Головна » Статті » Конференція_2016_05_19-20 » Секція_5_Економічні науки

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ

Найденко  Юлія

студентка

Науковий керівник: к.е.н., доцент Чухліб А.В.

Національний університет біоресурсів і природокористування України,

м. Київ

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ

 

Зернове виробництво належить до стратегічних галузей будь-якої держави. Протягом тривалого періоду Україна за показником виробництва зернових на душу населення належала до першої десятки країн світу. На сучасному етапі розвитку зернового ринку країни спостерігаються тенденції випередження темпів виробництва зерна над темпами розвитку внутрішнього ринку. Крім того, останнім часом набуває все більшої актуальності виробництво достатньої кількості зерна не лише для забезпечення внутрішніх потреб держави, а також для зміцнення позицій України на світовому ринку [1].

Опрацюванням та дослідженням актуальних питань розвитку виробництва зернових культур присвячені праці таких вчених, як В.І. Бойко, В.І. Власов, В.М. Жук, В.А. Зубець, С.М. Кваша, М.Г. Лобас, П.Т. Саблук та ін. Наукові здобутки вчених дають теоретичні та практичні рекомендації щодо розвитку зернової галузі в Україні.

Метою дослідження є оцінка тенденцій та перспектив розвитку виробництва зернових культур в  Україні.

         Виробництво зернових культур в Україні посідає лідируючі позиції у структурі всієї продукції сільськогосподарського виробництва. Зерновому господарству країни притаманні постійні коливання показників посівних та збиральних площ, валового збору та врожайності. Протягом останніх років збільшення обсягів виробництва зерна відбувається переважно за рахунок інтенсивного фактору – підвищення врожайності зернових культур. Динаміка показників виробництва зернових культур наведена в табл. 1. [2].

Таблиця 1

Динаміка показників виробництва зернових культур в Україні за

2001-2015 роки

Рік

Посівна площа, тис. га

Врожайність, ц/га

Валовий збір, тис.т

2001

15586

27,1

39706

2002

15448

27,3

38804

2003

12495

18,2

20234

2004

15434

28,3

41809

2005

15005

26,0

38016

2006

14515

24,1

34258

2007

15115

21,8

29295

2008

15636

34,6

53290

2009

15837

29,8

46028

2010

15090

26,9

39271

2011

15724

37,0

56747

2012

15449

31,2

46216

2013

16210

39,9

63051

2014

14801

43,7

63859

2015

14739

41,1

60126

 

Прогнозування показників валового збору зернових культур здійснюють за методом аналітичного вирівнювання за прямою:

yt=а01

Система рівнянь набуває вигляду:

                                         na0 + a1t =∑y

                                        a0t + a1t2= ∑yt.

 

З метою спрощення розрахунків, приймаємо ∑t=0. Тоді система матиме вигляд:

 

 
 

 

 

 

                                         na0=∑y

                                         a1t2=  ∑yt

 

Звідки  а0=y/n, а1=yt/t2.

Цей метод вважається найбільш удосконаленим способом обробки інформації з метою встановлення тенденції розвитку явища.

 

Таблиця 2

Розрахункові дані для аналітичного вирівнювання за прямою

валового виробництва зернових культур  в Україні

 

Рік

Валовий збір, тис. т

t

t2

уt

yt

2001

39706

-7

49

-277942

29515,6

2002

38804

-6

36

-232824

31686,8

2003

20234

-5

25

-101170

33858,0

2004

41809

-4

16

-167236

36029,2

2005

38016

-3

9

-114048

38200,4

2006

34258

-2

4

-68516

40371,6

2007

29295

-1

1

-29295

42542,8

2008

53290

0

0

0

44714,0

2009

46028

1

1

46028

46885,2

2010

39271

2

4

78542

49056,4

2011

56747

3

9

170241

51227,6

2012

46216

4

16

184864

53398,8

2013

63051

5

25

315255

55570,0

2014

63859

6

36

383154

57741,2

2015

60126

7

49

420882

59912,4

Разом

670710

0

280

607935

670710,0

Рівняння лінійного тренду набуде вигляду:

уt=44714+2171,2 t

Рівняння лінійного тренду використовують для прогнозування обсягів виробництва валового збору зернових культур. Так, екстраполяційний рівень виробництва зернових культур в 2016 році становить:

yt (2016) = 62083,6 тис. т

Україна має достатній ресурсний потенціал для ефективного функціонування зерновиробництва, забезпечення як внутрішніх потреб, так і формування експортного потенціалу зернових культур. Аналіз динаміки виробництва зернових культур свідчить про позитивну тенденцію розвитку зернової галузі.

 

Література

  1. Кириленко І.Г. Формування зернового ринку в Україні: стратегія розвитку /І.Г. Кириленко // Економіка АПК. -  2009. - №9. – С. 79-84
  2. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.05.2016)
Переглядів: 1170
Всього коментарів: 0