Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_5_Економічні науки

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИЧИН ТА АСПЕКТІВ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ

Сухоняк Софія

асистент кафедри економіки підприємства

Національного лісотехнічного університету України

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИЧИН ТА АСПЕКТІВ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ

 

Існує велика кількість причин та аспектів використання аутсорсингу. Доцільно виокремлювати причини використання аутсорсингу за такими напрямами: соціальним, економічним, організаційним, технологічним та управлінським.

До соціальних належить використання аутсорсингу з позиції вдосконалення роботи працівників і отримання покращення соціально-психологічного клімату, розв’язання конфліктів та зниження соціальних ризиків, реорганізація підприємства відповідно до соціальних пріоритетів. Наприклад, з метою збільшення заробітної плати, покращення соціального пакету та можливостей реалізації працівникам підприємства. Окрім отримання доступу до кращих фахівців, які є на ринку праці, аутсорсинг дає змогу забезпечити соціальну гнучкість та адаптивність до умов діяльності підприємства. Тобто, при виході підприємства на нові ринки або на ринки іноземних країн там можуть існувати свої особливості та бар’єри, для підтримки виходу на цей ринок доцільно заручитися підтримкою компанії, яка знає особливості та володіє механізмами ефективної роботи на цих ринках.

Організаційна причини полягають у формуванні організаційних структур через спільну взаємодію контрагентів аутсорсингу шляхом передачі певних організаційних підрозділів та функцій провайдерам, зниження обмежень щодо розвитку організаційних структур на певних локальних ринках через знаходження відповідних трудових ресурсів та встановлення ефективних комунікацій, зміна фізичного розташування організації при швидкому темпі розвитку. Для швидкоростучих компаній проблемою є постійний пошук нового офісного приміщення, яке б відповідало потребам та вимогам існуючого темпу розвитку. Слід тут також розділити організаційні причини на підпричини зумовлені постійним зростанням підприємства і тимчасовим або сезонним зростанням. Для підприємства зміна темпів зростання, які мають тимчасовий, разовий характер є досить небезпечними. Оскільки, залучивши додаткові ресурси та активи з метою забезпечення пришвидшених темпів зростання, підприємство може отримати значні збитки, якщо таке значне зростання виявилось разовим.

Управлінські причини полягають в знаходженні оптимальних бізнес-моделей за сукупністю та поєднанням різних видів ресурсів, їх якості та обсягів на засадах знаходження найкращих управлінських рішень, об’єднання управлінських структур чи компетентностей керівників підприємства, запровадження процесів централізації чи децентралізація в управлінні підприємством.

Економічні причини полягають у досягненні економічних цілей та індикаторів, які реалізуються за допомогою різних видів аутсорсингу, фокусуванні на основних з економічних перевагах та досягненнях підприємства та передачі функцій з метою підвищення їх фінансово-економічних показників.

З економічної точки зору, аутсорсинг стає каталізатором та прискорювачем розвитку підприємства або проекту, які реалізують партнери, через можливість доступу до найкращих економічних моделей та практик ведення бізнесу. Також за аутсорсинговим контрактом сума витрат найчастіше є фіксованою, а в реалізації проектів з високим рівнем ризику або інноваційних проектів,частими є випадки значного зростання витрат та перевищення їх від встановленого планового рівня.

Технологічні полягають у можливості доступу до інноваційних продуктів, технологій та послуг, які відсутні у самої організації через обмеженість в бюджетних чи трудових ресурсів. Сучасний швидкий темп розвитку бізнесу, короткий життєвий цикл продукті та послуг змушують лідерів ринку вести постійний пошук інновацій та технологічних новинок. Вкладення значних коштів у розвиток власних інноваційних підрозділів за всіма функціональними напрямами діяльності підприємства часто є економічно невигідним та неможливим. Тому з цією метою підприємства звертаються до аутсорсингу як інструменту доступу до інновацій.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 185
Всього коментарів: 0