Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

ОСОБИВОСТІ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ РОСЛИН МІСКАНТУСУ

Кулик Максим

науковий співробітник

Полтавська державна аграрна академія

Недаєв Ігор

учень

Науковий керівник: учитель фізики Іщенко Тетяна

Полтавська загальноосвітня школа № 25

м. Полтава

 

ОСОБИВОСТІ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ РОСЛИН МІСКАНТУСУ

 

Міскантус гігантський (Miscanthus giganteus) – це гібрид M.sinensis та М.sacchariflorus. Це багаторічна злакова рослина, для якої характерним є C4-фотосинтетичний шлях. На відміну від цукрового троснику, сорго, кукурудзи та інших C4-рослин, міскантус може рости в прохолодному кліматі. Ця особливість дозволяє міскантусу реалізовувати свій потенціал продуктивності в більш північних кліматичних умовах, а його фітомаса є відмінною сировиною для виробництва біопалива та целюлози [1].

Рослини міскантусу за період вегетації потребують незначної кількості води, характеризуються швидким ростом і розвитком стебел та листків. Для виробництва сухої маси міскантусу необхідна річна кількість опадів на рівні 600–700 мм. Для початку росту листків необхідна мінімальна температура +5 +10°С. Сума добових температур в умовах Європейських країн та України є достатньою для отримання високих врожаїв біомаси [2, 3].

Листки міскантусу опадають взимку, залишаючи на полі лише стебла які доцільно збирати наприкінці зими – початку весни. Дорослі рослини міскантусу (розпочинаючи з 3 року вегетації) можуть формувати урожайність до 30 т/га сухої біомаси в рік, що значно вище потенціалу проса прутоподібного та інших енергетичних культур [4].

Після збору врожаю, біомасу міскантусу можна зберігати в тюках, рулонах, гранулювати для послідуючого спалювання, або перетворити в целюлозний етанол. Окрім цього, міскантус є СО2 нейтральною енергетичною культурою, запобігає ерозії ґрунтів і покращує стан навколишнього середовища за рахунок значної кількості органічних решток, що залишає рослина на поверхні ґрунту [5].

Враховуючи значну кількість позитивних характеристик міскантусу гігантського, ми вирішили більш детально вивчити цю культуру в умовах Полтавської області, що характеризується нестійким зволоженням та контрастними температурами.

Завдання досліду передбачали встановлення особливостей формування продуктивності міскантусу гігантського. Протягом вегетаційного періоду – від сходів до закінчення вегетації проводили спостереження, обліки, відмічали лінійні прирости рослин та прапорцевого листка, одночасно фіксуючи кількість листків згідно прийнятих методик [6].

Отримані результати засвідчують, що інтенсивне відростання рослин з ризомів відмічено у третій декаді квітня, фаза кущіння була подовжена, а у фазу виходу в трубку у рослин M. giganteus зафіксовано найбільшу значення кількісних показників рослин (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка кількісних показників рослин міскантусу гігантського

Показники

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

Висота рослин, см

22,1

30,4

105,6

129,7

148,9

167,5

Довжина прапорцевого листка, см

19,7

28,8

68,7

77,4

80,0

86,4

Кількість листків, шт.

3,2

4,5

6,6

7,8

10,8

11,4

 

 

Найбільший приріст висоти рослин, довжини прапорцевого листка та кількості листків міскантусу відмічено у травні-червні, з серпня зафіксовано зменшення лінійних приростів вегетативної маси за одночасного збільшення кількості листків. Урожайність умовно вологої фітомаси міскантусу гігантського в цей рік була рівні 14,6 т/га, сухої – 12,3 т/га.

Перспективи подальших досліджень полягатимуть у вивченні особливостей формування врожайності M. giganteus залежно від походження генотипу за кількісними показниками рослин у взаємозв’язку із погодними умовами вегетаційного періоду.

 

Література

1. Міскантус // Світ рослин. – 2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://svit-roslyn.com/bez-rubriki/miskantus/

2. Новітні технології біоенергоконверсії : монографія [Текст] / Я. Б. Блюм, Г. Г. Гелетуха, І. П. Григорюк [та ін.] – К. : Аграр Медіа Груп, 2010. – 326 с.

3. Рахметов Д. Б. Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин в Україні : монографія [Текст] / Д. Б. Рахметов. – К.: Аграр Медіа Груп, 2011. – 398 с. 

4. Venturi P., W. Huisman, and J.Molenaar. Mechanization and costs of primary production chains for Miscanthus x giganteuni the Netherlands / Journal of Agricultural Engineering Research. 69: 209 , 1998. – 215 р..

5. Возобновляемые растительные ресурсы  [Текст] / Д. Шпаар, Д. Драгер, С. Каленская, Д. Рахметов; под общ. ред. Д. Шпаар. – СПб.: Пушкин, 2006. – Т. 1. – 416 с.

6. Методика проведення експертизи сортів міскантусу гігантського (Miscanthus×giganteus J.M. Greef & Deuter ex Hodk & Renvoize) на відмінність, однорідність і стабільність / В. О. Зінченко, М. В. Роїк, Д. Б. Рахметов та ін. // Офіційний бюлетень. Державна служба з охорони прав на сорти рослин. – К.: Алефа, 2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sops.gov.uа.

Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 294
Всього коментарів: 0