Головна » Статті » Конференція_2016_05_19-20 » Секція_5_Економічні науки

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВОЇ АВТОНОМІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Лютік Оксана

асистент

Киюк Іван

студент

Буковинський державний фінансово-економічний університет

м. Чернівці

 

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВОЇ АВТОНОМІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

                                       

За сучасних умов поглиблення демократичних процесів в Україні потрібно перейти від задекларованої на законодавчому рівні фінансової незалежності органів місцевого самоврядування до створення механізмів її реального забезпечення. Виникає необхідність побудови нової моделі фінансового забезпечення, яка б відповідала фундаментальному принципу організації та діяльності місцевого самоврядування – принципу фінансової автономії.

Необхідною умовою ефективного виконання основних завдань та покладених на органи місцевого самоврядування функцій виступає створення достатньої дохідної бази місцевих бюджетів. Місцеві податки і збори є складовими дохідної частини місцевих бюджетів, що покликані відповідати інтересам органів місцевого самоврядування, проте в Україні вони не мають достатньої фіскальної ефективності. Саме тому створення ефективного механізму системи формування та функціонування місцевих бюджетів України є актуальним питанням.

Дослідженням особливостей формування місцевих бюджетів займалися багато вітчизняних науковців. Зокрема, Зайчикова В. В. [1] досліджувала особливості місцевого оподаткування зарубіжних країн, Цимбалюк І. О. [2] приділяла особливу увагу питанням реформування податкової системи України, зокрема, в частині місцевих податків і зборів.

Податкові системи зарубіжних країн відрізняються різноманіттям податків і зборів, що пояснюється як і особливостями становлення регіонального та місцевого самоврядування в різних державах, так і прагненням місцевих влад підвищити свою фінансову незалежність. Згідно з вимогами Європейської хартії місцевого самоврядування, частина фінансових ресурсів місцевого самоврядування має надходити у вигляді місцевих податків і зборів. Як свідчить практика економічно-розвинених країн, місцеві податки та збори повинні складати принаймні 30% [3]. Але відповідно до законодавства України, місцеві податки та збори не є основним джерелом місцевих бюджетів, що негативно впливає на розвиток місцевої інфраструктури, якість надання послуг населенню та підвищенні фінансової автономії місцевого самоврядування.

 Розглянемо детальніше місцеві податки і збори в Україні та особливості їх справляння. З 1 січня 2015 р. до місцевих податків належать податок на майно та єдиний податок, до місцевих зборів - збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір. Податок на майно складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю.Тобто відбулись деякі зміни в складі місцевого оподаткування, що позитивно вплинули на загальний обсяг доходів, які надходять у місцеві бюджети, що ми можемо прослідкувати на прикладі бюджету Кіцманського району Чернівецької області у таблиці 1.

Таблиця 1

Динаміка та структура місцевих податків і зборів Кіцманського району за 2013-2015 роки

Показники

Роки

Відхилення (+,) в сумі  звітного періоду до

2013

2014

2015

Сума, тис. грн.

Питома вага,%

Сума тис. грн.

Питома вага,%

Сума тис. грн.

Питома вага,%

2013

року

2014

року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Разом доходів

265427,7

100

284709,0

100

343108,06

100

-

-

Місцеві податки і збори всього,

 в т.ч.:

5 938,7

2,2

6 298,8

2,2

18033,6

5,6

3,4

3,4

Єдиний податок

5 806,5

97,8

6 158,7

97,8

10113,7

56

352,2

3955

Податок на майно

27,8

0,3

39,7

0,6

7886,3

43,7

11,9

7846,6

Туристичний збір

47,3

0,8

52,9

0,8

52,3

0,3

5,6

-0,6

                                                                                     Продовження табл.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Збір за місця для паркування транспортних засобів

12,07

0,2

9,6

0,1

-

-

-2,47

-

Збір за провадження деяких видів діяльності

116,7

2

119,9

1,9

-

-

3,2

-

Разом

5 938,7

99,2

6 298,8

99,3

18033,6

100

360,1

11734,8

 

Розглянувши дані таблиці 1, можемо зробити висновки, що хоч і загальна сума місцевих податків і зборів зростала, проте суттєвого збільшення питомої ваги у складі загальної суми доходів не спостерігається. Позитивною є динаміка щодо зростання частки місцевих податків і зборів у 2015 році на 3,4%, порівняно з 2013 та 2014 роками. Ці зміни спричинені в основному за рахунок зростання єдиного податку та податку на майно, до складу якого з 2015 року входить земельний податок.

Отже, можемо зробити висновки, що роль місцевих податків і зборів є незначною і частка у розмірі 5 % від загальної суми доходів не може бути ефективним джерелом підвищення фінансової автономії місцевого самоврядування, як у країн з розвиненою економікою. Проте, спостерігається позитивна динаміка щодо зростання значення місцевих податків і зборів, що в майбутньому може стати стабільною фінансовою основою для виконання органами місцевого самоврядування власних повноважень.

 

Література

  1. Зайчикова В. В. Місцеві фінанси України та європейських країн / В. В. Зайчикова – К.: НДФІ, 2007. – С. 45.

2. Цимбалюк І. О. Роль податків у забезпеченні фінансової автономії органів місцевого самоврядування / І. О. Цимбалюк // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. - 2014. - № 2. - С. 179-187.

3. Європейська Хартія місцевого самоврядування [Електронний ресурс]: Міжнародний документ від 15.10.1985 р. – Режим доступу: http://zakon1.rada

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.05.2016)
Переглядів: 531
Всього коментарів: 0