Головна » Статті » Конференція_2016_05_19-20 » Секція_5_Економічні науки

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК СКЛАДОВА ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Музичка Єлизавета

к.е.н., асистент кафедри готельно-ресторанного бізнесу

Київський національний торговельно-економічний університет

м. Київ

 

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК СКЛАДОВА ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Інтеграційні процеси в сфері туризма дають можливість забезпечити вищий економічний ефект, за рахунок пропорційного розподілу повноважень між учасниками збуту, оптимізації витрат на кожному етапі надання послуг, раціональнішого використання робочої сили, капіталу, інтелектуальних, інформаційних та фінансових ресурсів. Тому, в умовах підвищення впливу світових інтеграційних зв’язків на діяльність підприємств, менеджмент збутової політики туристичних компаній повинен бути спрямований на всебічне вивчення можливостей співпраці з учасниками туристичного ринку і вибір ефективних партнерів інтеграційного об’єднання, які дозволять з раціональнішими витратами та вищою якістю надавати послуги клієнтам.

Взаємодія підприємств в даній галузі дає можливість більш якісніше реалізовувати туристичні продукти, надавати екскурсійні послуги та послуги по перевезенню пасажирів, відпочинку, харчуванню, тощо. Туристичний продукт має значну кількість особливостей, а саме в якості головного ресурсу його створення виступає природно-кліматичний потенціал світу, процес виробництва і споживання носить багатогалузевий характер, відрізняється безперервністю, мінливістю якості, нездатністю до зберігання. Зважаючи на це необхідним є залучення в процес надання послуг населення різних країн світу, присутність в цих країнах філіалів, дочірніх компаній, створення на території різних країн відповідної інфраструктури [1, c. 140]. Необхідність вдосконалення політики збуту турпродуктів чи послуг впливає на форми міжнародної інтеграції і співпраці підприємств туристичної сфери. Більшість інтеграційних і партнерських об’єднань створюються за галузевим принципом – великі компанії в туроператорському бізнесі, міжнародні асоціації перевізників в транспорті, міжнародні мережі готелів в готельному бізнесі, міжнародні мережі ресторанів – в ресторанному. Разом з тим, необхідність координації діяльності учасників в ланцюжку збуту і надання послуг, сприяє виникненню міжгалузевих інтеграційних і партнерських об’єднань в основі яких міститься управляюча компанія. Інтеграційні процеси розвиваються також за рахунок об’єднання брендів, створення або придбання нових компаній за межами материнської країни, що можливо при умові дотримання загальних правил і стандартів, що забезпечують підтримку фірмового рівня обслуговування клієнтів по всьому світу, широкого використання передових інформаційних технологій, централізації управління. Ці форми співпраці дають можливість туристичним підприємствам налагодити збут своїх товарів та послуг, у подальшому відслідковувати стан їх надання, спрямовуючи зусилля на забезпечення високої якості, з метою збереження та нарощування кількості клієнтів у майбутньому.

Під дією глобальних інтеграційних процесів в збутовій політиці туристичних підприємств відбуваються істотні трансформації, які за умови належного використання здатні забезпечити позитивні результати. Характер змін пов’язаний з виникненням і розвитком глобального ринку туристичних послуг, посиленням і ускладненням взаємозв’язків туристичних підприємств різних країн світу, збільшенням обсягу трансграничного руху товарів і послуг галузі, поглибленням міжнародного поділу праці, широким використанням нових інформаційних і телекомунікаційних технологій [2, c. 297]. Компанії туристичної сфери все більшою мірою орієнтуються на міжнародні стандарти діяльності, створення міжнародних систем інформації і комунікацій, нові організаційні форми інтеграції і співпраці у вигляді транснаціональних корпорацій і міжнародних мережних об’єднань.

Ефективність інтеграційних процесів буде проявлятись у тому випадку, коли витрати на надання туристичних послуг всіх учасників об’єднання будуть нижчими, порівняно з ситуацією, коли учасники функціонують самостійно. При цьому якість послуг повинна бути вищою, а ціна переглядатись у бік зниження, оскільки насиченість ринку примушує учасників пропонувати їх клієнтам за більш привабливими умовами.

Важливою складовою є горизонтальна інтеграція, що дозволяє підприємствам скористатися перевагами, які дає ефект масштабу, а саме – створювати і продавати турпродукти у великих кількостях, таким чином знижуючи їх собівартість. Об’єднання на умовах вертикальної інтеграції може забезпечити вищий ефект, оскільки співпраця усіх учасників угруповання дає можливість прозорого ведення діяльності, вільне контактування керівників туристичних підприємств, транспортних організацій, закладів харчування та готельно-розважальних комплексів. За рахунок цього суб’єкти господарювання домовляються про вигідні умови надання послуг клієнтам, встановлюють прийнятні для всіх ціни, на основі чого рівномірно розподіляються прибутки.

Отже, інтеграційні процеси мають значний вплив на підвищення ефективності збутової роботи суб’єктів туристичного бізнесу, середовище якого пропонує різні варіанти інтеграційних зв’язків. За рахунок участі в об’єднаннях, у туроператорів існує можливість скорочувати витрати діяльності та нарощувати рівень сервісу, тим самим підвищувати ефективність збутової політики.

 

Література

1. Захарова К. В. Інтеграційні об’єднання туристичних підприємств Криму в умовах глобалізації економіки / К. В. Захарова // Учені записки ТНУ. Серія: Економіка та управління  – 2011. – Т. 24 (63), №4. – С. 136-145.

2. Воронін І. Н. Вплив факторів глобалізації на розвиток міжнародного туризму / І.Н. Воронін, А.Б. Вороніна // Журнал Європейської економіки . – 2012. – Т.4 (№3). – С.295–303.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.05.2016)
Переглядів: 409
Всього коментарів: 0