Головна » Статті » Конференція_2016_05_19-20 » Секція_5_Економічні науки

МОНОПОЛІЇ АВІАЦІЙНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Сулима Людмила

к.е.н., доцент

Національний авіаційний університет

м.Київ

 

МОНОПОЛІЇ АВІАЦІЙНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Сьогодні в Україні у зв’язку зі складною політичною та економічною ситуацією посилися процеси монополізації в авіаційній транспортній галузі. Ці процеси негативно впливають, як на розвиток регіональних транспортних вузлів, так й транспортної системи в цілому, а також на соціально-економічний розвиток регіонів країни. Галузь авіаційного транспорту є другою за рівнем монополізації в Україні після галузі видобутку та переробки нафти [1], щоб здолати цю монополію необхідні значні зусилля з боку влади та суспільства.

Тому, питання визначення подальших перспектив розвитку авіаційної транспортної галузі України є актуальним. Найбільш актуальним є вирішення проблеми боротьби з неприродною монополією [3], яка утворилася на ринку авіаційних підприємств. Значна централізація ринку авіаційних перевезень України впливає на внутрішній ринок країни, на якому зараз і так діють занадто високі тарифи на перевезення, які наближаються до рівня тарифів на міжнародні перевезення. Щоб український ринок був помірно концентрованим при тих же значеннях часток невеликих авіакомпаній, дві найбільші компанії повинні мати не більше 25% ринку [2].

Але, щоб стати визнаним монополістом в Україні на державному рівні, згідно з законом «Про захист економічної конкуренції», компанії необхідно перейти 35%-вий поріг ринку. Тобто згідно українського законодавства авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» ще має 5%-ий «запас» на внутрішньому ринку авіаційних перевезень й де-юре не є монополістом, хоча згідно нашим розрахункам є такою де-факто. Щодо об’єднань підприємств (авіакомпаній, інших авіапідприємств) монополістом вважають кожного з трьох суб’єктів господарювання, сукупна частка яких становить понад 50% галузі, або кожну з 5-ти компаній, яким належить більше ніж 70%.

На ефективність боротьби з монополістами негативно позначається той факт, що українське законодавство, на відміну від законів США, не визначає як порушення монопольне становище авіакомпанії де-факто.

Запровадження програми Відкритого неба в Україні може стати дієвим інструментом у боротьбі з різними монополіями в авіаційній галузі, як-от: монополія на авіаційні перевезення, монополія на постачання авіаційного палива, монополія на надання аеронавігаційних послуг, надання різних видів хендлінгового осблуговування та інші. Програма «Відкрите небо» обумовлює рівну конкуренцію на ринку авіаційних перевезень, а вітчизняні перевізники значно поступаються західним як за рівнем сервісу, так і за рівнем оптимізації виробничо-фінансових показників, рівнем матеріально-технічної бази, системою управління, системою контролю якості й т.ін. Для пасажирів ця програма вигідна зменшенням тарифів на авіаперевезення.

У свою чергу продовження та посилення процесів монополізації в діяльності авіаційній транспортних підприємств приведе до негативних наслідків, як-от для ефективного техніко-економічного та технологічного розвитку авіатранспортної галузі, так й для техніко-технологічного та соціально-економічного розвитку України як промислової країни в цілому.

 

Литература

1. Горюнов Д. Страна монополий: каков реальный уровень конкуренции на украинских рынках? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://delo.ua/ukraine/strana-monopolij-kakov-realnyj-uroven-konkurencii-na-ukrainsk-302627/ (дата звернення 21.04.2016 р.). – Назва з екрана.

2. Гохан П.А. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний [Текст] / П.А. Гохан; пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 741 с.

3. Клайд П. Економіка бізнесу [Текст] / Пол Клайд. – К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні». – 2005. – 120 с. (Серія «Ключові теми бізнесу»).

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.05.2016)
Переглядів: 309
Всього коментарів: 0