Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

ДЕПОНУВАННЯ КАДМІЮ ТА ПЛЮМБУМУ У ДЕРЕВИНІ РОБІНІЇ НЕСПРАВЖНЬОАКАЦІЇ ТА СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ЛІСОСТАНАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

Ситник Світлана

к.б.н., доцент кафедри садово-паркового господарства, доцент

Ловинська Вікторія

к.б.н., доцент кафедри садово-паркового господарства, доцент

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Дніпро

 

ДЕПОНУВАННЯ КАДМІЮ ТА ПЛЮМБУМУ У ДЕРЕВИНІ РОБІНІЇ НЕСПРАВЖНЬОАКАЦІЇ ТА СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ЛІСОСТАНАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ  

 

На функціонування штучних лісових систем, їх стійкість та біологічну продуктивність можуть значно впливати елементи зі значним токсичним потенціалом – Кадмій та Плюмбум. Особливої актуальності це набуває у техногенно навантажених та трансформованих урболандшафтах.

Лісостани Північного Степу України зазнають значного техногенного навантаження, що насамперед пов’язано зі значно розвиненим промисловим комплексом. У таких умовах лісові насадження регіону можна розглядати у площині потенційної депонації, що обумовлена здатністю дерев поглинати, вилучати із екосистемного кругообігу та накопичувати  токсиканти у мертвих тканинах на тривалий час.

Метою дослідження було визначення концентрації  Кадмію та Плюмбуму у деревині робінії несправжньоакації (Robinia pseudoacacia L.) та сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) віком 3, 12, 20, 30, 45 та 83 років. Вміст важких металів визначали методом атомно-абсорбційної спектрометрії при довжині хвиль: Cd – 228,8 нм, Pb – 283,3 нм.

Кадмій – особливо токсичний елемент, який не входить до числа необхідних для рослин елементів, проте ефективно поглинається кореневою системою рослин [1]. Надходження цього елементу до рослин збільшується зі зростанням його концентрації у грунті. Нашими дослідженнями встановлено, що вміст Cd у деревині робінії різного віку знаходився у діапазоні 0,011–0,154 мг/кг. Встановлена тенденція концентрування даного елементу з віком: деревина 3-річного екземпляра містила 0,011 мг/кг, 12-річного – 0,034  мг/кг, а 45-річного – 0,154 мг/кг, що у 14 разів перевищувало показник вмісту досліджуваного елементу у трирічного екземпляру. Сосна звичайна також демонструвала максимальне накопичення Кадмію у деревині найстаршого екземпляру: деревина 83-річної сосни містила 0,107 мг/кг, а наймолодшої (12 років) – мінімальну концентрацію – 0,037 мг/кг. Щодо абсолютних значень вмісту Кадмію, у деревині робінії його вміст був вищим, ніж у деревині сосни

Рослини здатні поглинати Плюмбум як з ґрунту, так і з повітря, незважаючи на те, що він вважається металом з низькою біологічною доступністю. Транслокація Плюмбуму з коренів до надземної частини рослин досить обмежена і тільки близько 3 % токсиканту переміщується до стебла [2]. Діапазон значень вмісту Плюмбуму для робінії несправжньоакації становив 0,469–1,456 мг/кг, тоді як для сосни звичайної був дещо ширшим та становив 0,535–1,828 мг/кг. Тенденції щодо концентрування досліджуваного металу із віком для обох досліджуваних порід виявлено не було. Найбільший вміст даного елементу (1,456 мг/кг) зафіксовано у деревині робінії віком 45 років, мінімальна концентрація даного токсичного металу зареєстрована для двадцятирічного екземпляру. Як і у випадку робінії, найвища концентрація Плюмбуму (1,828 мг/кг) для сосни звичайної знайдена для рослин 45-річного віку, тоді як найнижча – для екземплярів 83 років.

Таким чином, у всіх досліджуваних зразках деревини робінії несправжньоакації та сосни звичайної різного віку виявлений Плюмбум та Кадмій, що не є обов’язковими елементами рослин. В цілому, проведені дослідження можуть вказувати на потенційне забруднення довкілля даними елементами та дозволяють розглядати робінієві та соснові деревостани в якості депонаторів даних токсикантів. 

Література

  1. Das P. Studies of cadmium toxicity in plants: a review / P. Das, S. Samantaray, G.R. Rout // Environ. Pollut. – 1997. – Vol. 98, № 1. – P. 29–36.
  2. Серегин И.В. Гистохимические методы изучения распределения Cd и Pb в рaстениях / И.В. Серегин, В.Б. Иванов // Физиология растений – 1997. – Т.44. № 6. – С. 915–921.

 

Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 152
Всього коментарів: 0