Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

ОСОБЛИВОСТІ НАКОПИЧЕННЯ ПРИРОДНИХ РАДІОНУКЛІДІВ У ПРОДУКТАХ БДЖІЛЬНИЦТВА

Лісогурська Ольга

асистент

Фурман Світлана

к. в. н., доцент

Кривий Михайло

к. с.-.г. н, доцент, декан технологічного факультету

Житомирський національний агроекологічний університет,

м. Житомир

 

ОСОБЛИВОСТІ НАКОПИЧЕННЯ ПРИРОДНИХ РАДІОНУКЛІДІВ У ПРОДУКТАХ БДЖІЛЬНИЦТВА

 

За даними FAO, Україна від 2008 року займає перше місце з виробництва меду серед країн Європи і четверте місце у світі після таких світових лідерів, як Китай, Туреччина і Аргентина [1]. Надзвичайно важливою умовою щодо ефективності членства України в СОТ стосовно галузі бджільництва і можливостей реалізації її експортного потенціалу є якість продукції [2]. Вітчизняний мед лише високої якості та екологічно чистий зможе успішно конкурувати не лише на міжнародному, а й на внутрішньому ринку [3]. У зв'язку з техногенним забрудненням медоносних угідь, особливої актуальності набули дослідження, спрямовані на вивчення якості та безпечності продуктів бджільництва [4, 5]. Тому ми поставили перед собою мету вивчити особливості накопичення природних радіонуклідів 40K, 232Th та 226Ra у продуктах бджільництва.

Згідно з метою досліджень на початку медоносного сезону було сформовано дві групи бджолиних сімей по п’ять у кожній. Одну групу утримували стаціонарно на відстані до 2 км від гранітного кар’єру, з другою − кочували на відстань більшу 2-х кілометрів. У кінці медоносного сезону були відібрані зразки ґрунту, а від усіх бджолиних сімей − зразки відкачаного меду, воску, бджолиного обніжжя і прополісу. За загальноприйнятою методикою у них були визначні вміст 40К, 232Th та 226Ra. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що питома активність 40K у ґрунті, відібраному у радіусі 2-х та понад 2 км від кар’єру, не відрізняється. Для 232Th та 226Ra різниця між середніми значеннями вмісту їх у  ґрунті становить 2 рази (р≤0,001). У відкачаному меді, відібраному до 2-х і понад 2 км від гранітного кар’єру, 40K фіксувався на рівні мінімально детектуючої активності, що дозволяє зробити висновок про те, що у даному продукті бджільництва він не виявлений. Щодо 232Th і 226Ra, то їх вміст залежав від відстані пасіки до гранітного кар’єру. Різниця між середніми значеннями їх питомої активності у меді, відібраному до 2-х і понад 2 км від джерела техногенного забруднення, складала понад 2 рази (р≤0,001). Вміст 232Th у воску, виробленому на пасіці, що утримувалась до 2 км від гранітного кар’єру, становив 8,6 Бк/кг, 226Ra − 4,2 Бк/кг. Калій не був виявлений. У воску, виробленому на пасіці, яка утримувалась на віддалі понад 2 км, не було зафіксовано жодного з трьох природних радіонуклідів. У квітковому пилку були виявлені усі три досліджені радіонукліди − 40K, 232Th та 226Ra. На відміну від інших продуктів бджільництва, у бджолиному обніжжі та прополісі був виявлений 40K. За вмістом даного радіонукліда пилок та прополіс, зібрані на різній віддалі від гранітного кар’єру, не відрізнялися. За питомою активністю інших радіонуклідів різниця становила приблизно 2 рази (р≤0,001).

Отже, гранітний кар’єр є джерелом забруднення ґрунту та продуктів бджільництва природними радіонуклідами − 232Th та 226Ra. Найбільше піддаються забрудненню природними радіонуклідами прополіс та бджолине обніжжя. Окрім того, лише ці продукти накопичують 40K. Віск та відкачаний мед не накопичують природного ізотопу калію, а 232Th містять у 1,5-3 рази менше, ніж прополіс та обніжжя. Для 226Ra ця різниця становить 2-5 разів. Наявність 40K у прополісі та обніжжі, на нашу думку, пояснюється тим, що саме ці продукти бджільництва піддаються вторинному пиловому забрудненню природними радіонуклідами, а мед та віск містять 40K, 232Th та 226Ra лише біогенного походження.

Література

 

  1. Іличок Б. Стан та динаміка ринку меду України [Текст] // Б. Іличок // Укр. пасічник. − 2011. − № 12. − С. 19–24.
  2. Бугера С. І. Світова організація торгівлі та галузь бджільництва України [Текст] / С. І. Бугера // Пасіка. − 2009. − № 1. − С. 3–5.
  3. Осташевський М. Очікування та сподівання пасічників від вступу України в СОТ [Текст] // М. Осташевський // Укр. пасічник − 2008. − № 4. − С. 20–21.
  4. Вторинне радіоактивне забруднення бджолиного меду [Текст] / Д. Лісогурська, М. Кривий, В. Борщенко [та ін.] //  Тваринництво України. – 2007. – № 11. – С.36–38.
  5. Радіоекологічна оцінка продуктів бджільництва, вироблених в умовах природних угідь [Текст] / М. М. Кривий, С. П. Вербельчук, Д. В. Лісогурська [та ін.] [Текст] // Зб. наук. праць ВНАУ. – 2011. – Вип. 11 (51). − С. 161–164.
Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 221
Всього коментарів: 0