Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_3_Ветеринарні науки

ЕПІЗООТИЧНА СИТУАЦІЯ ЩОДО КАПІЛЯРІОЗУ КУРЕЙ НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Натягла Ірина

Аспірант

Науковий керівник: д.вет.н., професор Євстаф’єва В. О.

Полтавська державна аграрна академія

м. Полтава

 

ЕПІЗООТИЧНА СИТУАЦІЯ ЩОДО КАПІЛЯРІОЗУ КУРЕЙ НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Вітчизняне птахівництво стало одним із найбільш економічно привабливих та конкурентоспроможних видів агробізнесу, про що свідчить стійка динаміка нарощування обсягів виробництва, збільшення внутрішнього попиту та експорту продукції [1, 2].

За літературними даними, паразитарні захворювання посідають третє місце у світі з-поміж хвороб птахів. Причому, на частку інвазійних захворювань у птахівництві припадає від 35 до 70 % збитків, які складаються зі зниження виробничих показників (збереженість поголів’я, зниження приростів, несучості, конверсії корму тощо); додаткових витрат на проведення лікувальних заходів і санації приміщень [3–5].

Вивчення епізоотичної ситуації щодо капіляріозу на території Полтавської області проводили за результатами аналізу статистичних даних звітності Головного управління ветеринарної медицини в Полтавській області за 2006–2015 рр. Ураженість птиці збудником капіляріозу підраховували за показником екстенсивності інвазії (ЕІ).

Встановлено, що середня екстенсивність капіляріозної інвазії курей на території Полтавської області становила 3,23 % (з 3874 обстеженої птиці – 125 голів виявилися інвазовані капіляріями). Впродовж 2006–2015 рр. ЕІ курей збудником капіляріозу коливалася в межах від 0,28 (2009 р.) до 19,74 % (2014 р.) (рис. 1).

Так, максимальну ЕІ (18,37 , 19,74 % та 10,22 %) реєстрували впродовж 2013 р. (із 49 обстежених птахів виявлено 9 голів, уражених капіляріями), 2014 р. (із 152 голів – 30 інвазованих) та 2015 р. (із 411 голів – 42 інвазованих).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Екстенсивність капіляріозної інвазії курей
в умовах господарств Полтавської області (2006–2015 рр.)

 

Впродовж 2006–2012 років ЕІ була незначною – на рівні 0,28–2,64 % із невеликими коливаннями: у 2006 р. – 1,08 %, 2008 р. – 2,31 %, 2009 р. – 0,28 %, 2010 р. – 2,64 %, 2011 р. – 2,02 %, 2012 р. – 1,91 %. У 2007 р. хворих на капіляріоз курей не виявляли.

Отже, результати аналізу статистичних даних звітності Головного управління ветеринарної медицини в Полтавській області за 2006–2015 рр. вказують на значне поширення капіляріозу курей, особливо в останні роки, що свідчить про актуальність боротьби та профілактики даної інвазії.

 

Література

1. Дорош М. М. Птахівництво України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку [Текст] / М. М. Дорош, М. М. Дорош // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З Ґжицького. – Львів, 2014. – Т. 16, № 1 (58). – Ч. 2. – С. 7–17.

2. Дуранова Т. А. Сучасний стан та перспективи розвитку птахівництва / Т. А. Дуранова [Текст] / Вісник соціально-економічних досліджень : Зб. наукових праць. – Одеса, 2010. – № 38. – С. 259–264.

3. Бэер С. А. Паразитизм и вопросы биоразнообразия [Текст] / С. А. Бэер // Теоретическаие и прикладные проблеми паразитологи : Труды ИНПА РАН. –М.: Наука, 2002. – Т. 43. – С. 25–36.

4. Бессонов А. С. Резистентность к паразитоцидам и пути ее преодолевания [Текст] / А. С. Бессонов // Ветеринария. – 2002. – № 7. – С. 25–26.

5. Вержиховський О. Епізоотичний стан птахівництва в Україні [Текст] / О. Вержиховський, Ю. Колос, В. Титаренко, В. Стець // Ветеринарна медицина України. – 2007. – № 6. – С. 8–10.

Категорія: Секція_3_Ветеринарні науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 270
Всього коментарів: 0