Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

ВПЛИВ МЕТАЛОХЕЛАТНОЇ КОМПОЗИЦІЇ НА РІСТ І РОЗВИТОК ТЕЛЯТ

Мамченко Віталій

к. с.-г. н., доцент

Житомирський національний

агроекологічний університет

м. Житомир

 

ВПЛИВ МЕТАЛОХЕЛАТНОЇ КОМПОЗИЦІЇ НА РІСТ І РОЗВИТОК ТЕЛЯТ

 

Система вирощування молодняку великої рогатої худоби повинна враховувати біологічні особливості росту і розвитку тварин, здатність формування у них високої продуктивності і міцної конституції, бути економічно вигідною [1, 2]. 

Нестачу мінеральних речовин у раціонах усувають введенням до їхнього складу природних компонентів (сіна, концентратів, соковитих кормів), а також мінеральних речовин у вигляді преміксів, препаратів мікроелементів, серед яких останнім часом важливе місце займають металохелатні комплекси [3,4].

Телят піддослідних груп утримували в одному приміщенні безприв’язно. Умови утримання тварин були однакові – на дерев’яній підлозі. Як підстилку використовували дерев’яну стружку та солому.  Загальна схема досліджень наведена в таблиці 1.

Таблиця 1

Загальна схема досліджень

Групи

Кількість тварин у групі, гол.

Тривалість періодів, діб

Характеристика годівлі

зрівняльного

облікового

1- контрольна

10

10

 60

*ОР

2 - дослідна

10

10

60

ОР+металохелатна композиція (20мл/ гол/на добу )

*ОР – основний раціон

 

Годівля тварин контрольної групи за набором кормів залишалася незмінною, а в схеми їх аналогів з дослідної групи вводили додатково щоденно в молоко металохелатну композицію 20 мл/гол/на добу з 5-ти денного віку.  20 мл/гол/на добу.

В таблиці 2 наведена динаміка живої маси піддослідних теличок.

Таблиця 2

Динаміка живої маси телят

 

Група

Жива маса телят, кг

Абсолютний приріст, кг

Середньо-

добовий приріст, г

При народженні

 

На 21-у добу

В кінці досліду

1-контрольна

42,0 ± 1,3

55,2±1,9

77,8±2,2

35,8 ± 1,1

715 ± 29

2 - дослідна

42,1 ± 1,6

58,3±1,6

80,0±1,9

37,9 ±1,0

745 ± 30

 

Як видно з даної таблиці жива маса теличок при народженні у тварин контрольної групи була в межах 42 кг, а у тварин дослідної групи  - 42,1 кг.  На 21-у добу жива маса у теличок дослідної групи була на 3,1 кг більше, ніж у тварин контрольної групи. Середньодобовий приріст у тварин контрольної групи був в межах 715 г, а тварин дослідної групи – 745 грамів.  В кінці досліджень телиці дослідної групи переважали аналогів контрольної групи на 2,2 кг, що дозволило отримати по групі на 22 кг живої маси більше, ніж у контролі.

Показники крові тварин обох  груп наведені в таблиці 3.

Таблиця 3

Біохімічні показники крові теличок

Показники

Періоди

Зрівняльний

Основний

                                                                      Група

 

контрольна

дослідна

контрольна

дослідна

Загальний білок, г

Кальцій, г

Неорганічний фосфор, г

Цукор

7,29 ± 0,21

9,50 ± 0,36

4,00 ± 0,20

58,8 ± 7,0

7,20 ± 0,18

9,40 ± 0,57

4,20 ± 0,23

59,1 ± 6,6

7,74 ± 0,18

9,30 ± 0,24

4,30 ± 0,15

82,6 ± 6,5

7,99 ± 0,14

10,2 ± 0,27

4,90 ± 0,13

64,9 ± 4,7

           

 

В зрівняльний та  основний період показники загального білку, кальцію, неорганічного фосфору, цукру  у тварин контрольної та  дослідної групи знаходились в межах допустимих норм.

Висновки:

  1. В результаті проведення досліджень було встановлено, що схеми випойки молока не відрізнялися між собою. До схем теличок дослідної групи вводили металохелатну композицію в кількості 20 мл/гол/на добу.
  2. При народженні жива маса теличок  у тварин контрольної групи була в межах 42 кг, а у тварин дослідної групи  - 42,1 кг.  На 21-у добу жива маса у теличок дослідної групи була на 3,1 кг більше, ніж у тварин контрольної групи.
  3. Середньодобовий приріст у тварин контрольної групи був в межах 715 г, а тварин дослідної групи – 745 грам.  В кінці досліджень телиці дослідної групи переважали аналогів контрольної групи на 2,2 кг, що дозволило отримати по групі на 22 кг живої маси більше, ніж у контролі.
  4. Як свідчать отримані дані, що в зрівняльний та  основний період показники загального білку, кальцію, неорганічного фосфору, цукру  у тварин контрольної та  дослідної групи знаходились в межах допустимих норм.

 

Література

1. Бабенко Г.А. Биологическая роль микроэлементов / Г.А. Бабенко.- Тез. докл. Всесоюзного совещания по микроэлементам. Л., 1970. – С.15.

2. Берзинь Я.М. Применение солей микроэлементов в кормлении сельскохозяйственных животных / Я.М. Берзинь.- Микроэлементы в сельском хозяйстве и медицине. – Рига, 1956. – С.511 – 527.

3. Бомко В.С. Вплив металохелатів на продуктивність свиноматок та ріст поросят-сисунів / В.С. Бомко. - Новітні технології виробництва та переробки продукції тваринництва / В.С. Бомко. – Біла Церква, 2012. – С. 3 – 4.

4. Изилов Ю.С. Выращивание телят / Ю.С. Изилов. – М.: Россельхозиздат, 1973. – 85 с.

Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 160
Всього коментарів: 0