базовим варіантом на 18 %, скорочення строків культивування на 5 днів, а, отже, і енерго- та трудовитрат у розробленому варіанті.

Розробки впроваджено для прискореного клонального мікророзмноження  сорту  Кобзар та встановлена можливість використання цього середовища для процесів прискоренного розмноження цінних сортів і клонів винограду. 

Література

  1. Кушнір, В.В. Сарнацька. Мікроклональне розмноження рослин. К., Наукова думка, 2005.-528 с.
  2. Патент на винахід: Пат. Бюл. №7, №47417 України 7 А 01 G 31/00, 17/00 Опубл. 15.07.2002. Поживне середовище для вирощування мікроклонів винограду/ С.А. Стицько, Б.Н. Мілкус, Н.І. Теслюк.
  3. Теслюк Н.І. Використання нового желюючого компоненту для винограду в культурі in vitro /Н.І.   Теслюк //Аграрний вісник Причорномор`я: Біологічні та с/г науки. – 2005. – Вип. 29. – С. 141–143.
Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 389
Всього коментарів: 0