Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_2_Біологічні науки

ВИЗНАЧЕННЯ ОКИСНЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ АКТИВНОГО МУЛУ

Бойченко Наталія

студентка

Семенова Олександра

студентка

Науковий керівник: професор технічних наук Семенова О.І.

Національний університет харчових технологій

м. Київ, Україна

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ОКИСНЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ АКТИВНОГО МУЛУ

 

Для розробки оптимальних режимів технології очистки стічних вод велике значення має дослідження фізіології і фізичного стану активного мулу. Фізіологічний стан мулу залежить від умов культивування. Воно зумовлює його біохімічну активність, тобто здатність до окиснення органічних забруднень стічної води.

Щодо біологічної активності мулу можна судити по активності ферментів, які беруть участь у процесі окислення органічних речовин. Найбільш характерним і загальним показником біохімічної активності мулу є його окислювальна здатність / питома швидкість окислення/ і дегідрогеназна активність.

Окислювальна здатність – це навантаження на мул за знятим органічним забрудненням, тобто кількість окисних речовин/ забруднень/ по ХСК, що припадають на 1 г. активного мулу/ або кількість забруднень, окислених одним грамом мулу/, відносно до одиниці часу.

В таблиці 1, 2 показані зміни окислювальної здатності активного мулу в залежності від його концентрації в процесі періодичного і напівбезперервного  процесу ферментації стічних вод. Данні таблиці 1, отримані методом розрахунків з використанням результатів попередніх дослідів. У розрахунках враховувалось зниження ХСК за час ферментації протягом доби. У випадку періодичної ферментації розраховувалась кількість окислених забруднень за весь період, віднесене до кількості активного мулу і добою ферментації.

У випадку напівбезперервного процесу за період ферментації приймалась її тривалість, яка є відповідною до прийнятої швидкості потоку. У даних дослідах швидкість потоку становила , що відповідає добовій тривалості ферментації, тобто щоденній зміні 100% об’єму речовини, яка підлягає культивуванню.

При аналізі динаміки окиснювальної здатності (табл. 2) було проведено розрахунок добового зниження ХСК по відношенню до концентрації активного мулу.

 

Таблиця 1

Середня окислювальна здатність мулу за різноманітних його концентраціях у культивувальній рідині у періодичному і напівбезперервному процесі, мг/г·добу

 

 

Періодичний процес

 

Напівбезперервний процес

Концентрація активного мулу, г/л

5,0

18,0

28,0

12,5

Окислювальна здатність, мг/г· добу.

11,2

12,4

20,0

22,7

 

Таблиця 2

Динаміка окислювальної здатності активного мулу під час періодичної ферментації, мг/л·добу.

Концентрація активного мулу, г/л

 

Тривалість

ферментації

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

5,0

14,3

15,7

5,7

1,43

2,86

0,3

8,0

17,1

11,4

5,7

2,86

0,3

-

12,0

20,0

11,4

3,1

-

-

-

 

З отриманих даних видно, що окислювальна здатність є значним показником активного мулу, яка залежить від умов культивування.

 

Література

  1. Запольський А. К., Українець А. І. Екологізація харчових виробництв: Підручник.[Текст] – К.: Вища шк., 2005. – 423 с.
  2. Левандовський Л.В., Бублієнко Н.О., Семенова О.І. Природоохоронні технології та обладнання. [Текст]  К.: НУХТ, 2013.- 243с.
  3. Наукові праці Національного Університету Харчових Технологій. Improved flow sheet of dairies wastewater treatment. O. Semenova, N. Bublienko, J. Smirnova, O. Dyka. [Текст]  К.: НУХТ, 2014. - 38-42с.

                                              

Категорія: Секція_2_Біологічні науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 179
Всього коментарів: 0