Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД РІЗНИХ СПОСОБІВ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ ПІД ВПЛИВОМ ЗМІННИХ ПОГОДНИХ УМОВ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПРАВ

Леньшин Олександр

к.с.-г.н., старший науковий співробітник

Шубала Галина

молодший науковий співробітник

Тернопільська ДСГДС ІКСГП НААН,

м. Тернопіль

 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД РІЗНИХ СПОСОБІВ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ ПІД ВПЛИВОМ ЗМІННИХ ПОГОДНИХ УМОВ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ

 

Один із шляхів вирішення проблеми рослинницької галузі сьогодні базується на перегляді і удосконаленні технологій вирощування сільськогосподарських культур та їх технічного забезпечення. Серед чинників виходу з проблемного стану є пошук та запровадження високопродуктивних енергоощадних систем і способів обробітку ґрунту [1, 2, 3, 4].

Наші дослідження показали, що у 2014 році спостерігались істотні відмінності між різними способами основного обробітку ґрунту в полі пшениці озимої сорту Золотоколоса, що перш за все пов’язано з погодними умовами осінньо-зимового періоду вегетації озимої культури. За відносно посушливої осені дискування важкою бороною на глибину 10-12 см мало істотну перевагу перед глибоким рихленням культиватором ГРН-1,6. Урожайність пшениці озимої за даного обробітку була найбільшою і склала 7,35 т/га, що на 0,54 т/га більше, ніж у варіанті з рихленням ґрунту. У той же час слід відмітити, що між традиційною оранкою на глибину 20-22 см і дискування різниця по врожайності зерна (всього 0,31 т/га) була практично в межах найменшої істотної різниці. У даному випадку можна вказати лише на тенденцію підвищення врожайності за дискування ґрунту.

У 2015 році на врожайність зерна суттєво вплинули погодні умови на час сівби пшениці озимої. Так у вересні випало лише 18 мм опадів при нормі 55 мм, крім того перша декада жовтня була сухою, що значно вплинуло на якість основних обробітків ґрунту. Температура повітря у даний період також перевищувала середньобагаторічні показники. Застосування оранки в таких умовах призвело до формування великих брил, які значно погіршили якість сівби. У свою чергу це призвело до затримки сходів у цьому варіанті порівняно з іншими енергоощадними обробітками. Незважаючи на це урожайність пшениці озимої за оранки склала 5,91 т/га, що на 1,11 т/га більше, ніж у варіанті з дискуванням ґрунту. В той же час цей показник незначно нижчий порівняно з варіантом рихлення ґрунту – на 0,28 т/га.

У 2014 році вміст клейковини був дещо нижчим, ніж в попередні роки досліджень, що в першу чергу пояснюється системою удобрення попередника, де мінеральні добрива не вносяться, а в якості органічних використовуються лише пожнивні залишки. Також, слід відмітити, що під пшеницю озиму вносилась нітроамофоска в нормі N60P60K60, що також ускладнює отримання високоякісного зерна, вище III класу.

У наших дослідженнях найвищий вміст клейковини спостерігався у варіантах, де проводили глибоке рихлення ґрунту та оранку – 19,2 і 18,8% відповідно. У той же час найменший показник відмічено за дискування ґрунту – лише 16,8%.

Посушливі умови 2015 року позитивно вплинули на якість зерна пшениці озимої, хоча і суттєво знизили його врожайність. Найбільший вміст клейковини спостерігався за традиційної оранки – 22,0%, що на 0,8% більше за дискування ґрунту. У той же час в умовах даного року за глибокого рихлення ґрунту цей показник значно знизився – до 19,2%, як в минулому році, коли це був порівняно найбільший показник.

У середньому за 2014-2015 рр. врожай зерна пшениці озимої більше залежав від погодних умов, ніж від способів основного обробітку ґрунту. Практично відсутня була різниця врожайності між оранкою і рихленням ґрунту, а за застосування дискування ґрунту спостерігалось зниження врожаю зерна на 0,4 т/га порівняно з полицевим обробітком ґрунту. Застосування оранки дало можливість отримати найбільший вміст клейковини – 20,4%. Заміна оранки на поверхневий і безполицевий обробіток (рихлення) зменшило цей показник до 19,0 і 19,2% відповідно.

 

Література

1. Сайко В.Ф. Системи обробітку ґрунту в Україні / В.Ф. Сайко., А.М. Малієнко – К: ЕКМО, 2007. – 44 с.

2. Шикула М.К. Наукове обґрунтування ґрунтозахисної системи землеробства в Україні / М.К. Шикула // Вісник аграрної науки. – 1998. – № 9. – С. 98-101.

3. Малієнко А.М. Забур'яненість і продуктивність цукрових буряків залежно від систем основного обробітку ґрунту та ланки сівозміни / А.М. Малієнко, В.П. Кирилюк, Г.П. Войтова // зб. наук. праць Поділ. держ. аграр.-тех. ун-ту. – Кам'янець-Подільський, 2006. – Вип. 14. – С. 28-32.

4. Медведєв В.В., Линдіна Т.Є. Наукові передумови мінімалізації основного обробітку ґрунту і перспективи його впровадження в Україні / В.В. Медведєв., Т.Є.Лидіна // Вісник аграрної науки. – 2001. – №7. – С. 5-8.

Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 222
Всього коментарів: 0