Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_6_Соціально-гуманітарні науки

ІННОВАЦІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ УЧНІВ

Коновальчук Марина

доцент кафедри дошкільної та початкової освіти,

к пед.н., зав регіонального центру ІОД НАПН України

Чернігівський національний педагогічний

університет імені Т. Г. Шевченка

м. Чернігів

 

ІННОВАЦІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ УЧНІВ

 

Нові формати і методи навчання та викладання обумовлюють необхідність модернізації навчальних просторів. Для цього багато університетів сприяють розвитку нових стратегій, підходів, оновлюють навчальне середовище, аби сприяти активнішому навчальному процесу, вводять нові модернізовані курси, спецкурси [3].

Актуальними стають навчальні курси, які швидко реагують на сучасні тенденції, виклики, сприяють розв’язанню актуальних проблем сучасної освіти. Таким курсом, на нашу думку, є курс, впроваджений у Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т.Г.Шевченка: «Інновації в підготовці вчителя початкової школи до розвитку обдарованості». Програма курсу є авторською та складеною відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра напряму 0101 Педагогічна освіта (спеціальності 8.01010102 Початкова освіта). Предметом вивчення навчальної дисципліни є підготовка майбутніх учителів початкової школи до діагностики, супроводу і  проектування розвитку обдарованості молодших школярів в умовах початкової школи та особливості підтримки їх у сім’ї, а також опанування сучасними інноваційними технологіями викладання курсу у студентів бакалаврату  (20 г. лек., 20 г. пр., 50 г. – сам.р.).

ЗМ1. Психологічні аспекти проблеми обдарованості

Тема 1. Сутність проблеми творчості та обдарованості. Актуальність проблеми обдарованості. Зміст поняття „обдарованість”. Співвідношення понять обдарованість і здібності, талант, геніальність. Обдарованість і нахили, покликання. Природа обдарованості. Роль творчих людей в історії людства.

Тема 2. Види обдарованостей молодшого школяра. Класифікація видів обдарованостей. Класифікація здібностей. Загальні та спеціальні здібності. Категорії здібних дітей  (за Н. С. Лейтесом). Типи інтелекту за Г.Гарднером. Типи обдарованості: лідерська (соціальна), психомоторна (спортивна), академічна, інтелектуальна, творча (креативна), спілкування і лідерство.

Тема 3. Психологічні особливості обдарованих молодших школярів. Психологічний портрет творчої особистості. Особливості особистості розумово обдарований дітей: пізнавальна сфера, емоційні особливості, вольова регуляція. Прискорений розумовий розвиток. Особистісні риси соціально, літературно та математично та ін. обдарованих дітей.

Тема 4. Діагностика різних видів обдарованості. Принципи виявлення обдарованості у молодших школярів. Критерії вияву обдарованих молодших школярів. Тести Г. Айзенка, Д. Векслера, Л. Занкова, І. Іразера, О.Нечаєвої,  С. Максименка та ін. Педагогічне спостереження. Вивчення проявів обдарованості у процесі повсякденного життя, ігор, самостійної діяльності.

ЗМ2. Педагогічні аспекти супроводу обдарованості молодших школярів

Тема 5. Проектування навчання і виховання різних видів обдарованих молодших школярів. Принципи навчання обдарованих дітей. Основні проблеми при формуванні стратегії навчання обдарованих молодших школярів. Моніторинг розвитку обдарованості. Досвід України та зарубіжжя.

Тема 6. Сучасний учитель для обдарованих дітей. Поняття про ментора та тьютора. Мета та завдання вчителя, який працює з обдарованими молодшими школярами. Принципи роботи педагога з обдарованими дітьми. Особистісні якості вчителя для обдарованих молодших школярів.

Тема 7. Особливості батьківського супроводу обдарованих молодших школярів. Неадекватність підходу батьків до факту обдарованості дитини. Шляхи розвитку обдарованості у сім’ї. Фактори впливу батьків на обдаровану дитину. Раннє виявлення та діагностування обдарованості Засоби та методи розвитку обдарованості молодших школярів у сім’ї.

ЗМ3. Інноваційні методи викладання при навчанні

обдарованих студентів

Тема 8. Тренінгові технології та новітні тренінгові техніки. Коучингові техніки у роботі викладача (арт-коучинг, класичні коучингові запитання). Фасилітація: методи активного залучення. Техніки фасилітації: «Навчання шляхом залучення», Метод Колба, інтерактивна лекція, техніка Трейлер, фітбеки та ін. Інноваційні форми проведення практичних занять: World Café, Open Space, Speed Dating, Storytelling atc.

Тема 9. Технології креативної освіти. Скрайбінг: техніки візуалізації в роботі педагога. Особливості роботи з фліпчартом на заняттях. Педагогіка в образах. Робота з метафоричними картами в навчальному процесі. Технологія ТРВЗ при викладанні у вищій школі. Стратегії креативності у викладанні: аналогія, комбінування, системний підхід.

Тема 10. Інновації в освітньому менеджменті. Стратегічне планування, проектний менеджмент в освіті, event-marketing, освітній фандрайзінг.

Тема 11. Комп’ютерні та хмарні технології в сучасній освіті. Coursera, 3D комунікації та 3D інтернет в освіті, електронні освітні ресурси в сучасному освітньому закладі, PREZI та інші сучасні альтернативи мультимедійних презентацій, хмарні технології в освіті.

 

Література

  1. Інша освіта [за редакцією Кнюпа Ю.] Посібник для тренерів неформальної освіти. – Київ. – 2015. – 70 с.
  2. Корецька Л. В. Підготовка вчителів до роботи з обдарованими учнями : [навч.-метод. посіб. для сист. післядипл. освіти] / Л. В. Корецька, О. Е. Жосан. – Кіровоград : Вид-во Кіровоградського обл. інст. післядипл. пед. освіти ім. В.Сухомлинського, 2008. – 137 с.
  3. Нові тенденції і прогнози розвитку освітніх технологій у світі на наступні п’ять років (Доповідь NMC Горизонт: Вища освіта – 2016) .- Режим доступу : [Електронний ресурс] http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4622
Категорія: Секція_6_Соціально-гуманітарні науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 451
Всього коментарів: 0