Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

ПЕРЕДПОСІВНА ОБРОБКА НАСІННЯ СОЇ, ЯК ЕЛЕМЕНТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ

Кохан Андрій

к.с.-г.н., с.н.с., директор

Самойленко Олена

к.с.-г.н., учений секретар

Полтавська державна сільськогосподарська дослідна

станція ім. М.І. Вавилова Інституту свинарства і АПВ НААН

 м. Полтава

 

ПЕРЕДПОСІВНА ОБРОБКА НАСІННЯ СОЇ, ЯК ЕЛЕМЕНТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ

 

Найбільш поширеною і цінною білково-олійною культурою світового землеробства являється соя. Кожного року посівні площі під цією культурою постійно зростають [1]. Зрозуміло, що стійке зростання виробництва зерна сої не можливе без інтенсифікації технологічного процесу вирощування, який спрямований на створення оптимальних умов росту і розвитку рослин та максимальної реалізації генетичного потенціалу продуктивності сортів.

Відомо, що рівень майбутнього врожаю напряму залежить від умов росту та розвитку рослин. Серед всіх елементів технології вирощування сої, які спрямовані на реалізацію генетичного потенціалу сучасних сортів, особливу увагу слід приділяти передпосівній обробці насіння: інокуляція, протруювання, обробка стимуляторами росту [2, 3].

Дослідження по визначенню впливу передпосівної обробки насіння сої біопрепаратами та стимуляторами росту на урожайність сої проводили на Полтавській державній сільськогосподарській дослідній станції ім. М.І. Вавилова ІС і АПВ на протязі 2011-2015 рр. Сівбу проводили сортами Алмаз, Антрацит, Аметист. Агротехніка вирощування сої загальноприйнята для зони Лісостепу. Передпосівну обробку насіння проводили біопрепаратами Ризобофіт (рідка форма), Ризобофіт Optima (торф’яна форма), та стимулятором росту – Біолан.

Погодні умови 2011–2015 рр. за середньомісячними показниками відрізнялись від середньобагаторічних та були не характерними для даної зони – високий температурний режим повітря на фоні великої кількості опадів зливного характеру в окремі місяці кожного року мали вплив на ріст та розвиток рослин сої. Найбільш посушливим був вегетаційний період 2012 р. – сума опадів за травень-серпень склала 216,8 мм, що на 11,2 мм нижче за норму (228,0 мм). У 2013 та 2014 рр. кількість зафіксованих опадів за цей же період була вищою за норму на 10–18 %. У 2014 та 2015 рр. за червень випала подвійна норма опадів, а в серпні-вересні 2011 та 2015 рр. спостерігалась тривала посуха – кількість опадів за ці місяці не перевищувала 10,0 мм.

Дослідження показали, що передпосівна обробка насіння сої мала позитивну дію на схожість насіння. Найвища схожість була отримана на варіантах «Ризобофіт + Біолан» та «Ризобофіт Optima + Біолан», по сортах вона становила: 20,2 та 21,1 шт./п. м у сорту Антрацит;  20,7 та 21,9 шт./п. м у сорту Аметист; 21,5 та 22,0 шт./п. м у сорту Алмаз.

Аналізуючи усереднені дані за 2011–2015 рр. досліджень було встановлено, що застосування передпосівної обробки насіння сої біологічними препаратами позитивно впливає на ріст і розвиток рослин сої відповідно до біологічних особливостей кожного окремого сорту та інтенсивності його росту.  За сприятливих погодних умов на початку росту і розвитку сої (фаза галуження ) у рослин формувалось від 2,3 до 11,2 шт. бульбочок на одну рослину. У фазу бутонізації та повної стиглості у сорту Антрацит залежно від варіанту досліду їх кількість збільшилась до 8,6–17,9 та 14,1–32,4 шт. бульбочок на одну рослину; у сорту Аметист – 9,2–15,6 та 14,5–22,9 шт., у сорту Алмаз – 10,9–16,4 та 25,2–39,2 шт., відповідно.

Одна з важливих функцій передпосівної обробки насіння – це захист сходів від шкідників та хвороб. В наших дослідження передпосівна обробка насіння біопрепаратами у комплексі з стимулятором росту мала вплив на ураження сходів шкідливими організмами. Залежно від погодних умов кожного окремого року а також від біотичних та абіотичних факторів змінювався відсоток ураження сходів.

На отриманих сходах під час проведення досліджень ушкодження рослин сої хворобами нами не було виявлено, лише відмічалось їх незначне ушкодження дротяниками. В середньому за роки досліджень відсоток ушкодження сходів шкідниками становив 0,1–1,4 %. За даними обліків найбільше пошкодження сходів сої дротяниками було виявлено у сорту Антрацит – 0,2–2,6%, мінімальне – у сорту Алмаз, 0,0–0,8 %.

За роки досліджень сорти сої залежно від варіанту передпосівної оброки насіння забезпечили наступну врожайність: сорт Антрацит – 16,4–19,0 ц/га, Аметист – 17,4–20,4 ц/га, Алмаз – 18,0–19,6 ц/га. Найвищу врожайність зерна сої забезпечили варіанти «Ризобофіт (рідка форма) + Біолан» та «Ризобофіт Optima + Біолан» – 19,4 ц/га та 19,1 ц/га, відповідно, тоді як на контролі цей показник становив – 16,4; 17,4 та 18,0 ц/га.

За результатами досліджень було встановлено позитивну дію застосування біопрепаратів як у чистому вигляді так і в комплексі з стимулятором росту покращуючи структурні показники рослин сої, фітосанітарний стан агроценозів та знижуючи пестицидне навантаження на ґрунт впродовж вегетації, що в подальшому відображається на екологічному стані агроценозів та на кінцевому продукті вцілому.

 

Література

  1. Лещенко А. К. Культура сої на Україні / А. К. Лещенко; за ред. акад. М. М. Кулешова. – К.: Вид-во УАСГН, 1962. – 328 с.
  2. Завалин А. А. Биопрепараты, удобрения и урожай / А. А. Завалин // Москва, Изд. ВНИИА, 2005. – 301 с.
  3. Зайцев В. Н. Соя и агрометеоресурсы северной части Центрально-Церноземного региона / В. Н. Зайцев, А. И. Зайцева, В. И. Мазалов // Повышение устойчивости сельскохозяйственных культур в современных условиях – Орел, 2008. – С 426-439.
Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 772
Всього коментарів: 0