Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_5_Економічні науки

НАПРЯМИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Денис Єременко

к.е.н., доцент

Таврійський державний агротехнологічний університет

м. Мелітополь

 

НАПРЯМИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

 

Сучасний етап розвитку вітчизняного аграрного сектору характеризується зростанням соціально-економічної ролі суб'єктів середнього та малого бізнесу, зокрема фермерських господарств та господарств населення. Питома вага даних суб'єктів аграрного виробництва в загальній структурі по більшості видів сільськогосподарської продукції перевищує 60%, а по окремих галузях (овочівництво, садівництво, картоплярство) становить понад 90%. Необхідно відмітити, що функціонування малих форм аграрного виробництва на сучасному етапі відбувається безсистемно в умовах самовиживання.

Метою дослідження є розробка практичних рекомендацій щодо забезпечення конкурентоспроможного функціонування малих фермерських господарств як повноцінної складової вітчизняного аграрного підприємництва. В якості об’єкту дослідження нами було обрано фермерське господарство «Міраж», яке розташоване у с.Червоноармійське Якимівського району Запорізької області. Розроблена нами модель передбачає переорієнтацію даного господарства на вирощування плодово-ягідних культур, районованих в даному регіоні, які користуються стабільним попитом на місцевому дрібнооптовому ринку (черешня, абрикос, персик та ін.). Враховуючи той факт, що близько 95% товарної продукції садівництва Запорізької області, а також в цілому по Україні вирощується в господарствах населення, де виробництво має дрібнотоварний характер, ми не очікуємо відчутної боротьби з боку конкурентів на даному сегменті ринку.

Приймаючи до уваги необхідність уникнення проблеми дефіциту трудових ресурсів під час збирання врожаю, нами було обрано наступну структуру для землекористування: черешня – 30%, абрикос – 30%, горіхоплідні – 20% (в т.ч. волоський горіх – 10%, ліщина – 10%), персик – 5%, груша – 5%, виноград – 5%, інші культури – 5%. В останньому випадку мова йде про чагарникові насадження (аґрус, смородина тощо), а також про нові сорти та культури, які потенційно можуть принести певний дохід, але потребують попередніх випробувань.

Враховуючи тривалість періоду між закладкою саду та початком плодоносіння (від 3 до 5 років), а також необхідність забезпечення переробки нереалізованої маси, яка по фруктах становить 20-25% валового збору, пропонується організація на базі фермерського господарства виробництва алкогольних напоїв, причому сировину на початку виробничого процесу доцільно закуповувати серед навколишніх селянських домогосподарств. В подальшому сировина надходитиме від власного врожаю як відбракована частка.

Прогнозується, що компенсація виробничих затрат буде досягнута у 4-му році після закладки саду, а, починаючи з 5-го року, проект починає приносити стабільний дохід, компенсуючи понесені попередні затрати. Необхідно відмітити, що високий рівень рентабельності проекту (97,4% за 6 років) обумовлений тим, що в загальну затратну частину не включено грошові кошти, призначені для компенсації затрат праці членів-власників фермерського господарства. Аналізуючи результати проекту в цілому, необхідно відмітити, що значення показників економічної ефективності, як у 6-му році, так і в цілому за весь період з початку реалізації моделі, прогнозується на позитивному рівні, а значення рівня товарності (6-й рік – 79%, загальне – 82,5%) дозволяє віднести дане господарство до високотоварних сільськогосподарських підприємств.

Прогнозується, що надалі, починаючи з 8 року, коли сад остаточно вийде на свій продуктивний режим, фермерське господарство матиме змогу підтримувати середньомісячні доходи своїх членів в обсязі 8500-10000 грн на 1 особу, а загальний показник рентабельності зберігати на рівні 120-130%. Запорукою успішної реалізації даного проекту є забезпечення диверсифікації господарської діяльності, як по видам (вирощування плодово-ягідної сировини та її переробка), так і в масштабі садівництва як галузевого напрямку, що передбачає доповідну структуру  площ під садовими насадженнями (зерняткові, кісточкові тощо). Доведено, що невід’ємною складовою конкурентоспроможного функціонування є наявність відповідного професійно-кваліфікаційного рівня членів-власників фермерських господарств. Обґрунтовано необхідність створення системи кадрового забезпечення для ефективної економічної діяльності вітчизняного малого аграрного бізнесу.

 

Література

  1. Аналітичні дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва селянських господарств за 2014 рік / Іван Микитович Демчак, Дмитро Миколайович Микитюк, Іван Вікторович Свиноус.– К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2015.– 50 с.
  2. Дієсперов В.С. Тенденції розвитку сільських домогосподарств / Дієсперов В.С. // Економіка АПК. - 2015. - № 5 - С. 70.
  3. Збарський В.К., Місевич М.А. Конкурентоспроможність високотоварних сільськогосподарських підприємств / В.К. Збарський, М.А. Місевич ; за ред. професора В.К.Збарського. – К.: ННЦ ІАЕ,  2009. – 310 с.
  4. Кальченко С.В. Розвиток особистих селянських господарств в умовах системних трансформацій аграрного сектору: монографія / Кальченко С.В. – Мелітополь.: «Люкс», 2014. – 408с.
  5. Малік М.Й., Забуранна Л.В. Перспективи розвитку підприємницької діяльності на сільських територіях України / М.Й. Малік, Л.В. Забуранна // Економіка АПК. - 2015. - № 8 - С. 5.
  6. Чаянов А.В. Крестьянское хозяйство: Избранные труды / [редкол.сер.: Л. И. Абалкин (пред.) и др.]. – М. : Экономика, 1989. – 492 с.
  7. Яворська Т. І. Малий бізнес у сільському господарстві: теорія і практика: монографія / Яворська Т.І. – К. : ННЦ ІАЕ, 2012. –  386с.
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 198
Всього коментарів: 0