Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_5_Економічні науки

НІМЕЦЬКА МОДЕЛЬ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Диба Олександр

к. е. н., доцент, доцент кафедри інвестиційної діяльності

Гернего Юлія

к. е. н., доцент кафедри інвестиційної діяльності

ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

м. Київ

 

НІМЕЦЬКА МОДЕЛЬ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

Інновації є вирішальними для розвитку сучасного суспільства, природним є їх визначальний вплив на прискорення інноваційних процесів у розвинених країнах. Прикладом активізації інноваційної орієнтації економіки є підтримка інноваційного підприємництва в Німеччині, що посилило економічний розвиток держави, зумовило підвищення рівня та якості життя населення.

Зростання ролі інновацій у забезпеченні добробуту населення розвинених країн зумовило актуалізацію відповідних досліджень у працях наших сучасників. Відзначаємо роботи таких вітчизняних авторів, як А. Гальчинський, Л. Федулова, О. Карп’юк, С. Онишко, Т. Майорова та інші. Проте, не достатньо обґрунтованими залишаються характеристики окремих національних моделей підтримки інноваційного підприємництва. Метою нашого дослідження є узагальнення такої моделі на основі досвіду Німеччини.

У світі “німецька” модель інвестиційного бізнесу отримала перевагу поширення за двох принципових її наслідків: провідна роль банків на фінансовому ринку ставить підприємства під їх фінансовий контроль; банки, володіючи корпоративними акціями, можуть легко контролювати ефективність використання своїх кредитів і задовольняти потреби промисловості у доступних довгострокових позиках [1; 2].

Поряд із універсальними банками, які безумовно націлені на підтримку пріоритетів інноваційного розвитку, на рівні держави відбувається стимулювання створення спеціалізованих банків, які займаються підтримкою інноваційних проектів у окремих галузях. Так, UmweltBank AG позиціонується, як "зелений банк". Тому, програми кредитування націлені виключно на фінансування проектів, які пов’язані з екологією та навколишнім середовищем. На сьогодні за рахунок фінансових ресурсів UmweltBank AG кредитуються близько 15 тис. проектів, загальною сумою 2,13 млрд. євро. Відокремлено два основних напрями кредитування: кредити для потреб будівництва та кредити для реалізації окремих проектів. Останні надаються для фінансування виробництва енергії вітру, води, землі, сонця та біологічного палива [3].

Галузеву спрямованість мають також кредитні програми Landwirtschaftliche Rentenbank, які націлені на стимулювання інноваційного розвитку підприємств агропромислового комплексу (АПК) [4]. Цільовою групою позичальників банку є малі та середні підприємства, які націлені не лише на виробництво інноваційної продукції, але й на її просування на ринок.

Проте, стрімкий інноваційний розвиток економіки Німеччини викликав потребу ще більшої диференціації існуючих джерел фінансування, що зумовило виникнення спеціалізованих небанківських фінансових установ.Зокрема, у Німеччині кредитуванням інноваційних проектів займається Кредитна установа для відбудови (KfW). Згідно рейтингів журналу Global Finance Кредитна установа для відбудови протягом останніх років перебуває у рейтингу найбільш надійних фінансових установ світу [5].

У складі банківської групи KfW відокремлюють ряд відособлених підрозділів. Зокрема, KfW IPEX-Bank націлений на фінансування міжнародних проектів та експортне фінансування. Банк розвитку KfW спеціалізується на фінансуванні проектів галузевого спрямування та активізації інноваційної діяльності в країнах, що розвиваються. Дочірня компанія DEG розглядає інноваційні проекти глобального спрямування, існують програми підтримки суб’єкта господарювання протягом процесу реалізації інноваційного проекту.

Отже, підтримка інноваційного підприємництва в Німеччині передбачає реалізацію схеми поєднання пріоритетів держави, можливостей банків та небанківських фінансових установ (рис. 1)

Рис. 1 – Схема підтримки інноваційного підприємництва Німеччини*

*Джерело: узагальнено авторами

 

Тобто, успішний досвід підтримки інноваційного підприємництва Німеччини заснований на визначених державою пріоритетах інноваційного розвитку, бажанням та здатністю суб’єктів господарювання впроваджувати інновації, можливостями банків фінансувати існуючі пріоритети, а також потенціалом небанківських фінансових установ для потенційного інноваційного зростання.

 

Література

  1. Захарін С. Фінансові інструменти активізації інвестиційної та інноваційної діяльності / С. Захарін // Економіка України. – 2010. – №12 (589). – С. 48–58.
  2. Грицюк Н. О. Зарубіжний досвід банківського кредитування інноваційної діяльності / Н. О. Грицюк // Наукові записки: наук.-прак. журнал. – 2012. – Вип. 15. – С. 298 – 302.
  3. Umweltbank. - Електронний ресурс. // Режим доступу: http://www.umweltbank.de/
  4. Landwirtschaftliche Rentenbank. - Електронний ресурс. // Режим доступу: www.rentenbank.de
  5. Annual Report 2015. - KfW. Bank aus Verantwortung. - 2015. - 126 s.
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 300
Всього коментарів: 0