Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_4_Технічні науки

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО- МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РОСЛИН КУРУДЗИ

Теслюк Геннадій

к.т.н., доцент

Кузьменко Олександр

асистент

Кобеза Євген

магістир

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

м. Дніпро

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО- МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РОСЛИН КУРУДЗИ

 

Складність механізації процесу збирання існуючих сортів кукурудзи на зерно обумовлена її фізико-механічними і біологічними властивостями: недостатня стійкість до вилягання, міцність зв'язку качанів з стеблами обвисання качанів по висоті стебел та інші. Через ці причини, як і закордоном, так і в нашій країні інтенсивно ведуться селекційні роботи по створенню сортів і гібридів кукурудзи, які би відрізнялися не тільки високими показниками урожайності і іншими біологічними якостями, але і максимально відповідали би вимогам механізованого збирання. При виборі режиму роботи різально-транспортувального пристрою, розташування різального апарату щодо протягувальних вальців качановідокремлювального апарату, визначальне значення має межа варіювання максимального і мінімального діаметрів стебел [1].

Згідно досліджень, проведених ГСКБ ПО "Херсонський комбайновий завод", діаметр стебел на висоті зрізування (12-15 см) коливається в межах від 14 до 40  мм. Дослідженнями [2] встановлено, що діаметр стебел на другому міжвузлі (12-15 см) коливається в межах від 0,016Н (у високорослих  рослин) до 0.011Н (у низькорослих), де Н - висота стебел.  В процесі досліджень, проведених нами, оцінка необхідного числа повторюваності вимірів діаметрів стебел проводилася на стеблах кукурудзи сортів ПР-612, Дніпровський 472 МВ. У попередньому досліді із загальної маси відібрали навмання 20 стебел і проводили виміри і діаметрів d. Максимальне і мінімальне значення склали, наприклад, для сорту Дніпровський 472 МВ, відповідно 34,2 і 17,8 мм, середнє значення d = 25 мм, розмах варіювання W20 = 16,4 мм.  Задавшись величиною ІР = 0,035d з достовірністю 99%.  Припускаючи, що по інших досліджуваних сортах і рослинах, що вирощуються в інших умовах, розрахункова кількість n необхідних повторностіей вимірів сильно не відрізнятиметься від отриманого, приймаємо n = 100.

 Математична обробка експериментальних даних проводилася по розробленій методиці, викладеній  на ПЕОМ. У табл.1. зведені узагальнені дані за визначенням діаметрів стебел кукурудзи.

Таблиця 1

Результати статистичної обробки даних вимірів діаметрів стебел

Сорт кукурудзи і умови вирощування

Показник

Максима-льний

dmax

мм

Мінімаль-ний

dmin

мм

Границя

варіації

Δd

мм

Середнє значення

Δd

мм

Точність дослідів

 

%

ПР-612

Дніпровський 472 МВ

32,6

34,8

15,5

16,2

17,1

18,6

24

26

2.4

2.6

 

Дані вимірів діаметрів стебел і межі варіювання використовувалися при аналізі параметрів різально-транспортувального пристрою із застосуванням залежностей, отриманих в ході теоретичних досліджень. Величина відхилення стебел від середньої лінії рядка впливає на якість виконання технологічного процесу різально-транспортувального пристрою. Визначення її значень необхідне при виборі типу різального апарату, швидкісних режимів його роботи.

Попадання стебел в зону зрізування в результаті відхилення їх від середньої лінії рядка залежить від ширини прокошування, яку утворює різальний апарат. Згідно вимог до посівів кукурудзи стосовно механізованого збирання, стебла повинні розташовуватися з відхиленням від середньої лінії рядка не більш ± 20  мм. З цим розрахунком кукурудзозбиральні комбайни КОП-1,4 "Херсонець-7" оснащувалися різальним апаратом з шириною прокошування 76  мм.

Проведені нами дослідження показали, що величина відхилення коливається в досить широких межах від 0 до 40 мм, в окремих випадках цей показник складав – 150 мм. З урахуванням цього, для досліджень були вибрані три типи різальних ,які складались:

1-рухомий ніж з одним сегментом і двома ппотиворізальними пластинами (від комбайна ˝ Херсонець-7˝)-ширина прокосу 76 мм;

2-рухомий ніж з трома сегментами ,а не рухомий з чотирма сегментами (від жатки ЖРБ-4,2)ширина прокосу 180мм;

3-рухомий ніж з трьома,а нерухомий з чотирма  сегментами ( від комбайна ˝ Херсонець-7˝)- ширина прокосу 300мм.

Випробуванням піддавалися стебла кукурудзи у фазі повної стиглості в період збирання, чим усувалася зміна їх фізико-механічних властивостей після зрізування в полі.

Література

1. Анисимова Л.И. Технологические свойсства кукурудзы, определяющие процесс початкоотделения. / Л.И. Анисимов // Труды ВИСХОМ. Вып.41.-М., 1963.-с.68-71.

2. Отчет о  проделанной роботе Херсонского комбайнового завода за период с 1974-1975г.г. по созданию шестирядного самоходного кукурузоуборочного комбайна. - Херсон, 1975 -24с.

3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации кукурузоуборочного комбайна КОП-1,4 "Херсонець-7″.-К.:Реклама, 1972, - 68с.

Категорія: Секція_4_Технічні науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 245
Всього коментарів: 0