Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_4_Технічні науки

ДО СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСУ МАШИН ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ТРЕСТИ РОСЯНОЇ МОЧКИ

Гридякін Віктор

к. т. н., доцент,

Глухівський національний педагогічний університет ім. О.Довженка,

м. Глухів

 

ДО СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСУ МАШИН ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ТРЕСТИ РОСЯНОЇ МОЧКИ

 

В даний час все більшого поширення набуває технологія приготування конопляної трести способом росяної мочки, яка поєднується з процесом збирання і включає  операції: зрізання,  розстилання стебел у стрічку, росяну мочку стрічки конопель з переверстуванням її в процесі мочки.

Для впровадження даної технології у виробництво автором розроблений комплекс машин, який дозволяє повністю механізувати всі трудомісткі технологічні операції.

Для зрізання і укладання з паралельною орієнтацією стебел у стрічці розроблена коноплежатка. Паралельна орієнтація стебел у стрічці забезпечується поворотом стебел на виході із секційного транспортеру на кут наближений до кута нахилу голчатого транспортеру коноплежатки за допомогою поверхонь окреслених віткою трактриси, установлених в поперечній площині струмків секційного транспортеру.

Для перевертування стрічок конопель розроблений перевертувач стрічок. Перевертування стрічок забезпечується переднім і заднім укладачами з розміщеними над ними притискачами. Укладачі мають однакову конструкцію, але відрізняються один від одного своєю довжиною, лінійною швидкістю руху пальців ланцюга і кутом нахилу при установці в робочому положенні. Передній має меншу довжину, меншу лінійну швидкість руху пальців ланцюгів і встановлюється під більшим кутом до горизонту. Задній -  більш довгий. Лінійна швидкість руху пальців його ланцюга вища і встановлюється під меншим кутом до горизонту. Зміною нахилу обох укладачів регулюється кут укладки стебел у стрічці і ширина стрічки в процесі її перевертування. Кожен укладач складається з кожуха, всередині якого розміщено дві зірочки і втулково-роликовий ланцюг з пальцями, які виступають з кожуха і переміщаються в його пазу. Над кожним укладачем розташовано по одному притискачу стебел, які спільно з укладачами утворюють струмки для переміщення в них стебел.

Дослідження процесу перевертання стрічок стебел конопель на різних розстилах стебел, що розрізняються їх довжиною, показало, що розроблений перевертувач стрічок забезпечує якісне перевертування стрічки стебел і навіть покращує її окремі параметри: розтягнутість стебел по кінцівках, яка знижується в порівнянні з вихідним розстилом з 12,4. ..20,4 см до 6,6 ... 12,5см, кут укладання стебел змінюється з 40,1 ... 59,2 ° до 76,7 ... 85,9 °, що позитивно позначається під час підбору стебел рулонним прес -підбирачем, оскільки забезпечується захоплення стебел пружинними пальцями підбираючого пристрою відразу по всій їх довжині.

Крім того, в процесі перевороту стрічки істотно знижується засміченість стебел суцвіттям. Так, вміст суцвіть і листя після перевертання стрічки змінилося з 9,5 ... 12,9% до 0,8 ... 5,8%. Аналізуючи ступінь пошкодження стебел конопель у процесі перевертання робочими органами перевертувача, слід зазначити, що під час проведення цієї операції в оптимальні терміни стебла пошкоджувалися машиною незначно.

 

Література

1. Коноплежатка. Деклараційний патент України на корисну модель  /Гридякін В.О. - № 90478; зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 26.05.2014 р.

2. Спосіб перевертання стрічок стебел високостеблових культур та підбирач – перевертувач для його здійснення. Патент  України на винахід А01D45/00, А01 D45/0 /В.С. Головій, В.О. Гридякін - №12922; заявл. 30.04.1991; опубл.  28.02.1997,  Бюл. №1.

Категорія: Секція_4_Технічні науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 160
Всього коментарів: 0