Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

ПРОДУКТИВНІСТЬ ГОРОХУ В ОРГАНІЧНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

Бєров Євген

аспірант

Науковий керівник: доктор с.г. наук, професор Юркевич Є.О.

Одеський державний аграрний університет

м. Одеса

 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ГОРОХУ В ОРГАНІЧНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

 

Перед сільським господарством України на сучасному етапі розвитку стоять складні завдання щодо визначення шляхів подальшого розвитку за умов ринкових відносин. Погіршення стану земель, забруднення ґрунтів та вирощеної продукції радіонуклідами, важкими металами, пестицидами, нітратами і нітритами спонукало до пошуку альтернативних систем землеробства.

У зв’язку із загальним погіршенням екологічної ситуації внаслідок сільськогос­подарського виробництва, більшість розвинених країн світу активно розробляють й освоюють різноманітні альтернативні методи землеробства. До таких методів виробництва рослинницької продукції належить і органічне землеробство[1].

Урожай – це комплексний показник, отриманий у результаті взаємодії численних факторів навколишнього середовища і біологічних особливостей культури та сорту (гібриду).

Крім погодних умов на рівень урожайності зерна гороху впливатиме і основний обробіток ґрунту.

Літературні дані свідчать про те, що при вирощуванні гороху надзвичайно важливо у урахуванням попередника, забезпечити якісну підготовку ґрунту. Це сприятиме створенню необхідного для рослин водно-повітряного, поживного та теплового режимів, спрямованих на отримання високого урожаю зерна гороху[2,3,4].

Метою наших досліджень стало дослідження впливу мінімізації обробітку ґрунту та використання біодеструкторів на продуктивність гороху в органічному землеробстві в умовах Південного Степу України. Місце проведення досліджень: Іванівський район Одеської області. Фактор  А – способи основного обробітку ґрунту: - полицевий  – оранка на глибину 23-25 см (О) контроль; - безполицевий звичайний обробіток ґрунту на глибину 14-16 см (БЗ); - безполицевий мілкий обробіток ґрунту на глибину 10-12 см (БМ); Фактор С  _ біодеструктори побічної продукції: - без біодеструкторів; - Екостерн 1,5 л/га;  – Целюлад 2,0 л/га.

Результати проведених нами досліджень показали, що способи зяблевого обробітку ґрунту і застосування різних біодеструкторів соломи істотно вплинули на рівень урожайності і найбільший урожай зерна гороху був отриманий у варіанті з полицевим обробітком ґрунту на глибину 23-25см – 39,6 ц/га на фоні внесення біодеструктору Целюлад 2,0л/га (табл. 1).

Так, в середньому  по всіх варіантах із полицевою оранкою на 23-25см найвищий урожай зерна гороху становив 37,7ц/га, а у варіантах із безполицевим звичайним обробітком ґрунту він склав 36,5, або на 1,2ц/га менше, а із безполицевим мілким обробітком лише – 35,8ц/га, або на 1,9ц/га менше. Однак, безполицеві різноглибинні способи основного обробітку ґрунту у варіантах без внесення біодеструкторів призвели до зменшення урожайності гороху у порівнянні з контрольним варіантом (полицева оранка на 23-25см без біодеструктору). Варіант із безполицевим звичайним обробітком на 14-16см без внесення біодеструктору соломи поступався контролю на 0,9ц/га. або на 2,6%, а варіант із безполицевим мілким обробітком ґрунту на 10-12см відповідно на – 1,4ц/га, або на 4,1%.

У той же час використання біодеструкторів соломи у нашому досліді по всіх варіантах обробітку ґрунту забезпечило істотну прибавку урожаю зерна гороху.

Так, прибавка урожаю зерна гороху від застосування досліджуваних біодеструкторів на фоні полицевого обробітку ґрунту на 23-25см становила 4,7-5,2ц/га, або 13,7-15,1%, на фоні безполицевого звичайного обробітку на 14-16см вона була 3,5-3,8ц/га, або 10,2-11,0% і на фоні безполицевого мілкого обробітку ґрунту на 10-12см відповідно – 2,7-2,9ц/га, або лише 7,8-8,4%. Розглядаючи ефективність роботи різних біодеструкторів у польових умовах, можна констатувати той факт, що в досліді була встановлена деяка тенденція щодо незначного і не істотного підвищення урожайності зерна гороху у варіантах з використанням біодеструктора Целюлад 2,0л/га. Так, у варіанті з полицевою оранкою на 25-27см прибавка урожаю зерна гороху від його застосування становила 0,5ц/га, у варіанті з безполицевим звичайним обробітком на 14-16см – 0,3ц/га і у варіанті з безполицевим мілким обробітком ґрунту на 10-12см – лише 0,2ц/га, у порівнянні з варіантами де було застосовано внесення біодеструктору Екостерн 1,5л/га.

В умовах Південного Степу України, де визначальним критерієм що впливає на агротехніку є рівень вологозабезпеченості території, саме проведення полицевої оранки на глибину 23-25 см при внесені біодеструктору соломи Целюлад 2,0л/га може забезпечити високі та сталі врожаї зерна гороху.

 

Література

1.  Потапенко М.В. Особливості та передумови розвитку органічного землеробства/ Потапенко М.В., Корніцька О.І.// Агроекологічний журнал. 2007. – с 34-37.

2. Милащенко И.З. Перспективы минимальной обработки/ И.З. Милащенко// Земледелие. – 1977. - №1. – С. 45-47.

3.   Сівозміни у землеробстві України/ за ред. В. Ф. Сайко, П. І. Бойко. – К.: Аграрна наука. – 2002. – 146 с.

4.  Цандур М. О. Наукові основи землеробства Південного Степу України/ М. О. Цандур. – Одеса: ПАПІРУС. – 2006. – 180 с.

Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 420
Всього коментарів: 0