Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

БІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ СПОЛУК У ГОДІВЛІ ТВАРИН

Ксьондзик Віталій

магістрант

Науковий керівник: к. с.-г. наук, доцент Новгородська Н. В.

Вінницький національний аграрний університет

м. Вінниця

 

БІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ СПОЛУК У ГОДІВЛІ ТВАРИН

 

Відомо, що для нормальної життєдіяльності будь-якого організму, в тому числі і сільськогосподарських тварин, необхідні не лише білки, жири і вуглеводи, а й мінеральні речовини.

Вирішення проблеми збалансованої годівлі і підвищення продуктивності тварин вимагає удосконалення існуючих і розробки нових технічних рішень виробництва балансуючих кормових добавок, які підвищують протеїнову, вітамінну і мінеральну поживність кормів.

В даний час для запобігання негативної дії дефіциту макро- і мікроелементів у раціонах сільськогосподарських тварин практика використовує природні мінеральні сполуки або спеціальні мінеральні премікси, які повністю або частково задовольняють потреби в них тварин різного віку, статі і відповідають їх рівню продуктивності. У практиці для покриття дефіциту окремих елементів у раціоні використовують різні премікси – суміші мікроелементів та вітамінів.

Вивчення обміну речовин у тварин показало, що мінеральні елементи приймають активну участь у різноманітних життєвих процесах. Мінеральні речовини входять до складу кісткової та інших тканин організму. Майже кожен фізіологічний процес відбувається за участю мінеральних елементів. З їх допомогою до кожної клітини організму подається кисень і виводиться вуглекислий газ, підтримується осмотичний тиск у клітинах, регулюються процеси всмоктування та засвоєння поживних речовин. Мінеральні речовини забезпечують реакцію відповіді на дію ферментів, гормонів і вітамінів. [1, 2, 3].

Чисельними дослідженнями доведена висока ефективність використання солей різних мікроелементів у вигляді їх сумішей для покращення складу раціонів тварин [4, 5].

Дослідження показали, що при нестачі в організмі того чи іншого мінерального елемента спостерігаються порушення в обміні речовин, які супроводжуються різними функціональними відхиленнями: зниження апетиту, рівня поїдання кормів, порушення процесів засвоєння поживних речовин,  виникнення захворювань, які призводять до зменшення продуктивності тварин.

Проте, дослідження останніх років переконливо свідчать, що застосування єдиного стандартного рецепту преміксів на всій території України не може в однаковій мірі задовільнити потребу тварин у кожному елементі живлення.

Тому дослідження по застосуванню регіональних мінеральних добавок в свинарстві з метою підвищення його продуктивності має на сьогодні важливе науково-господарське значення і є актуальним стосовно кожної біогеохімічної зони України.

 

Література

  1. Богданов Г.О., Мельничук Д. О., Ібатуллін І.І. та ін. Актуальні питання годівлі сільськогосподарських тварин //Наук. вісник НАУ. –К.: Національний аграрний університет, 2004. – Вип. 74. -323 с.
  2. Свеженцов А.И., Левицкий А.П., Тукусер Р.Л. Оптимизация уровня биологически активных веществ в рационе молодняка свиней за счет применения витакорма // Доклады  РАСХН. – 1992. -№7. – С.34–36.
  3. Хенниг А. Минеральные вещества, витамины, биостимуляторы в кормлении сельскохозяйственных животных. – М.: Колос, 1976. – 435 с.
  4. Pallauf J. Probleme der Mineralstoff und Vitaminversorgung beim Schwein. –Kraftfutter, 1993. -V.56. – P. 510–511.
  5. Клиценко Г.Т. Влияние минеральных элементов на рост и мясную продуктивность // Минеральное питание сельскохозяйственных животных. – К.: Сельхозиздат, 1980. – С. 60–62.
Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 241
Всього коментарів: 0