Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН ВИМПЕЛ НА УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРИ УРОЖАЮ ПРЕНИЦІ ЯРОЇ

Грицевич Юрій

Самець Наталія

молодші наукові співробітники

Тернопільська державна сільськогосподарська

дослідна станція ІКСГП НААН

м. Тернопіль

 

ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН ВИМПЕЛ НА УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРИ УРОЖАЮ ПРЕНИЦІ ЯРОЇ

 

Сучасним напрямком підвищення урожайності і якості зернових культур є впровадження у виробництво нових енергозберігаючих технологій із застосуванням регуляторів росту рослин [1]. Їх рекомендується застосовувати для передпосівної обробки насіння та обприскування посівів в період вегетації [2].

В нашій роботі ми вивчали дію (РРР) «Вимпел» в поєднанні з мікродобривами Оракул мультикомплекс, Оракул хелат міді, Оракул біомарганець. Вимпел – це комплексний препарат контактно-системної дії. Гумінові кислоти, що входять до складу препарату, стимулюють проростання насіння, взаємодіють з кореневою системою, прискорюють її розвиток та поліпшують функціональні можливості, сприяють інтенсифікації фізіологічних і біохімічних процесів, збільшує кількість продуктивних стебел, що в подальшому впливає на збільшення врожайності [2].

Дослідження проводили у 2015 році в ДП «ДГ»Подільське» ТДСГДС ІКСГП. Технологія вирощування, крім питань поставлених на вивчення, загальноприйнята для умов Тернопільської області. Площа посівної ділянки 56,1 м², облікової 50 м². Повторність – трьохразова. Норма висіву 5,5 млн. схожих зерен на 1 га. Як фон проведена передпосівна обробка насіння по всіх варіантах досліду (крім контролю) Вимпел-К 500 г/т + Оракул насіння 1 л/т. Посів проведено 19 березня сівалкою СН-16. Після сівби проводили коткування посівів. Збирання та облік урожаю проводили прямим комбайнуванням.

Агрометеорологічні умови 2015 року через суху, аномально жарку погоду у період вегетації для росту та розвитку пшениці ярої були складні.

Відбулось зміщення тривалості фаз розвитку рослин: початкові етапи органогенезу пшениці ярої були триваліші за оптимальні строки, а кінцеві, навпаки, скорочені. Це негативно вплинуло, насамперед, на формування та розвиток генеративних органів рослини. Так, кількість зерен на рослині була типовою для пшениці ярої, проте повноцінних зерен в кожному колосі утворилось значно менше ніж за оптимальних умов.

Найвища густота продуктивного стеблостою – 404 шт. стебел на 1м² була відмічена на варіанті з внесенням у фазу кущення Оракул хелат міді 1л/га. Маса 1000 зерен суттєво була вищою в порівннянні до контролю на варіанті з внесенням Оракул біомарганець 1л/га та становила 38,8%. Більшу озерненість колоса відмічено у всіх варіантах досліду в порівнянні з контролем (таблиця 1).

Таблиця 1

Елементи структури урожаю ярої пшениці в залежності від застосування РРР Вимпел та мікродобрив

Варіант

Густота продуктивних стебел шт./м2

Кількість колосків у колосі, шт.

Кількість зерен у колосі, шт.

Маса 1000 зерен, г

Контроль

346

13,7

38,3

35,1

Вимпел 500 г/га + Оракул мультикомплекс 1л/га

390

14,3

43,4

38,0

Вимпел 500 г/га + Оракул хелат міді 1л/га

404

14,9

44,4

34,4

Вимпел 500 г/га + Оракул біомарганець 1л/га

374

15,1

43,5

38,8

 

Таблиця 2

Вплив РРР Вимпел та мікродобрив на врожайність ярої пшениці

Варіанти досліду

Урожайність, ц/га

Приріст до контролю, ц/га

Контроль

42,8

-

Вимпел 500 г/га + Оракул мультикомплекс 1л/га

50,2

7,4

Вимпел 500 г/га + Оракул хелат міді 1л/га

48,9

6,1

Вимпел 500 г/га + Оракул біомарганець 1л/га

48,8

6,0

 

Суттєві прибавки врожаю було одержано по всіх варіантах досліду, порівняно з контролем, найвищий з яких + 7,4 ц/га відмічено на варіанті, де, крім обробки було проведено одноразове обприскування Вимпел 500г/га + Оракул мультикомплекс 1л/га.

 

Література

1. Рекомендації по застосуванню регуляторів росту рослин у сільському виробництві України АТ «Високий врожай». – К., 2001.- 20 с.

2. Рекомендації з використання регуляторів росту рослин та мікродобрив в технології вирощування зернових кудльтур . – Луганськ , 2012. С. 28.

Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 235
Всього коментарів: 0