Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_4_Технічні науки

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ РОБОЧИХ ОРГАНІВ СІВАЛОК ДЛЯ ПРЯМОГО ВИСІВУ

Каневський Борис

Круглик Ірина

слухачі магістратури,

Науковий керівник: к.т.н., доцент Кобець О.М.

Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет

м. Дніпро

 

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ РОБОЧИХ ОРГАНІВ СІВАЛОК ДЛЯ ПРЯМОГО ВИСІВУ

 

Дніпропетровська область  розташована в зоні Степу України. Основні площі землекористування зайняті чорноземами: звичайними малогумусними і їх змитими та намитими різновидами. Вони мають сприятливі для землеробства водно-фізичні, фізико-хімічні та агрохімічні властивості.

Ресурсозберігаючі технології обробітку ґрунту з'явилися в Україні порівняно недавно, в кінці минулого століття. У переважній більшості вітчизняні аграрії використовують закордонні посівні комплекси, які є ключовим елементом при впровадженні технологій. В Україні вибір сівалки для прямої сівби відбувається переважно шляхом власних спроб і помилок. Нині відомо достатньо наукових публікацій [1]  щодо принципів вибору сівалок для прямого висіву. Згідно з результатами  досліджень, вибір посівного обладнання включає в себе аналіз ґрунту, пожнивних решток, сівозміни, кліматичних умов і умов виконання кожної технологічної операції у конкретному господарстві. Після ретельного вивчення цих факторів визначають вимоги до обладнання та ведуть пошук техніки, яка максимально їм відповідає.

Як показав виконаний нами аналіз,  більшість господарств, які впроваджують ресурсозберігаючі технології, віддають перевагу посівним комплексам з дисковими сошниками та їх  модифікаціям.

У відповідності до вимог та існуючих рекомендацій [1], ми виділили декілька сівалок, а саме конструкцію їхніх робочих органів, які максимально наближено відповідають критеріям та вимогам при виборі агрегату для посіву по нульовій технології, та які оптимально підходять для роботи на полях фермерських господарств Дніпропетровщини.

Мета роботипровести аналіз конструкції робочих органів  сівалок для прямого висіву.

Перш ніж детально зупинятись на основах вибору посівного обладнання, розглянемо принципи якісної сівби для цієї технології:

- насіння повинно вкладатися безпосередньо в ґрунт, а не в рослинні рештки;

- насіння розміщують на твердому ложі і вкривають розпушеним шаром ґрунту, для забезпечення доступу повітря;

- насіння повинне мати добрий контакт з ґрунтом;

- насіння загортають рівномірно на задану глибину;

- насіння і добрива, які вносяться одночасно, необхідно розділити шаром ґрунту;

- сошники повинні копіювати рельєф поля;

- сівалка має мінімально розпушувати ґрунт і порушувати покрив з рослинних решток.

Сівалка прямого посіву «Cross-Slot». Сошник у формі перевернутої літери                  «Т»  - єдина відома форма робочого органу сівалки, що формує горизонтальну борозну. Дана форма сошника була розроблена спеціально для нульової технології. Леміш універсальний і однаково добре проводить посів культур як за нульовою технологією, так і за традиційною.  Сошник  «з крилами» забезпечує створення просторового бар'єру між двома стінками горизонтальній борозни в грунті. Це дозволяє вносити насіння з одного боку, а добрива - з іншого, забезпечуючи достатній горизонтальний поділ. Навіть при вузьких міжряддях (150 мм) забезпечується відмінна робота без забивання рослинними рештками. Це можливо в різних умовах, від сухої стерні культури до спутаного дерну з добре розвиненою кореневою системою, у великому діапазоні стану грунтів – від легкого і  вологого до важкого і сухого. Самостійне закриття борозни без переущільнення, що знижує схожість рослин.

Посівний комплекс «Агро-Союз TURBOSEM II» - удосконалена сівалка для прямого посіву, виробляється за ліцензією компанії  PIEROBON. Її особливість – монодиск (рис.1), який формує U-подібну борозну для внесення насіння і добрив, мінімально зрушуючи грунтовий шар. Розрізний диск укомплектований притискним вухом, що забезпечує постійне його очищення від пожнивних залишків при посіві. Наявність спеціального притискного пристрою забезпечує щільний контакт насіння з грунтом.

1- монодиск;

2 - притискне вухо (висіваючий орган);

3 - притискач насіння;

4 - ущільнюючі котки;

5 - регулятор глибини загортання       насіння;

6 - регулятор ущільнюючих котків;

7 - регулятор притискного зусилля диска. 

Рис.1. Секція сівалки TURBOSEM II

Посівна секція кріпитися до рами параллелограмною системою, яка дозволяє підтримувати перпендикулярність по відношенню до рівня грунту, таким чином, працює завжди під одним кутом, не змінюючи положення падіння насіння та добрив.

Висновок: конструкції  розглянутих  сівалок максимально повно задовольняють критерії та вимоги при впровадженні ресурсозберігаючих технологій. При цьому, сівалка «Агро-Союз TURBOSEM II» завдяки своїм конструктивним особливостям,  а саме можливості блокування сошників через один, може бути використана для сівби просапних культур та трав.  Виходячи з цього, можна стверджувати, що дана сівалка є універсальною і може замінити просапну сівалку в господарстві.

Література

1. Корпорация «Агро-Союз». Сборник статей по No-Till «No-Till On The Plains» [Текст] / – Днепропетровск: Корпорация «Агро-Союз», 2012. – 228 с.

Категорія: Секція_4_Технічні науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 235
Всього коментарів: 0