Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_2_Біологічні науки

ВИКОРИСТАННЯ СЕЛЕЗІНКИ В БІОЛОГІЇ, МЕДИЦИНІ, ВЕТЕРИНАРІЇ

Дунаєвська Оксана

к. б. н., доцент

Житомирський національний агроекологічний університет

м. Житомир

 

ВИКОРИСТАННЯ СЕЛЕЗІНКИ В БІОЛОГІЇ, МЕДИЦИНІ, ВЕТЕРИНАРІЇ

 

Селезінку вважають індикатором стану організму [1]. Її пропонується використовувати як простий і надійний механізм для неінвазивного моніторингу функції трансплантанта [2], клітинні лінії для дослідження впливу вірусу на гемопоетичні органи [3]. Оцінку мікроциркуляторного русла та структури селезінки використовують для оцінки токсичності препаратів [4], впливу різних чинників, зокрема, іонізуючого випромінювання [5]. Клітини маргінальної зони перспективно використовувати як нові біомаркери [6].

З селезінки свиней та великої рогатої худоби отримали препарати спленактив [7] та ферроспленин [8]. З селезінки яків – пептидні біорегулятори [9]. З лімфоцитів селезінки людини розроблений метод отримання клітинних ядер [10], кріоконсервованих В-лімфоцитів [11]. З селезінки тунця пропонується отримувати біологічно активні пептиди [12].

Використання гібридних перфузійних систем при перитоніті з фрагментами ксеноселезінки знижує загальну летальність в 2-3 рази [13]. Підключення екстракорпорально донорської селезінки застосовується в комплексному лікуванні системної червоної вовчанки [14]. Екстракти кріоконсервованих фрагментів селезінки прискорюють загоєння холодових ран шкіри [15]. Введення екстракту селезінки позитивно впливає на перебіг цукрового діабету, гепатиту та прискорює загоєння опікових ран [16].

 

Література

 1. Дворяковский, И.В. Размеры и структура селезенки у здоровых детей по данным ультразвукового исследования [Текст] / И.В. Дворяковский, А.Б. Сугак, Г.М. Дворяковская и др. // Ультразвуковая и функциональная диагностика. – 2007. – №1. – С. 20-29.
 2. Dave, S. Hepatocyte Transplantation in Syngenic Rat Spleen / S Dave, M. Mathur, CS. Bal, V. Bhatnagar // J. of Indian Association of pediatric surgeons  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.prusty.com/neuroline/flash/syngenic_ratspleen.cfm#2.
 3. Nguyen, T.K.Development of a walleye spleen stromal cell line sensitive to viral hemorrhagic septicemia virus (VHSV IVb) and to protection by synthetic dsRNA / Nguyen T.K., Aaron W. Bender, Dustin A. Ammendolia [et al.] // Fish & Shellfish Immunology. – 2015. – № 45. – Р. 83-93.
 4. McErlean, C. M. Detecting microvascular changes in the mouse spleen using optical computed tomography / C. M. McErlean, J. K.R. Boult, D. J. Collins, M. O. Leacha [et al.] // Microvascular Research. – 2015. – №101. – Р. 96–102.
 5. Дунаєвська, О. Ф. Вплив імуностимуляторів на імунні органи собак в умовах радіаційного забруднення [Текст] : автореф. дис. … к. біол. наук : 03.00.11 / О. Ф. Дунаєвська. – КНУ ім. Т. Шевченка. – К., 2007. – 22 с.
 6. Polati, R.Tissue proteomics of splenic marginal zone lymphoma  / R. Polati, J. Brandi, I. Dalai [et al] // First published: – 2015. DOI: 10.1002/elps.201400329.
 7. Гордеева, М. В. Фармакологические свойства нового органопрепарата из селезенки свиней и крупного рогатого скота [Текст] : автореф. дисс. … к. фарм. наук : 14.03.06 / М. В. Гордеева. – ОАО «Всероссийская научный центр по безопасности биологически активных веществ». – М., 2015. – 17 с.
 8. Шаравара, А. В. Препарат селезёнки для компенсации дефицита железа у поросят раннего возраста [Текст] : автореф. дисс. … к. б. наук : 03.00.04 / А. В. Шаравара. – Всеросс. госуд. НИИ контроля, стандартизации вет. преп. –Воронеж, 1992. – 27 с.
 9. Гонгаева, А. Г. Разработка технологи пептидного биорегулятора из селезёнки яков [Текст] : автореф. дисс. … к. технич. наук : 15.18.04 / А. Г. Гонгаева. – ГНУ «Бурятский НИИ с. х. РАСХН. – Улан-Удэ, 2013. – 17 с.
 10. Соколова, И. А. Ca/Mg-зависимая эндонуклеаза клеточных ядер лимфоцитов селезёнки человека: выделениеи исследование свойств [Текст] : автореф. дисс. ... к. б. наук : 03.00.04 / И. А. Соколова. – НИИ мед. энзимологии АМН СССР. – М,, 1988. – 22 с.
 11. Калужина, Н. Н. Создание коллекции криоконсервированных В-лимфоцитов селезёнки и её применение в серологических тестах трансплантационного мониторинга [Текст] : автореф. дисс. … канд. биол. наук : 14.00.41 / Н. Н. Калужина. – НИИ трансплантологии и искусственных органов  Минздрава СССР. – М., 1991. – 26 с.
 12. Kasiwut, J. Angiotensin I-converting enzyme inhibitory and Ca-binding activities of peptides prepared from tuna cooking juice and spleen proteases / J. Kasiwut, W. Youravong, P. Adulyatham1, N. Sirinupong // International Journal of Food Science and Technology. – 2014. – doi:10.1111/ijfs.12639.
 13. Бельков, А. В. Перфузионные методы комплексного интенсивного лечения перитонита с использованием клеток печени и селезёнки [Текст] : автореф. дисс. … д-ра мед. наук : 14.00.41, 14.00.27 / А. В. Бельков. – Всесоюзный науч. центр хирургии Российской АМН. – М., 1992. – 43 с.
 14. Великая, М. В. Экстракорпоральное подключение донорской селезёнки в комплексном лечении системной красной волчанки [Текст] : автореф. дисс. … к. мед. наук : 14.00.41 / М. В. Великая. – Ордена дружбы народов Российский ун-т дружбы народов. – М., 1992. – 19 с.
 15. Беспалова, И. Г. Биологическая активность эктрактов животного происхождения при холодовых травмах кожи в культуре фибробластов [Текст] / И. Г. Беспалова, Е. О. Богатырёва, А. В. Шиндер [и др.] // Научные ведомости. Серия Естественные науки. – 2014. – № 10 (181). – Вып. 27. – С. 107-113.
 16. Гальченко, С. Є. Кріоконсервування фрагментів органів ссавців і біологічна дія одержаних з них водно-сольових екстрактів [Текст] : автореф. дис. … д-ра біол. наук : 03.00.19 / С. Є. Гальченко. – Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини НАН України. – Харків, 2007. – 35 с.
Категорія: Секція_2_Біологічні науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 155
Всього коментарів: 0