Головна » Статті » Конференція_2016_05_19-20 » Секція_5_Економічні науки

ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ СТРУКТУРУ І РОЗМІР ІНВЕСТИЦІЙ В ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ

Тихомирова Ірина

аспірант

Науковий керівник: д. держ. упр., проф. Бондарчук Н. В.

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

м. Дніпропетровськ

 

ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ СТРУКТУРУ І РОЗМІР ІНВЕСТИЦІЙ В ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ

 

На розмір і структуру інвестицій впливають такі групи чинників: кількісний і якісний склад технічних засобів (машинно-тракторний парк), необхідний для здійснення процесу виробництва; сформований рівень цін на засоби механізації.

Необхідний обсяг робіт, пов'язаний з виконанням плану виробництва сільськогосподарської продукції, може бути здійснений машинно-тракторним парком різного складу і з різними витратами на одиницю продукції. Тільки за рахунок правильного кількісного та якісного вибору і ефективного використання техніки капітальні витрати на придбання нових машин можуть бути зменшені на 10-20%.

На оптимальний номенклатурний і кількісний склад техніки визначальний вплив здійснюють природно-кліматичні, земельні, трудові та інші ресурси с.-г. товаровиробника, його географічне розташування, а також ряд організаційно-економічних факторів.

До основних природно-кліматичних факторів, що визначають особливості використання техніки, слід віднести: кліматичні - температура повітря, кількість атмосферних опадів, вологість; ґрунтові фактори - механічний склад ґрунту, його стан, рельєф, контурність полів, довжина гону, вологість і кам'янисті.

Метеорологічні умови мають значний вплив як на саму техніку (зміна тягових показників енергетичних засобів), так і на об'єкт обробки (стан ґрунту і рослин).

Інтенсивність випадання атмосферних опадів по окремим періодам року призводить до скорочення або подовження агротехнічних термінів проведення механізованих робіт, в результаті чого змінюється ефективність використання техніки і, в кінцевому підсумку, всього виробництва.

При комплектуванні і встановленні норм виробітку машинно-тракторних агрегатів (МТА) необхідно також враховувати контурність і вертикальну зональність, тобто кути схилу полів. Пересічений рельєф знижує продуктивність і підвищує витрата палива МТА. Так, наприклад, при збільшенні кута підйому від 0 до 7 ° прямі витрати на виконання механізованих робіт зростають до 25%.

Одним з основних факторів, що визначають структуру і склад машинно-тракторного парку, є розмір сільськогосподарських підприємств. Від розмірів ріллі безпосередньо залежать обсяги виконуваних механізованих робіт, які, в свою чергу, визначають номенклатурний і кількісний склад технічних засобів. Зменшення розмірів ріллі визначає зміни не тільки в кількісному, але і в номенклатурному складі засобів механізації. Зі зменшенням розмірів господарств знижується сезонне завантаження базових засобів механізації, що призводить до погіршення показників ефективності формування та використання МТП. Це необхідно враховувати при прийнятті рішень про доцільність формування повного складу МТП і використання його за правом власності, або застосування інших форм організації використання техніки (колективної, прокату, послуг МТС та ін.)

Оптимальний склад МТП сільгосппідприємств багато в чому визначається співвідношенням між вартістю придбаної техніки і живої праці. Аналіз структури витрат на виробництво продукції рослинництва в більшості с.-г. підприємств показує, що в даний час частка оплати праці в собівартості виробленої продукції не перевищує 5-7%, в той час як витрати на відновлення і ремонт техніки займають до 30-40% в загальних виробничих витратах. У розвинених країнах з ефективною ринковою економікою частка оплати праці в собівартості виробленої продукції досягає 30% і більше.

При низькій вартості робочої сили вигідним стає придбання низької продуктивної і дешевої техніки. При високому розмірі оплати праці механізаторів (або при дефіциті робочої сили) парк повинен формуватися на основі високопродуктивних і порівняно дорогих засобів механізації. Все це необхідно враховувати при прийнятті рішень про оптимальну структуру та склад машинно-тракторного парку.

Іншим важливим фактором, що визначає розмір інвестицій в технічне оснащення, є рівень цін на техніку, що склався під впливом ринкової кон'юнктури. З урахуванням планованої потреби в техніці і цінами на неї визначається необхідна величина інвестиційних витрат.

Проведений аналіз показав, що на розмір і структуру інвестицій в технічне оснащення сільських товаровиробників впливають дві групи факторів: номенклатурний і кількісний склад машинно-тракторного парку та сталий рівень цін на базові засоби механізації. Відсутність на практиці механізму обліку всієї сукупності факторів, що визначають склад і розмір інвестицій в технічне оснащення сільськогосподарських підприємств, спочатку спотворює величину очікуваного ефекту від впровадження того чи іншого інвестиційного проекту і призводить, в кінцевому підсумку, до прийняття необґрунтованого рішення про доцільність інвестиційних витрат.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.05.2016)
Переглядів: 316
Всього коментарів: 0