Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_2_Біологічні науки

ВИНОС АЗОТУ ІЗ ЗЕРНОМ У РОСЛИН ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ РІЗНИХ СОРТІВ ЗА ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ КАРБАМІДОМ

Шегеда Ігор

аспірант

Починок Віталій

к. б. н., завідувач лабораторії якості зерна

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

м. Київ

 

ВИНОС АЗОТУ ІЗ ЗЕРНОМ У РОСЛИН ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ РІЗНИХ СОРТІВ ЗА ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ КАРБАМІДОМ

 

При сталому запасі азоту в ґрунті білковість зерна пшениці переважно негативно корелює з її врожайністю [1-2]. Це багато в чому пов’язано з координацією процесів фотосинтезу та реутилізації азоту з вегетативних органів протягом наливу зерна [3-4]. Одним зі способів вирішення цієї проблеми є технологічні прийоми, серед яких провідну роль відіграє позакореневе підживлення пшениці азотними добривами [5-6].

Метою роботи було дослідження впливу позакореневого підживлення рослин озимої м’якої пшениці різних сортів карбамідом на зернову продуктивність, білковість зерна та винос азоту. У дослідження було залучено шість сортів: Наталка, Київська остиста, Куяльник, Малинівка (високоякісні, високобілкові), Астарта, Достаток (високоврожайні). Варіанти обробки: 1) контроль (без підживлення), 2) позакореневе підживлення карбамідом після цвітіння у дозі N7 кг/га, в) те саме у фазу молочно-воскової стиглості. При збиранні врожаю визначали зернову продуктивність рослин, вміст білка та азоту в зерні (на приладі Inframatik 8600). Дані обробляли статистично.

При обробці карбамідом у більшості сортів зміни білковості по варіантах досліду були в межах похибки середнього, за винятком Достатку й Астарти. У першого з них білковість дещо знизилась. У другого було відмічене зростання білковості зерна на 1,0-1,2 %, при цьому практично не змінилася врожайність, тоді як у решти сортів позакореневе підживлення сприяло підвищенню зернової продуктивності на 15-20 %. У сортів Наталка, Київська остиста і Куяльник кращий результат за продуктивністю дала обробка після цвітіння, а у Достатку і Малинівки – у фазу молочно-воскової стиглості. У Астарти кращий результат за білковістю дала обробка після цвітіння. Розрахунки виносу азоту із зерном виявили, що цей показник у всіх сортів за позакореневого підживлення був суттєво вищий за контрольний варіант (рисунок). В одних сортів це відбувалось за рахунок підвищення врожайності, в інших – білковості.

За нашими даними позакореневе підживлення азотом інтенсифікує роботу фотосинтетичного апарату протягом наливу зерна, що забезпечує підвищення продуктивності. Разом з тим, активний фотосинтетичний апарат підтримує функціонування кореневої системи, що сприяє посиленню поглинанню азоту із ґрунту на додаток до власне позакореневого підживлення. Це стабілізує білковість зерна на фоні загального підвищення продуктивності рослин.

Рис.1. Винос азоту із зерном рослинами пшениці різних сортів у контролі (1), при підживленні після цвітіння (2) й у фазу молочно-воскової стиглості (3)

Таким чином, позакореневе підживлення рослин озимої пшениці карбамідом після цвітіння сприяє підвищенню виносу азоту із зерном за рахунок збільшення врожайності переважно без зменшення білковості, або білковості за сталої врожайності. Разом з тим, може спостерігатися певна сортова специфіка характеру реакції рослин пшениці на обробку.

 

Література

1. Моргун В.В. Фізіологічні основи формування високої продуктивності зернових злаків [Текст] / В.В. Моргун, В.В. Швартау, Д.А. Кірізій / Фізіологія рослин: Проблеми та перспективи розвитку. Т. 1. – К.: Логос, 2009. – С. 11-42.

2. Лиса Л.Л. Внесок елементів структури урожаю у формування рівня вмісту білка в зерні озимої пшениці [Текст] / Л.Л. Лиса // Вісн. Укр.  тов-ва генетиків і селекціонерів. – 2009. – 7, № 1. – С. 58-65.

3. Починок В.М. Продуктивність і якість зерна пшениці у зв'язку з особливостями розподілу азоту в рослині [Текст] / В.М. Починок, Д.А. Кірізій // Физиология и биохимия культ. растений. – 2010. – 42, № 5. – С. 393-402.

4. Triboi E. Unravelling environmental and genetic relationships between grain yield and nitrogen concentration for wheat [Text] / E. Triboi, P. Martre, C. Girousse // Eur. J. Agron. – 2006. – 25, N 2. – Р. 108-118.

5. Моргун В.В. Клуб 100 центнерів. Сучасні сорти та оптимальні системи живлення й захисту озимої пшениці [Текст] / В.В. Моргун, Є.В. Санін, В.В. Швартау та ін. – К.: Логос, 2014. – 148 с.

6. Vaguseviciene I. Influence of nitrogen fertilization on winter wheat physiological parameters and productivity [Text] / I. Vaguseviciene, N. Burbulis, V. Jonytiene, R. Vasinauskiene // J. Food Agricult. Environ. – 2012. – 10, № 3-4. – Р. 733-736.

Категорія: Секція_2_Біологічні науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 300
Всього коментарів: 0