Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

ЕКОНОМІЧНА, ЕНЕРГЕТИЧНА ТА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВИРОЩУВАННЯ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ В УМОВ

Молдован Жанна

к.с.-г.н., с. н. с., завідувач лабораторії

Собчук Світлана

молодший науковий співробітник

Галиш Оксана

науковий співробітник

Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція

Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН

с. Самчики  Хмельницька область

 

 ЕКОНОМІЧНА, ЕНЕРГЕТИЧНА ТА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ  ВИРОЩУВАННЯ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ  В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО ПОДІЛЛЯ

 

         Проведений економічний аналіз технологічних прийомів вирощування гібридів кукурудзи різних груп стиглості показав, що на показники економічної ефективності виробництва насіння суттєво впливають такі технологічні прийоми вирощування як строк сівби та група стиглості. При їх зміні значно змінюються, як урожайність так і собівартість продукції.

         Зокрема, нами встановлено, що затрати на виробництво зерна значно зростають при вирощуванні більш пізніх гібридів кукурудзи. Так, на виро-щування ранньостиглого гібриду Квітневий 187 МВ затрати коливалися в межах 10179-10344 грн., середньоранніх Оржиця 237 МВ та ДН Галатея, відповідно, 10370-11044 грн. та 11472-11788 грн., середньостиглого Красилів 327 МВ – 12446-12507 грн. Розбіжності за величинами витрат на вирощування кукурудзи тієї чи іншої групи стиглості були пов’язані із додатковими затратами на транспортування більшої кількості продукції та зниження збиральної вологості зерна.

         У середньому собівартість  1 тонни зерна коливалася від 1164 грн. до 1529 грн. залежно від групи стиглості гібриду та строку сівби. Найнижчою (1164-1486 грн.)  вона була у середньораннього гібриду Оржиця 237 МВ, найвищою (1366-1529 грн.) – у середньостиглого гібриду Красилів 327 МВ. При вирощуванні ранньостиглого гібриду Квітневий 187 МВ та середньо-раннього Оржиця 237 МВ відмічено вищі показники рівня рентабельності 112,8-150,0% та 108,6-166,4%, окупності 1 гривні затрат – 2,13-2,05 грн. та 2,09-2,67 грн. порівняно з іншими гібридами за усіх строків сівби. Найнижчі показники рівня рентабельності – 102,3-126,7% та окупності 1 гривні затрат – 2,03-2,27 грн. за усіх строків сівби відмічено у гібриду середньостиглої групи Красилів 327 МВ.

         Істотного впливу строку сівби на показники собівартості зерна досліджуваних гібридів нами не встановлено. При цьому найвищий умовно чистий прибуток (15272-17251 грн.) відзначено за сівби усіх досліджуваних гібридів у ранні строки (ІІІ декаді квітня), найменший (11666-12888 грн.) – за сівби у ІІ декаді травня. Рівень рентабельності та окупність 1 грн. затрат стано-вили, відповідно, 126,7-166,4% та 2,27-2,67 грн.; 102,3-112,8% та 2,03-2,13 грн. Досить високі показники рівня рентабельності (136,1% та 144,2%) та окупності 1 грн. затрат (2,32 грн. та 2,45 грн.) відзначено при вирощуванні ранньо-стиглого гібриду Квітневий 187 МВ та середньораннього Оржиця 237 МВ у І декаді травня.

         Оцінка енергетичної ефективності [2] вирощування гібридів кукурудзи різних груп стиглості за різних строків сівби показала, що найвищий коефіцієнт енергетичної ефективності 3,93-4,63 отримано за зміщення строків сівби у більш ранні – ІІІ декаду квітня. Зміщення строків сівби у більш пізні зумовило зменшення коефіцієнта енергетичної ефективності до 3,53-3,71.

          Результати розрахунків енергетичної ефективності вирощування кукуру-дзи на зерно свідчать про високу енерговіддачу ранньостиглого гібриду Квітневий 187 МВ та середньораннього Оржиця 237 МВ за сівби у ІІІ декаді квітня та І декаді травня. Коефіцієнт енергетичної ефективності, відповідно, становив 4,36 та 4,01 умовних одиниць для гібриду кукурудзи Квітневий 187 МВ і 4,63 та 4,22 умовних одиниць – для гібриду кукурудзи Оржиця 237 МВ. У гібридів кукурудзи середньораннього ДН Галатея  та середньостиглого Красилів 327 МВ  висока енерговіддача відмічена тільки за сівби у ранні строки, коефіцієнт енергетичної ефективності становив, відповідно, 4,05 та 3,93 умовних одиниць.

         Аналіз конкурентоспроможності [1] удосконалених технологічних елементів вирощування гібридів кукурудзи різних груп стиглості засвідчує, що найвищі коефіцієнт енергетичної оцінки (Ке) 1,06-1,14, інтегральної оцінки (j) 1,02-1,08 та комплексного коефіцієнта конкурентоспроможності (Кзд) 1,05-1,08 були отримані за сівби у ІІІ декаді квітня. Серед досліджуваних гібридів найбільш конкурентоздатним був гібрид ДН Галатея, де коефіцієнт енерге-тичної оцінки Ке=1,14, коефіцієнт інтегральної оцінки j=1,02 та коефіцієнт конкурентоздатності Кзд н-б=1,08 за сівби у ІІІ декаді квітня. Найнижчі показники конкурентоздатності (Ке=1,07; j=1,02; Кзд н-б=1,05) отримали при вирощуванні середньостиглого гібриду Красилів 327 МВ.

         Таким чином, на підставі проведеного економічного та енергетичного аналізу, оцінки конкурентоздатності встановлено, що вищі показники рента-бельності, окупності 1 грн. затрат, коефіцієнтів енергетичної ефективності, енергетичної оцінки та конкурентоздатності за нижчої собівартості 1 тонни зерна забезпечують ранні строки сівби та гібриди кукурудзи ранньостиглої та середньоранньої груп стиглості. Найменш економічно та енергетично вигідним є сівба кукурудзи у пізні строки, особливо гібридів середньостиглої групи.

Література

         1. Гаркавий А. Д. Конкурентоспроможність технологій і машин: навчальний посібник/ А. Д. Гаркавий, В. Ф. Петриченко, А. В. Спірін – Вінниця: ВДАУ – «Тірас». 2003. 68 с.

         2. Медведовський О. К. Енергетичний аналіз інтенсивних технологій в сільськогосподарському виробництві / О. К. Медведовський, П. І. Іваненко. – К.: Урожай, 1988. – 205 с.

Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 208
Всього коментарів: 0