Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_5_Економічні науки

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

Влащенко Наталія

к. е. н, доцент

Саєнко Крістіна

студентка

Харківський національний університет міського

господарства імені О. М. Бекетова

м. Харків

 

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

Одним з першочергових завдань, що визначає забезпечення ефективної роботи готельної індустрії, є впровадження універсальної централізованої технології, яка володіє здатністю оперативного управління розподіленою мережею споживачів і постачальників.

Дослідження структури єдиного інформаційного простору готельної індустрії дозволило виявити, що його складовими компонентами є інтегровані інформаційні системи різного призначення, що побудовані на єдиній методологічній і технологічній основі і забезпечують в режимі реального часу моніторинг діяльності готельних підприємств, кваліфікований консалтинг, ухвалення оперативних управлінських рішень всіх рівнів, включаючи оперативне управління фінансово-економічною діяльністю (рис. 1).

Інструментальною основою централізованого on-line управління діяльністю готельної індустрії має бути автоматизована інформаційна система управління готельними підприємствами (АІСУ ГП), основоположним елементом побудови якої є корпоративна база даних готельних підприємств. При цьому має існувати певна система організаційних структур, яка забезпечує функціонування і розвиток інформаційного простору регіону і засобів інформаційної взаємодії його господарюючих структур – інформаційна інфраструктура – що включає сукупність інформаційних центрів, банків даних, систем зв’язку, і яка забезпечує доступ споживачів до інформаційних ресурсів.

З погляду забезпечення ефективного управління певною адміністративно-територіальною одиницею, наприклад, Харківським регіоном, доцільно виділити 4 сфери, що взаємодіє як між собою, так і з зовнішнім середовищем на основі постійного обміну якими-небудь ресурсами, зокрема інформаційними: населення, містоутворювальна база, містозабезпечуюча база, навколишнє середовище, координація ефективної взаємодії яких може бути здійснена в рамках створення інформаційного центру, що складається з відділів, обслуговуючих дані сфери, а також різні напрями взаємодії перелічених вище сфер з підсистемою управління готельною індустрією регіону.

В рамках інформаційного забезпечення розвитку готельної індустрії регіону принципово важливим є виконання наступних завдань: виявлення потреби конкретних підсистем системи управління готельної індустрії в інформації за різними напрямками діяльності (оперативне управління і контроль, стратегічне управління і т. п.); визначення необхідності ресурсного забезпечення розвитку готельної індустрії і пошук джерел фінансування; формування структури елементів підсистеми інформаційного забезпечення.

Найважливіший момент вдосконалення інформаційного забезпечення розвитку регіональної готельної індустрії – вибір і експлуатація комплексного програмного забезпечення діяльності готелів, що автоматизує всі необхідні процеси надання готельних послуг.

 

Рис. 1. Структура єдиного інформаційного простору регіональної готельної індустрії

 

Таким чином, важливим моментом в розрізі створення ефективної інформаційної системи управління готельною індустрією регіону є комплексний підхід фірм-розробників програмного забезпечення до проектування і функціонального наповнення баз даних відповідних інформаційних систем. Тобто, необхідний концептуальний підхід до проектування програмного забезпечення діяльності готелів, яке охоплювало б всі сфери і було пов’язане в єдиний комплекс, що дозволяє в повному обсязі використовувати переваги упроваджених інформаційних технологій.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 228
Всього коментарів: 0