Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_3_Ветеринарні науки

ВІКОВА СХИЛЬНІСТЬ КОРІВ ДО АСОЦІЙОВАНОГО РОЗВИТКУ ПІСЛЯРОДОВОГО МЕТРИТУ ТА ОРТОПЕДИЧНИХ ХВОРОБ

Власенко Світлана

канд. вет. наук, доцент, завідувач кафедри

акушерства і білтехнології репродукції тварин

Білоцерківський національний аграрний університет

м. Біла Церква

 

ВІКОВА СХИЛЬНІСТЬ КОРІВ ДО АСОЦІЙОВАНОГО РОЗВИТКУ ПІСЛЯРОДОВОГО МЕТРИТУ ТА ОРТОПЕДИЧНИХ ХВОРОБ

 

Численні повідомлення науковців [1, 2] вказують, що на фоні значних селекційних досягнень у молочному скотарстві, у корів високопродуктивних порід спостерігається зниження резистентності до стресу, висока захворюваність, низький рівень репродукції та коротка тривалість життя. Встановлено, що термін використання високопродуктивних корів за сучасних технологій скорочується до 2 – 3-х лактацій [3]. Дослідники визначили, що найбільш "ризикованим" періодом щодо розвитку хвороб є сухостійний та післяродовий періоди. Не менше 50% корів після родів мають значні проблеми зі здоров'ям і вибраковуються у перші 60 днів лактації [4]. Ветеринарне обслуговування високопродуктивних корів, що знаходяться в умовах сучасних технологій годівлі, утримання та експлуатації зіткнулося із труднощами, пов’язаними з особливими факторами виникнення і розвитку хвороб, які сучасною наукою визначені, як поліморбідність та асоційований прояв. Поліморбідна (гр. poly − багато, morbus − хвороба) хвороба, або множинна патологія – поєднання декількох хвороб, які мають початкову загальну або подібну етіологію та взаємозалежні патогенетичні ланки, симптоми і синдроми [5 − 7]. Вивчення поліморбідності хвороб дозволяє більш глибоко розкривати біологічну сутність причинно-наслідкових зв’язків, складні взаємопов’язані патологічні процеси в організмі, визначати правильну стратегію і тактику лікування та профілактики [8].

Для встановлення у корів вікового ризику асоційованого виникнення післяродового метриту та ортопедичних хвороб ми проаналізували захворюваність в групах первісток та корів з різною кількістю родів. При цьому були проведені дослідження високопродуктивного стада (>8000 кг, «Агро-Союз») та поголів’я корів з низькими надоями (<5000 кг, «Учгосп БДАУ»). Отримані результати подано на рис. 1та рис.2.

 

Рисунок 1 – Вікова схильність до асоційованого розвитку метриту та гнійно-некротичних уражень в ділянці пальців за продуктивності >8000 кг

            Примітка. ** – р<0,01 відносно корів після других родів

Як видно із даних рис.1, після перших родів у 114 корів із 182-х, що складає 62,6 % були виявлені запалення матки та патології кінцівок. Після других родів захворіло 105 із 313 корів, тобто 33,5 %. А після третіх родів одночасний розвиток метриту і хвороб кінцівок був встановлений у 38 корів із 92-х дослідних, тобто у 41,3 %. Кількість корів, які народжували чотири і більше разів у господарстві була недостатньою для проведення досліджень.

Таким чином, за продуктивності більше 8000 кг найбільший ризик ураження матки і кінцівок мають первістки, які в 1,9 та 1,5 раза частіше хворіють, аніж корови після других і третіх родів, відповідно. За продуктивності нижче 5000 кг вікова динаміка захворюваності мала суттєві відмінності (рис.2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2– Вікова схильність до асоційованого розвитку метриту та гнійно-некротичних уражень в ділянці пальців за продуктивності нижче 5000 кг

            Примітка. * – р < 0,05 порівняно з групою корів після перших родів

За даними рис. 2 випливає, що ризик виникнення асоційованих патологій у низькопродуктивних корів зростає з віком. Після перших родів хворіло 5 із 115-ти корів, тобто 48 %, а після п’ятого та шостого розтелів ця кількість збільшувалася вдвічі (р<0,01) до 8,8 % і 9,3 %, відповідно.

Отже, встановлена вікова схильність корів до розвитку метриту та гнійно-некротичних уражень в ділянці пальців, характер якої залежить від рівня продуктивності тварин. У високопродуктивних корів найбільший ризик захворювання мають корови після перших родів, а в низькопродуктивних – після п’ятих-шостих родів.

Література

            1. Шейко И.П. Основные  проблемы и  пути развития животноводства / И.П. Шейко // Ефективне тваринництво. – 2006. − № 8 (16). – С. 34 − 37.

            2. Яблонский В.А. Проблема відтворення тварин: стан і перспективи / В.А. Яблонський // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. – 2008. – Вип. 57. – С. 169 − 173.

         3. Вербицький П.І. Пріоритетні напрямки розвитку тваринництва в Україні / П.І. Вербицький // Ефективне тваринництво. − 2007. − № 4 (20). − С. 14 − 17.

         4. Шкуратова И.А. Применение гермивита и витадаптина высокопродуктивным коровам / И.А. Шкуратова, А.И. Белоусов, В.К. Невинный // Ветеринария. − 2009. − № 1. − С. 8 − 10.

         5. Левченко В.И. Итоги и проблемы изучения внутренних болезней животных / В.И. Левченко, И.П. Кондрахин // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. – 2008. – Вип. 56.– С. 5 – 7.

6. Обґрунтування патогенетичної єдності окремих хірургічних, акушерських і внутрішніх незаразних захворювань корів, принципи їх лікування та профілактики / В. Завірюха, С. Цісінська, А. Мисак, Я. Крупник // Ветеринарна медицина України. – 2004. – № 4. – С. 18–21.

7. Comparisonof the calving-toconception interval in Holstein cows with different degrees of lameness during the prebreeding postpartum period / J. Hernanderz, E. Garbarino, J. Shearer [et al.] // J. Am. Vet. Med. Assoc. – 2005 – № 227. – З. 1284–1291.

8. Ветеринарні превентивні технології за внутрішньої патології високопродуктивних корів / М.І. Цвіліховський. С.І. Голопура, В.М. Костенко та ін. – К.: ЦК "КОРІПРИНТ", 2013. – 71с.

Категорія: Секція_3_Ветеринарні науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 175
Всього коментарів: 0