Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_4_Технічні науки

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОГАЗОЕНЕРГЕТИКИ

Сокрут Олександр

к.с.-г.н., провідний науковий співробітник

Інститут зернових культур НААН

м. Дніпро

 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОГАЗОЕНЕРГЕТИКИ

 

Економічна ефективність будь-якого підприємства є головною метою його діяльності. Економічні параметри біогазоенергетики визначаються інвестиційними витратами, витратами на експлуатацію і технічне обслуговування, практично безкоштовною сировиною і доходом, що отримується від продажу біогазу або електроенергії і тепла. Також до цього можливо додати перетворення відходів на біодобрива та кормові біодобавки.

Наукою і практикою доведена економічна ефективність виробництва біогазу з гною великої рогатої худоби, свиней та пташиного посліду [1], 1т яких дає відповідний прибуток (табл. 1).

Таблиця 1.

Розрахунок ефективності виробництва біогазу з гною тварин та посліду птиці

Вид сировини

Об’єм переробки, тонн

Вихід біогазу з 1 тонни, м3

Валовий вихід біогазу, тис. м3

Собівартість одерж. біогазу,

тис. грн.

Валовий прибуток тис. грн.

Чистий прибуток тис. грн.

Гній свиней

1000

60

60

33,6

410

376,4

Гній ВРХ

1000

50

50

28

344

316

Пташиний послід

1000

130

130

72,8

894

821,2

 

Примітка: собівартість біогазу 20 євро або 560 грн. за 1000 м3 (за даними Євросоюзу); реалізаційна вартість біогазу прирівняна до природного 6879 грн. за 1000 м3,  (за даними Євросоюзу собівартість добування природного газу – 25-30 євро).

 

За нашими розрахунками Україна має стільки тваринницьких органічних відходів, що з них можна щороку одержувати 7 млрд. м3 біогазу і частково відмовитися від імпорту природного блакитного палива з Росії чи Казахстану, чи Киргизстану і тим самим умовно зекономити 6,5 млрд. доларів. Не використовуючи їх держава щодня на вітер викидає 5 млн. доларів. Для запобігання цього слід тільки налагодити в країні різноємкісні біогазові системи для господарств різних розмірів, як це зробили в Китаї та Індії, які, на відзнаку від України, мають величезні запаси природного газу, але імпортують його, заробляючи гроші, а у себе масово використовують біогаз.

Науковцями також доведено, що біогаз та біодобрива можливо  виробляти не тільки з відходів тваринництва, а і з рослинної сировини [2]. Вихід газу з неї у 5 разів більше, ніж з гною. У Данії на біогаз переробляють зелену масу сіяних культур, у Німеччині – зернові відходи, у Голландії – силос, у Росії – буряковий жом, у Австрії – відходи деревини. Порівняльний аналіз економічної доцільності використання ріллі свідчить (табл. 2), що і в Україні прибуток може давати не тільки традиційне вирощування сільськогосподарських культур на продовольчі та технічні цілі, а також переробка їх для одержання енергоносіїв .

Таблиця 2

Ефективність використання ріллі при вирощуванні різних культур

Культура

Урожайність, ц/га

Собівартість    1 ц, грн.

Реалізаційна ціна 1 ц, грн.

Прибуток з       1 га, тис. грн.

Зерно пшениці

35-40

70-75

450

13,3-15,0

Зерно кукурудзи

50-60

96,4-105

380

14,2-16,5

Насіння соняшнику

15-20

140-157,5

1000

12,9-16,9

Насіння ріпаку

15-17

175-192,5

410

3,5-3,7

Зелена маса кукурудзи

250-300

10-15

20-25

2,5-3,0

 

При цьому слід використовувати такі рослини, які дають високий вихід біомаси з гектара (табл. 3).

За кордоном вже чимало фермерів, які не мають тварин, а для одержання біогазу на виробництво електричної і теплової енергії займають окремі поля кукурудзою, силосують її і на протязі року ефективно використовують у біогазогенераторах. Таку перспективу не можна виключати і в Україні, особливо у віддалених районах.

Таблиця 3

Розрахунок ефективності використання 1 га кукурудзи на виробництво продукції тваринництва та біогазу

 (урожайність зеленої маси 250 ц/га, зерна – 60 ц/га)

Зеленої маси на вироб-

ництво молока

Вихід корм. од. ц/га

Затрати корм. од. на

1 ц молока

Одер-

жано молока, ц/га

Собівартість

Реаліза-

ційна ціна молока грн./ц

Валовий прибу-

ток, грн.

Чистий прибуток з 1 га, грн.

1 ц молока, грн.

всього, грн.

42,5

1,2

35

560

19600

600

21000

1400

 

 

Зерна на вироб-

ництво приросту свиней

Вихід корм. од. ц/га

Затрати корм. од. на 1 ц приросту

Одер-

жано приросту, ц/га

Собівартість

Реаліза-

ційна ціна приросту грн./ц

Валовий прибу-

ток, грн.

Чистий прибуток з 1 га, грн.

1 ц приросту, грн.

всього, грн.

80,4

4

20

1700

34000

2600

52000

18000

 

 

Зеленої маси на вироб-

ництво біогазу

Вихід біогазу з   1 ц, м3

Вихід біогазу з   1 га, м3

Собівартість

Реаліза-

ційна ціна грн./м3

Валовий прибуток, грн.

Чистий прибуток з 1 га, грн.

1 м3 біогазу, грн.

всього, грн.

40

10000

0,56

5600

6,8

68000

62400

 

 

В умовах сучасного сільськогосподарського виробництва, коли різко зменшилося поголів’я худоби і відповідно зменшилося виробництво і внесення органічних добрив, виникає необхідність поповнення органічної частини ґрунту за рахунок вживання альтернативних органічних біодобрив, як передумови  для покращення агрохімічних, водно-фізичних і біологічних властивостей черноземів.

 

Література

  1. Веденев А. Г., Веденева Т. А. Биогазовые технологи в Кыргызской Республике. – Бишкек. Типография «Евро», 2006. – 90 с.
  2. Молодик М. В., Голуб Г. А., Лук’янець В.О. Енергоефективність виробництва на основі біологічних видів палива. – Вісник аграрної науки – 2008. - №11. – С.39-44.
Категорія: Секція_4_Технічні науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 432
Всього коментарів: 0