Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_4_Технічні науки

ЗАВАНТАЖУВАЛЬИЙ ПРИСТРІЙ ДРОБАРКИ З ВЕРТИКАЛЬНИМ РОЗТАШУВАННЯМ РОТОРА

Шевчук Ігор

асистент

Марущак Анатолій

к.с.-г.н., доцент

Тиш Мирослав

к.с.-г.н., доцент

Подільський державний аграрно-технічний університет

м. Кам’янець-Подільський

 

ЗАВАНТАЖУВАЛЬИЙ ПРИСТРІЙ ДРОБАРКИ З ВЕРТИКАЛЬНИМ РОЗТАШУВАННЯМ РОТОРА

 

Останнім часом дедалі більше уваги приділяється різноманітним способам подрібнення зерна. Це пов’язано з переосмисленням традиційних методів подрібнення серійними дробарками вітчизняного виробництва. Як альтернатива їм останнім часом дедалі частіше пропонують дробарки з вертикальною віссю обертання подрібнювального барабана, що на відміну від традиційних мають такі переваги як невисока матеріало- і металомісткість, низькі питомі енергозатрати на подрібнення, тощо. Але є ряд питань, які ще потребують додаткового вивчення. Зокрема рух молотків в горизонтальній площині вимагає уваги до рівномірного їх завантаження. Завантажувальні механізми традиційних дробарок не можуть в повній мірі цього забезпечити, тому розробка конструкції завантажувального пристрою для дробарок з вертикальною віссю обертання є актуальним завданням при удосконаленні її конструкції.

В умовах поширення дрібних і середніх фермерських господарств постала потреба у ефективному засобі подрібнення невеликих обсягів фуражного зерна з мінімізацією матеріальних і енергетичних затрат. В цій ситуації недоліки матеріаломістких і енергоємних традиційних машин для подрібнення частково вирішило поширення малогабаритних дробарок з вертикальною віссю обертання подрібнювального барабана. Ці дробарки прості за конструкцією і не вимагають великих питомих енергозатрат. Однак пошук шляхів удосконалення триває. Зокрема звернемо увагу на такий їх недолік як нерівномірність навантаження на вал при локальному завантаженні подрібнювального матеріалу, що призводить до погіршення експлуатаційних характеристик і зниження надійності в цілому.

Опираючись на досвід конструювання дробарок з вертикальною віссю обертання та за результатами власних досліджень нами розроблено дробарку [1], в якій забезпечено локальну подачу зерна. Для зменшення енергоємності процесу подрібнення пропонуємо подавати зерно в зону дії молотків використовуючи силу гравітації. На відміну від центрального завантаження дробарки, не буде виконуватись робота по транспортуванню зерна від центру дробильного барабану до зони їх подрібнення, що реалізовано у розробленій нами конструкції експериментальної дробарки.

Як показали експериментальні дослідження для вільного проходження зерна кукурудзи необхідно мати отвори у решетах завантажувального пристрою не менше 25 мм.

Процес дозування фуражного зерна менших розмірів (горох, ячмінь, пшениця) буде здійснюватись безперешкодно за рахунок зміни робочого поперечного перерізу отворів завантажувального пристрою.

Взаємне розташування отворів завантажувального пристрою відносно зони дії молотків приймаємо з врахуванням лінійних швидкостей різних ділянок молотка залежно від віддаленості центра обертання. Орієнтуючись на робочу швидкість подрібнення зернини  [2] приймемо величину робочої частини молотка рівну двом отворам  (див. рис. 1).

Рисунок 1 – Схема для пояснення принципу розташування отворів завантажувального пристрою відносно зони роботи молотка

І – зона отворів зовнішнього кільця;

ІІ – зона отворів внутрішнього кільця;

 – максимальна довжина дії молотка;

 – мінімальна довжина дії молотка

 

Запропонований завантажувальний пристрій дозволить з мінімальними затратами енергії доставити в зону дії молотків фуражне зерно.

Обґрунтовані параметри отворів завантажувального пристрою, які дозволяють подавати зерно з різними розмірними характеристиками в зону подрібнення.

Для забезпечення даного ефекту завантажувальний пристрій створює потік надходження зернового матеріалу лише у зону дії молотків і рівномірно по всьому шляху їх руху.

Для цього пристрій містить розташовані по кільцях, що покривають зону подрібнення отвори з регульованою площею відкриття подачі.

 

Література

1. Пат. 53940 UA, МПК (2009) В02С 9/00. Установка для подрібнення зерна [Текст] / Шевчук І.І., Бендера І.М., Лаврук В.П., Єрмаков С.В. – №а 200503501; заявл. 08.04.2010; опубл. 25.10.2010, Бюл. №20. – 4 с.

2. Мельников С.В. Механизация и автоматизация животноводческих ферм. – Л.: Колос, 1978. – 560 с.

Категорія: Секція_4_Технічні науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 190
Всього коментарів: 0