Головна » Статті » Конференція_2016_05_19-20 » Секція_5_Економічні науки

РЕПУТАЦІЯ ТА ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНИ: ЯК ДОДАТИ ПОЗИТИВУ

Нечипорук Ірина

курсант

Феєр Ірина

курсант

Науковий керівник: д.е.н., професор Лазебник Л.Л.

Університет фіскальної служби України

м. Ірпінь

 

РЕПУТАЦІЯ ТА ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНИ: ЯК ДОДАТИ ПОЗИТИВУ

 

Підприємство є відкритою системою, яке є дуже чутливим до багатьох факторів зовнішнього середовища. Якщо ж воно дбає і цілеспрямовано формує свою діядьність, працює чи намагається вийти на міжнародні ринки, воно відчуває потребу набути певного іміджу і репутації. Особливо це питання актуально для України та українських підприємств, тому що Україну часто асоціюють як пострадянську країну з високим рівнем тіньової економіки, корупції та непрозорим, закритим бізнесом. Тому, є дуже потрібним набути таких якостей як репутація та імідж для підприємства. Адже ми живемо у час, коли підприємство вважається первинною ланкою економіки, де відбувається поєднання факторів виробництва, а ресурси перетворюються у блага.

Таким чином, актуальним є розгляд двостороннього впливу і стратегічного взаємозв'язку у системі «репутація підприємства» і «імідж підприємства».

По-перше, щодо іміджу можна сказати, що це позитивний результат довгої спільної праці керівництва і персоналу підприємства. Імідж складається з зовнішнього та внутрішнього образу, який неможливо побачити, але який відчувається і дуже впливає на сприйняття оточуючими.

Як свідчить практика, позитивний імідж є сьогодні надзвичайно важливим, часто вирішальним, фактором у забезпеченні ефективного функціонування тих чи інших організацій, та з яким тісно пов’язана і власне репутація підприємства.

Термін «репутація підприємства», складається з таких основних компонентів:

 •  особистісний рівень репутації – в основі якого працівники підприємства, як носії його ділової репутації
 • корпоративний рівень репутації, головними носіями якого є бренди та торгові марки підприємства;
 •  галузевий рівень репутації тобто репутація підприємств галузі, наприклад, виноробна галузь у Франції чи галузь з виробництва оливкової олії в Італії, Іспанії чи Греції;
 •  міський або регіональний рівень репутації - наприклад, голландські сири Гауда, Париж або Мілан - столиці модного одягу;
 •  репутація країни - сформована суспільна думка про країну, наприклад. Німеччина - країна якісних машин, Японія - новітніх технологій тощо.

Репутація підприємства характеризується якістю ведення бізнесу. До її складу входять ділові та морально-етичні риси менеджменту, номенклатура та якість продукції підприємства, а також її імідж.

Загальною властивістю іміджу та репутації є те, що зруйнувати їх можна одним необміркованим вчинком, а ось формування привабливості підприємства для споживачів та партнерів – тривалий процес, який вимагає багато часу та зусиль. За різними оцінками, доля ділової репутації у ринковій вартості підприємств становить 20-25%, досягаючи іноді 80%, а її зниження в середньому навіть на 1% зумовлює падіння ринкової вартості до 3%.

Очевидно, що підвищення іміджу та репутації підприємств та організацій позитивно впливає на розвиток підприємницької діяльності в країні, а саме:

 1. сприяє знаходженню нових зарубіжних інвесторів та партнерів;
 2. створює додаткові можливості для приваблення зарубіжних туристів в країну, тим самим збільшуючи обсяги продажів своїх товарів та послуг;
 3. сприяє залученню закордонної робочої сили та досвіду,
 4. дає можливість отримання додаткового ефекту від «зроблено в» - зроблено в Італії чи навіть в Україні хочеться більше купувати, ніж зроблено в Індонезії чи Китаї.

Позаяк для досягнення хорошого іміджу та репутації не завжди потрібно застосовувати великі витрати, досить просто, як варіант, срямувати свої зусилля в напрямку благодійності.

Поняття «благодійності» має надзвичайно широкий ареал дії. Це і моральний вчинок, і моральні якості благодійника, і моральні відносини між людьми, і соціально справедлива діяльність суспільних груп, і міра більш справедливого стану суспільства в цілому. Благодійні акції представляють одну з форм громадського благодіяння. Вони являють собою вчинки, що відповідають вимогам моральності, що здійснюються свідомо з моральних мотивів в ім'я високих ідеалів, інтересів людини і суспільства. Благодійні акції в моральному сенсі означають собою добро, яке представляє одне з найбільш якостей набуття іміджу та репутації.

Підводячи підсумок, зазначимо, що імідж формується на основі емоцій за допомогою реклами, а репутація відображає реальну сутність підприємства, тобто те, що ховається за іміджем. Вона здатна підвищувати привабливість підприємства в очах споживачів, збільшуючи обсяги продажів, а відтак - прибутковість підприємства.

Тому для успішного розвитку українським підприємствам необхідним є формування позитивного іміджу і репутації, що здатне приносити додатковий прибуток, та забезпечити конкурентні переваги на ринку.

 

Література

 1.  Дуброва О. С. Ділова репутація підприємства: практичні аспекти управління / О. С. Дуброва // Економіка та держава. – 2009. – № 12. – С. 38-41.
 2.  Джи Б. Имидж фирмы: планирование, формирование, продвижение / Б. Джи. – СПб.: Питер, 2000. – 224 с.
 3. Радіонов О.В.Ділова репутація підприємства: формування, діагностика, розвиток: монографія./ О.В. Радіонов. – Луганськ: Ноулідж, 2009. – 408с.
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.05.2016)
Переглядів: 986
Всього коментарів: 0