Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_3_Ветеринарні науки

ПРИЧИНИ НЕПЛІДНОСТІ САМОК ЖУЙНИХ ТВАРИН В УМОВАХ СЛОБОЖАНЩИНИ

Скляров Павло

докт. вет. наук, професор, професор кафедри

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

м. Дніпро

Федоренко Сергій

канд. вет. наук, доцент, доцент кафедри

Кошевой Віктор

докт. біол. наук, професор, завідувач кафедри

Харківська державна зооветеринарна академія

м. Харків

 

ПРИЧИНИ НЕПЛІДНОСТІ САМОК ЖУЙНИХ ТВАРИН В УМОВАХ СЛОБОЖАНЩИНИ

 

Інтенсифікація тваринництва обумовлює репродуктивні проблеми тварин. Так, цілеспрямованою роботою з підвищення продуктивності тварин досягнуто позитивних результатів, однак це позначається на функції розмноження тварин, зокрема призводить до зміни параметрів відтворення [6]. Адже відома негативна кореляція між зростанням продуктивності і показниками репродукції [1, 5, 8]. Тому однією з головних проблем тваринництва є низький рівень реалізації відтворного потенціалу тварин самок, що є характерним не лише для України [4, 9].

За таких умов виникає неплідність, обумовлюючи у підсумку зниження рентабельності ведення галузі тваринництва [3, 7]. При цьому, проблема неплідності серед овець та кіз можливо й не стоїть так гостро як у скотарстві, проте це не знижує актуальності питання. Адже, у зв’язку з особливістю розмноження дрібних жуйних (тривалий природний анеструс), чергова стадія збудження проявиться у наступний статевий сезон. Тобто вівця чи коза залишатиметься незаплідненою 9-10 міс. [2].

Мета наших досліджень полягала у вивченні поширеності і встановленні причин неплідності самок жуйних тварин в умовах окремих господарств Слобожанщини.

Результати досліджень наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Причини неплідності самок жуйних тварин в умовах Слобожанщини

№ з/п

Показники

Наслідки дослідження

Разом

Корови

Вівці

Кози

n

%

n

%

n

%

n

%

1.

Всього досліджено

1046

1979

1037

4062

2.

Установлено неплідних

196

18,7

172

8,7

83

8,0

451

11,1

3.

З них: гіпогонадизм

           гіполютеоліз

           інші патології

87

68

41

44,3

34,6

20,9

75

33

64

43,6

19,2

37,2

18

42

19

21,7

50,6

22,9

180

103

124

39,9

22,8

27,5

 

Як свідчать одержані дані, з досліджених у загальній кількості 4062 тварин 451 (11,1 %) виявилися неплідними, у т. ч. 196 (18,7 %) – корів, 172 (8,7 %) – овець, і 83 (8,0 %) – кіз.

При цьому, гіпогонадизм, як причина неплідності, реєструвався у 180 (39,9 %) самок, з яких 87 (44,3 %) були коровами, 75 (43,6 %) – вівцями і 18 (21,7 %) – козами. З гіполютеолізом виявилося 103 гол. (22,8 %): 68 гол. (34,6 %) – корів, 33 гол. (19,2 %) та 42 гол. (50,6 %) – кіз; з іншими патологіями, відповідно, 124 гол. (27,5 %), 41 гол. (20,9 %), 64 гол. (37,2 %) та 19 гол. (22,9 %).

 

Література

  1. Кононов, В. П. Проблема совместимости высокой молочной продуктивности, воспроизводительной способности и продуктивной жизни коров в современном скотоводстве :  обзор [Электронный ресурс] / В. П. Кононов. – Режим доступа :  http://farmanimals.ru/articles/112/3403/. – Назва з екрану.
  2. Кошевой, В. П. Проблеми відтворення овець і кіз та шляхи їх вирішення :  монографія [Текст] / В. П. Кошевой, П. М. Скляров, С. В. Науменко; за ред. В. П. Кошевого. – Харків ; Дніпропетровськ :  Гамалія, 2011. – 466 с.
  3. Кошовий, В. П. Акушерсько-гінекологічна патологія у корів :  Навч. пос. [Текст] / В. П. Кошовий. – Харків :  Золоті сторінки, 2004. – 156 с.
  4. Кузебний, С. В. Проблеми відтворення у молочному скотарстві [Текст] / [С. В. Кузебний, С. Ю. Демчук, Г. С. Шарапа] // Розведення і генетика тварин. – 2015. – № 49. – С. 209-213.
  5. Пути интенсификации воспроизводства стада в скотоводстве :  рекомендации [Текст] / [А. В. Глаз, К. К. Заневский, А. А. Козел и др.]. – Гродно :  ГГАУ, 2011. – 80 с.
  6. Яблонський, В. А. Проблема відтворення тварин у нових умовах [Текст] / В. А. Яблонський // Ветеринарна медицина України. – 2014. – № 4 (218). – С. 17-22.
  7. Bagmanov, Minereis A. Study of the Causes of Infertility and the Spread of Breast Pathology at Cows in Livestock Enterprises of the Tatarstan Republic [Техт] / Minereis A. Bagmanov, Samat R. Yusupov, Ranis F. Mavlikhanov // Eastern European Scientific Journal [Electronic resource]. – Access mode :  http://journale.auris-verlag.de/index.php/EESJ/article/viewFile/251/251.  – Title screen.
  8. Fertility in the high-producing dairy cow [Техт] / [J. E. Pryce, M. D. Royal, P. C. Garnsworthy, I. L. Mao] // Live-stock Production Science. – 2004. – Vol. 86, № 1-3. Р. 125-135.
  9. Ruiqing, Luo. Treating Infertile Milk Cows by Traditional Chinese Medicine [Техт] / Luo Ruiqing, Gu Xinli // Journal of Agricultural Science. – 2009. – Vol. 1, № 1. – Р. 82-85.
Категорія: Секція_3_Ветеринарні науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 295
Всього коментарів: 0